Администраторът може да поиска информация за телефона Ви. Тази информация идентифицира еднозначно телефона за целите на отстраняване на неизправности.

1

Направете едно от следните действия:

  • Телефони на бюрото—Натиснете Приложения.
  • Конферентен телефон – натиснете Настройки.
2

Изберете Състояние > информация за продукта.

3

Преглед на информация за телефона

Име на продукта— Номер на модела на Cisco IP Phone.

Сериен номер— Сериен номер на Cisco IP телефон.

MAC адрес – хардуерен адрес на Cisco IP телефон.

Софтуерна версия – номер на версията на фърмуера на Cisco IP телефон.

Хардуерна версия – номер на версията на хардуера на Cisco IP телефон.

Сертификат – състояние на клиентския сертификат, който удостоверява за използване в ITSP мрежата. Това поле указва дали клиентският сертификат е правилно инсталиран на телефона.

Персонализиране – за апаратите с RC това поле указва дали устройството е било персонализирано, или не. „Изчаква“ указва ново устройство с RC, което е готово за обезпечаване. Ако устройството вече е изтеглило персонализирания си профил, това поле показва състоянието „Персонализиране“ като Получено.

4

Направете едно от следните действия:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 —Натиснете назад.
  • 8800—Натиснете Изход.