Pristupite recepcioneru s korisničkog portala za pozivanje. Za korake kako se prijaviti se pogledajte Prijavite se na nadzornu ploču .

  1. U oknu konzole, dok ste u aktivni poziv, kliknite DRŽI na poziv koji želite staviti na čekanje.

  2. Kliknite odgovori za nastavak poziva.


Višestrukim pozivima možete upravljati s pozivne konzole. Ako ste u aktivni poziv i primite novi poziv, kliknite odgovori prihvatiti novi poziv. Vaš prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.