Det kan hända att din administratör ber om information om telefonen. Informationen identifierar den individuella telefonen för att felsökning ska kunna utföras.

1

Gör något av följande:

  • Skrivbordstelefoner – Tryck på Program .
  • Konferenstelefon – Tryck på Inställningar.
2

Välj Status > Produktinformation.

3

Visa information om telefonen

Produktnamn – Modellnummer för Cisco IP Phone.

Serienummer – Serienummer för Cisco IP Phone.

MAC-adress – Maskinvaruadress till Cisco IP Phone.

Programvaruversion – Versionsnumber för firmware i Cisco IP Phone.

Maskinvaruversion – Versionsnumber för maskinvaran Cisco IP Phone.

Certifikat – Status för klientcertifikat som verifierar Cisco IP Phone för användning i ITSP-nätverket. Detta fält indikerar om klientcertifikatet är korrekt installerat i telefonen.

Anpassning – För RC-enheter anger det här fältet om en enhet har anpassats eller inte. Vänteläget betyder att en ny RC-enhet är redo för etablering. Om enheten redan har hämtat sin anpassade profil visar det här fältet anpassningsstatus som Mottagen.

4

Gör något av följande:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 – tryck på Bakåt.
  • 8800 – tryck på Avsluta.