Administrator može da zatraži informacije o telefonu. Ove informacije na jedinstven način identifikuju telefon u svrhu rešavanja problema.

1

Uradite jednu od sledećih radnji:

  • Stolni telefoni-Press aplikacije .
  • Konferencija telefon-Press podešavanja.
2

Izaberite Status > Informacije o proizvodu.

3

Pogledajte informacije o telefonu

Naziv proizvoda — Broj modela Cisco IP telefona.

Serijski broj— Serijski broj Cisco IP telefona.

Mac adresa- Hardverska adresa Cisco IP telefona.

Verzija softvera - Broj verzije firmvera Cisco IP Phone.

Hardverska verzija - Broj verzije hardvera Cisco IP telefona.

Sertifikat—Status sertifikata klijenta, kojim se overava Cisco IP telefon za korišćenje u ITSP mreži. Ovo polje označava da li je sertifikat klijenta pravilno instaliran u telefonu.

Prilagođavanje- za RC jedinicu, ovo polje označava da li je jedinica prilagođena ili ne. Na čekanju označava novu AB jedinicu koja je spremna za rezervisanje. Ako je uređaj već preuzeo svoj prilagođeni profil, ovo polje prikazuje stanje prilagođavanja kao stečeno.

4

Uradite jednu od sledećih radnji:

  • 7800, 7832, 6800, 8832.
  • 8800—Press Exit.