Få tilgang til Resepsjonist fra Den ringende brukerportalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på, kan du se Logge på instrumentbordet.

  1. Klikk HOLD på samtalen du vil sette på vent, mens du er i en aktiv samtale, i konsollruten.

  2. Klikk Svar for å fortsette samtalen.


Du kan administrere flere anrop fra anropskonsollen. Hvis du er i en aktiv samtale og mottar et nytt anrop, klikker du Svar for å ta den nye samtalen. Den første samtalen settes automatisk på vent.