Dostop Receptorka Iz Klicanje uporabniškega portala. Za korake o prijavi glejte Prijavite se v nadzorno ploščo.

  1. V podoknu konzole med aktivnim klicem kliknite PRIDRŽI na klic, ki ga želite zadržati.

  2. Kliknite Odgovori za nadaljevanje klica.


S klicne konzole lahko upravljate več klicev. Če ste v aktivnem klicu in prejmete nov klic, kliknite Odgovori da sprejmete nov klic. Vaš prvi klic se samodejno zadrži.