Prístup Recepčný z Volanie na užívateľský portál. Postup prihlásenia nájdete v časti Prihláste sa do hlavného panela.

  1. Na paneli konzoly počas aktívneho hovoru kliknite na HOLD pri hovore, ktorý chcete podržať.

  2. Kliknite Odpoveď pre pokračovanie v hovore.


Z konzoly hovorov môžete spravovať viacero hovorov. Ak máte aktívny hovor a prijímate nový hovor, kliknite Odpoveď prijať nový hovor. Váš prvý hovor sa automaticky podrží.