Vaš administrator može zatražiti informacije o vašem telefonu. Ove informacije jedinstveno identificiraju telefon u svrhu rješavanja problema.

1

Učinite jednu od sljedećih radnji:

  • Desk telefoni-Press aplikacije .
  • Konferencija telefon-Press postavke.
2

Odaberite Status > Informacije o proizvodu.

3

Prikaz informacija o telefonu

Naziv proizvoda — Broj modela Cisco IP telefona.

Serijski broj— Serijski broj Cisco IP telefona.

Mac adresa- hardverska adresa Cisco IP telefona.

Verzija softvera - broj verzije firmvera Cisco IP Phone.

Hardverska verzija - broj verzije Cisco IP Phone hardvera.

Certifikat- Status certifikata klijenta, kojim se potvrđuje autentičnost Cisco IP telefona za korištenje u ITSP mreži. Ovo polje označava je li certifikat klijenta pravilno instaliran u telefonu.

Prilagođavanje- za RC jedinicu ovo polje označava je li jedinica prilagođena ili nije. Na čekanju označava novu AB jedinicu koja je spremna za pripremu. Ako je uređaj već dohvatio svoj prilagođeni profil, ovo polje prikazuje stanje prilagodbe kao stečeno.

4

Učinite jednu od sljedećih radnji:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 -Pritisni Natrag.
  • 8800—Press Exit.