Administratoren din kan be om informasjon om telefonen din. Denne informasjonen identifiserer telefonen unikt for feilsøkingsformål.

1

Gjør en av følgende handlinger:

  • Bordtelefoner – trykk på Programmer .
  • Konferansetelefon – trykk på Innstillinger.
2

Velg Status > Produktinformasjon.

3

Se informasjon om telefonen din

Produktnavn— Modellnummeret til Cisco IP-telefonen.

Serienummer— Serienummeret til Cisco IP-telefonen.

MAC-adresse – Maskinvareadressen til Cisco IP-telefonen.

Programvareversjon – versjonsnummeret til Cisco IP-telefonens fastvare.

Maskinvareversjon – Versjonsnummeret til maskinvaren for Cisco IP-telefonen.

Sertifikat – Status for klientsertifikatet, som autentiserer Cisco IP-telefonen for bruk i ITSP-nettverket. Dette feltet angir om klientsertifikatet er riktig installert i telefonen.

Tilpasning – For en RC-enhet angir dette feltet om enheten er tilpasset eller ikke. Venter indikerer en ny RC-enhet som er klar for klargjøring. Hvis enheten allerede har hentet sin tilpassede profil, viser dette feltet Tilpasningstilstanden som Ervervet.

4

Gjør en av følgende handlinger:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 — Trykk på Tilbake.
  • 8800 – Trykk på Avslutt.