Достъп до рецепционист от портала за обаждащи се потребители. За стъпки как да влизам, вж Влезте в таблото за управление .

  1. От панела на конзолата, докато сте на активно повикване, щракнете ЗАДЪРЖАЙТЕ на повикването, което искате да поставите в задържане.

  2. Щракнете върху Отговорете за да възобновите разговора.


Можете да управлявате много повиквания от конзолата за повиквания. Ако сте в активно повикване и получите ново повикване, щракнете Отговорете за да приемете ново повикване. Първото ви повикване се поставя автоматично в задържане.