גישה לפקיד הקבלה מפורטל המשתמשים המתקשרים. לקבלת שלבים להתחברות, ראה התחבר ללוח המחוונים.

  1. מהחלונית של הקונסולה, במהלך שיחה פעילה, לחץ על החזק בשיחה שברצונך לבצע בהמתנה.

  2. יש ללחוץ על 'תשובה' כדי לחדש את השיחה.


אתה יכול לנהל שיחות מרובות ממסוף השיחה. אם אתה בשיחה פעילה ומקבל שיחה חדשה, לחץ על ענה כדי לענות לשיחה החדשה. השיחה הראשונה שלך מושהית באופן אוטומטי.