Accesați recepționerul din portalul utilizatorului apelant. Pentru pașii despre cum să vă conectați, consultați Conectarea la tabloul de bord.

  1. Din panoul consolei, în timp ce vă a aflați într-un apel activ, faceți clic pe ȚINEȚI APĂSAT pe apelul pe care doriți să îl plasați în așteptare.

  2. Faceți clic pe Răspuns pentru a relua apelul.


Puteți gestiona mai multe apeluri din consola de apeluri. Dacă sunteți într-un apel activ și primiți un apel nou, faceți clic pe Răspuns pentru a prelua noul apel. Primul apel este plasat automat în așteptare.