Влезте в таблото за управление

Достъп Рецепционист от Обаждане до потребителския портал . След като влезете, екранните панели в таблото ви позволяват:

 • Преглеждайте глобални съобщения, настройки на приложението и информация за вашия потребителски акаунт и състоянието на обаждането.

 • Вижте и променете текущите си настройки.

 • Преглеждайте и управлявайте активни повиквания от конзолата за повиквания.

 • Създавайте и управлявайте контакти.

 • Наблюдавайте и управлявайте повиквания на опашка от панела за повиквания на опашка.

Преди да започнете

За извършване и/или получаване на обаждания е необходим настолен телефон или приложение Webex .

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От Обаждане до потребителския портал , отидете на Моите приложения .

3

Щракнете върху Рецепционист .

4

Изберете Cisco опция за влизане.

Какво да направите след това

Разгледайте това видео как да влизам в Рецепционист и хвърлете поглед върху портала.

Управлявайте контактите си

Можете да създавате и управлявате контакти вътре Рецепционист за лесно извършване на повиквания до съхранени номера. След като създадете контакт, можете да актуализирате, изтривате, наблюдавате статично контакт (използва се, ако наблюдавате едни и същи контакти ежедневно), да наблюдавате динамично контакт (използва се за преглед на избрани контакти според нуждите) и да добавяте бележка към контакт.


максимален брой контакти, които можете да наблюдавате статично, е 200. максимален брой контакти, които могат да бъдат наблюдавани динамично, е 100.

1

От панела с контакти изберете Лични раздел.

2

Щракнете върху Редактиране икона за добавяне, актуализиране или изтриване на личен контакт.

3

За да добавите бележка към контакт, изберете контакта и щракнете Бележки .

Извършване на повикване

Има няколко начина за провеждане на разговори с вашия Клиент рецепционист . Можете да наберете номер, да използвате опцията за повторно набиране или да изберете контакт, на който искате да се обадите.

1

От панела на конзолата за повиквания използвайте набирателя или щракнете Повторно набиране .

2

От екрана с контакти изберете контакт за набиране.


 

От тук можете също да изберете да видите историята на обажданията или да търсите конкретен контакт.

3

Щракнете върху ОБЗАВЕТЕ се .

Приемане на повикване

От панела на конзолата щракнете Отговорете .

Автоматично отговаряне на повиквания в рецепционист клиент

Изходящи повиквания

За изходящи повиквания, първоначалното повикване до телефона на клиента на рецепцията се отговаря автоматично и изходящо повикване се извършва до местоназначението.

Това премахва необходимостта рецепционистът да отговори на първоначалното обаждане до себе си, преди да бъде осъществено изходящо повикване .

 1. Използвайте устройството за набиране или изберете контакта, за да се обадите на човека, който искате.

 2. Щракнете върху Набиране за да извършите обаждането.

  • Първоначалното повикване до рецепцията се отговаря автоматично и повикването се извършва до номера на дестинацията или вътрешния номер.

Входящи повиквания

За входящи повиквания към рецепционистът, бутонът за автоматичен отговор е открит в клиента на рецепционист. Можете да включите или изключите този бутон.

Бутонът за автоматичен отговор активира или деактивира автоматичния отговор за повиквания, направени до клиента на рецепцията.

 • ИЗКЛ. (По подразбиране) - Трябва ръчно да отговаряте на всяко входящо повикване.

 • ВКЛ. - на входящите повиквания към рецепционистката се отговаря автоматично.

Задържане на активно повикване

Клиентът на рецепционист ви позволява да управлявате много повиквания едновременно. Можете да поставите активно повикване в задържане. Или можете да отговорите на входящо повикване, докато сте на активно повикване и първото ви повикване автоматично се поставя в задържане.

 1. От панела на конзолата, докато сте на активно повикване, щракнете ЗАДЪРЖАЙТЕ при повикването, което искате да поставите в задържане.

 2. Щракнете върху Отговорете за да възобновите разговора.


Можете да управлявате много повиквания от конзолата за повиквания. Ако сте в активно повикване и получите ново повикване, щракнете Отговорете за да приемете ново повикване. Първото ви повикване автоматично се поставя в задържане.

Прехвърляне на повикване

Докато сте на разговор, можете да прехвърлите повикването към друг потребител, като го обявите първо (прехвърляне с консултация) или като завършите прехвърлянето без съобщение (сляпо прехвърляне).

1

Докато сте в активно повикване, използвайте набиращия телефон или изберете контакта, за да се обадите на човека, към когото искате да прехвърлите.

Първото ви повикване автоматично се поставя в задържане.

2

(По избор) Обявете обаждането.

3

За да прехвърлите разговора без обявление (сляпо прехвърляне), щракнете Прехвърляне след набиране на дестинацията за трансфер.

4

Задръжте курсора на мишката върху активно повикване, след което щракнете Прехвърляне .