Administratoren beder muligvis om oplysninger om din telefon. Disse oplysninger identificerer telefonen unikt med henblik på fejlfinding.

1

Gør en af følgende handlinger:

  • Skrivebordstelefoner – Tryk på programmer .
  • Konference telefon – tryk på indstillinger.
2

Vælg Status > produktoplysninger.

3

Vis oplysninger om din telefon

Produktnavn— Modelnummer af Cisco IP-telefonen.

Serienummer: Serienummer på Cisco IP-telefonen.

MAC-adresse– Hardwareadresse til Cisco IP-telefonen.

Softwareversion– Versionsnummer for Cisco IP-telefonfirmware.

Hardwareversion – versionsnummer for Cisco IP-telefonhardware.

Certifikat – Status for klientcertifikatet, som godkender Cisco IP-telefonen til brug i ITSP-netværket. Dette felt angiver, om klientcertifikatet er korrekt installeret i telefonen.

Brugertilpasning—For en RC enhed angiver dette felt om enheden er blevet brugertilpasset eller ej. Under behandling angiver en ny RC-enhed, som er klar til klargøring. Hvis enheden allerede har hentet sin tilpassede profil, viser dette felt brugertilpasningstilstanden som Anskaffet.

4

Gør en af følgende handlinger:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 – Tryk tilbage.
  • 8800 – Tryk på Afslut.