Administrator może poprosić użytkownika o podanie informacji o telefonie. Służą one do jednoznacznej identyfikacji telefonu w celu rozwiązywania problemów.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Telefony biurkowe: — Nacisnąć przycisk Aplikacje .
  • Telefony konferencyjne: — Nacisnąć przycisk Ustawienia.
2

Wybierz kolejno opcje Stan > Informacje o produkcie.

3

Wyświetlanie informacji o telefonie

Nazwa produktu — numer modelu telefonu IP Cisco.

Numer seryjny — numer seryjny telefonu IP Cisco.

Adres MAC — adres sprzętowy telefonu IP Cisco.

Wersja oprogramowania — numer wersji oprogramowania sprzętowego telefonu IP Cisco.

Wersja sprzętu — numer wersji sprzętu telefonu IP Cisco.

Certyfikat — stan certyfikatu klienta uwierzytelniającego telefon IP Cisco w sieci ITSP. To pole wskazuje, czy w telefonie jest prawidłowo zainstalowany certyfikat klienta.

Dostosowanie — w przypadku jednostki zdalnie sterowanej (RC) to pole wskazuje, czy jednostka została dostosowana. Wartość Operacja oczekująca oznacza, że jest to nowa jednostka zdalnie sterowana (RC) gotowa do skonfigurowania. Jeśli dla jednostki pobrano już dostosowany profil, w tym polu jest wyświetlany stan dostosowania Pobrano.

4

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 — naciśnij przycisk Wstecz.
  • 8800 — naciśnij przycisk Wyjście.