Uzyskaj dostęp do recepcjonistki z portalu użytkownikówdzwoniących. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania, zobacz Logowanie się do pulpitu nawigacyjnego.

  1. W okienku konsoli podczas aktywnego połączenia kliknij pozycję WSTRZYMAJ przy połączeniu, które chcesz wstrzymać.

  2. Kliknij przycisk Odbierz, aby wznowić połączenie.


Możesz zarządzać wieloma połączeniami z poziomu konsoli połączeń. Jeśli prowadzisz aktywne połączenie i odbierasz nowe połączenie, kliknij przycisk Odbierz, aby odebrać nowe połączenie. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie wstrzymane.