Administrator może poprosić o informacje o Twoim telefonie. Ta informacja jednoznacznie identyfikuje telefon do celów rozwiązywania problemów.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Telefony stacjonarne — naciśnij przycisk Aplikacje .
  • Telefon konferencyjny — naciśnij przycisk Ustawienia.
2

Wybierz Stan > Informacje o produkcie.

3

Wyświetl informacje o swoim telefonie

Nazwa produktu — numer modelu telefonu IP Cisco.

Numer seryjny — numer seryjny telefonu IP Cisco.

Adres MAC — adres sprzętowy telefonu IP firmy Cisco.

Wersja oprogramowania — numer wersji oprogramowania sprzętowego telefonu IP Cisco.

Wersja sprzętu — numer wersji sprzętu telefonu IP Cisco.

Certyfikat — stan certyfikatu klienta, który uwierzytelnia telefon IP firmy Cisco do użytku w sieci ITSP. To pole wskazuje, czy certyfikat klienta jest poprawnie zainstalowany w telefonie.

Dostosowanie — w przypadku jednostki RC to pole wskazuje, czy jednostka została dostosowana, czy nie. Oczekujące wskazuje nową jednostkę RC, która jest gotowa do obsługi administracyjnej. Jeśli jednostka pobrała już swój dostosowany profil, w tym polu wyświetlany jest stan Dostosowanie jako Uzyskano.

4

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 — naciśnij Wstecz.
  • 8800 — naciśnij Zakończ.