Administratoren kan muligvis bede dig om oplysninger om telefonen. Oplysningerne identificerer entydigt telefonen til brug for fejlfinding.

1

Gør et af følgende:

  • Bordtelefoner – Tryk på Programmer
  • Konferencetelefon – Tryk på Indstillinger.
2

Vælg Status > Produktoplysninger.

3

Vis oplysninger om telefonen

Produktnavn – Cisco IP Phones modelnummer.

Serienummer – Cisco IP Phones serienummer.

MAC-adresse – Cisco IP Phoness hardwareadresse.

Softwareversion – versionsnummeret for firmwaren til Cisco IP Phone.

Hardwareversion – versionsnummer for hardwaren til Cisco IP Phone.

Certifikat – status på klientcertifikatet, der godkender, at Cisco IP Phone kan bruges i ITSP-netværket. Dette felt angiver, om klientcertifikatet er installeret korrekt på telefonen.

Tilpasning – for en RC-enhed indikerer dette felt, om enheden er blevet tilpasset eller ej. Afventende indikerer en ny RC-enhed, der er klar til klargøring. Hvis enheden allerede har hentet dens tilpassede profil, viser dette felt tilpasningstilstanden som Erhvervet.

4

Gør et af følgende:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 – Tryk på Tilbage.
  • 8800 – Tryk på Afslut.