Pristupite recepcionaru s korisničkog portala za pozive. Upute za prijavu potražite u članku Prijava na nadzornu ploču.

  1. U oknu konzole dok ste u aktivnom pozivu kliknite HOLD na poziv koji želite staviti na čekanje.

  2. Kliknite Odgovori da biste nastavili poziv.


Možete upravljati s više poziva s pozivne konzole. Ako ste na aktivnom pozivu i primite novi poziv, kliknite Odgovori da biste primili novi poziv. Vaš prvi poziv automatski se stavlja na čekanje.