Recepcionarka pristupa sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

  1. U oknu konzole, dok ste na aktivnom pozivu, kliknite na dugme HOLD na pozivu koji želite da postavite na čekanje.

  2. Kliknite na dugme "Odgovori" da biste nastavili poziv.


Možete da upravljate sa više poziva sa konzole za pozive. Ako ste na aktivnom pozivu i primite novi poziv, kliknite na dugme "Odgovori" da biste primili novi poziv. Vaš prvi poziv se automatski stavi na čekanje.