administratoren spør kanskje om informasjon om telefonen din. Denne informasjonen identifiserer telefonen din personolig for å gjøre det lettere å feilsøke.

1

Utfør én av følgende handlinger:

  • Bord telefoner – Trykk på programmer.
  • Konferansetelefon – Trykk på Innstillinger.
2

Velg Status > produkt informasjon.

3

Vise informasjon om telefonen

Produktnavn – modellnummeret til Cisco IP Phone.

Serienummer – serienummeret til Cisco IP-telefon.

MAC-adresse – maskinvareadressen til Cisco IP-telefon.

Programvareversjon – versjonsnummeret til fastvaren i Cisco IP-telefon.

Maskinvareversjon – versjonsnummeret til maskinvaren til Cisco IP-telefon.

Sertifikat – statusen til klientsertifikatet, som autentiserer at Cisco IP-telefon kan brukes i ITSP-nettverket. Dette feltet indikerer om klientsertifikatet er ordentlig installert i telefonen.

Tilpasning – for en ekstern tilpasning-enhet angir dette feltet om enheten er tilpasset eller ikke. Avventer indikerer en ny ekstern tilpasning-enhet som er klar for klargjøring. Hvis enheten allerede har hentet sin tilpassede profil, viser feltet tilpasningsstatusen som innhentet.

4

Utfør én av følgende handlinger:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 – Trykk på tilbake.
  • 8800 – Trykk på Avslutt.