Можете да конфигурирате потребителите с определен номер за аварийно повикване (ЕЦБН). След като бъде конфигуриран, когато спешно повикване се извършва от потребител техните конфигурирани ЕЦБН се представя на доставчика PSTN. Точката за отговор на обществената безопасност (PSAP), която е мястото, където се насочват спешните повиквания, отговаря и след това обаждането се съпоставя с назначения Адрес за спешна помощ (ESA). ESA е адресът, който ПСАП получава, посочващ местоположението на спешния повикващия.

Изисквания и препоръки

 • Препоръчваме да конфигурирате потребителите със собствен телефонен номер да използват този номер като своя ЕЦБН.

 • Конфигуриране на потребители, които нямат собствен телефонен номер за ЕЦБН, който е възможно най-близо до местоположението им. Конфигуриране с едно от следните неща: основния номер за местоположението им, присвоена ЕЦБН за местоположението, или всеки телефонен номер, притежаван от местоположението.

 • Всеки конфигуриран ЕЦБН следва да бъде телефонният номер на действителен потребител за улесняване на повикване обратно от отговорния пункт за обществена безопасност.

 • За по-големи местоположения например с няколко етажа препоръчваме да са конфигурирани множество ЕЦБ.

 • Конфигуриране на потребители, които нямат присвоено към тях устройство (например потребители, които имат присвоен само мек клиент) с телефонен номер, за да улеснят обратно повикване от точката за отговор на обществената безопасност към устройството, извършило разговора.

Опции за конфигуриране на ЕЦБН

Когато конфигурирате EcBN за местоположение или потребител, следните опции са availabe.


Местоположение По подразбиране ЕЦБН и Присвоен номер от Местоположението на потребителя трябва да бъдат насочени към точка за отговор на живо, като рецепционист или друго лице в рамките на местоположението. Тези опции не могат да бъдат автоматично придружител, Интерактивен гласов отговор (IVR) или друга услуга.

 1. Телефонният номер на потребителя —Върнатите обаждания от отговорната точка за обществена безопасност отиват директно на потребителя. Адресът за спешна услуга, конфигуриран от PSTN към телефона на потребителя, е специфичен за местоположението на потребителя.

 2. Местоположение По подразбиране ЕЦБН—Всяко местоположение може да има конфигурирана ЕЦБН, която е различна от основния номер на местоположението. Местоположение По подразбиране ЕЦБН обикновено е конфигуриран за потребители без посветени телефонни номера или само с разширение.

 3. Присвоен номер от Местоположението на потребителя—Това ви позволява да конфигурирате един потребител с телефонния номер на друг потребител като ЕЦБН. Тази опция се използва на мястото на основния номер на местоположение, когато местоположението има няколко етажа или сгради. Това позволява на ЕЦБН, на която е възложено да има по-точен Адрес за спешна помощ, свързан с нея.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comУслуги > Извикване, щракнете върху Местоположения и след това изберете местоположението за редактиране.

2

Щракнете върху Номер за аварийно обратно повикване.

3

Изберете една от изброените опции, за да зададете като ЕЦБН за местоположението.


 

Ако като основен номер на местоположението е избран номер без ТОЛ такси, се появява предупреждение, тъй като номер без тол такси няма адрес за спешна помощ.

Фигура 1. Конфигурация на номера за аварийно повикване за местоположение
Екранът Местоположение за конфигурацията на номера за спешни повиквания в контролния център
4

Щракнете върху Запиши.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Управление > потребители , след което изберете потребителя, за да редактирате.

2

Щракнете върху Обаждане , след което номер за аварийно повикване .

3

Изберете една от опциите, изброени да зададете като ЕЦБН за потребителя.

4

Щракнете върху Запиши.

Потребителите, които нямат собствен телефонен номер, както потребителите само за разширение, трябва да бъдат конфигурирани да правят спешни повиквания с точен адрес на ЕЦБН и Спешна услуга. Тези потребители могат да бъдат конфигурирани да използват еЦБН по подразбиране за местоположение или друг присвоен телефонен номер от това местоположение.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители след това изберете потребителя, за да редактирате.

2

Щракнете върху Обаждане , след което номер за аварийно повикване .

3

Изберете една от опциите, изброени да зададете като ЕЦБН за потребителя.

Фигура 2. Само конфигурация на разширението за ЕЦБН
Потребителският екран за конфигурация на номера за спешни повиквания в контролния център
4

Щракнете върху Запиши.

Потребителите с не фиксирани (меки) устройства, устройства, различни от настолни телефони, често са мобилни. Трудно е да се предостави точен Адрес за спешна услуга (ESA), когато правите спешни повиквания за мобилен потребител. Препоръчва се всички потребители с нефиксирани устройства да имат телефонен номер и да използват този телефонен номер за своята ЕЦБН, за да гарантират обратно повикване, да бъде насочено към потребителя.

Меките клиенти на не фиксирано устройство с клетъчна способност винаги ще преминат спешно повикване към родния набирач. В тези случаи обажданията никога не отиват в Webex Calling или PSTN на местоположението. Webex Calling не открива обаждането, така че няма запис или друга обработка на предоставеното обаждане.

При инсталиране на не фиксирани устройства на администратора се предоставя предупреждение за осъществяване на спешни повиквания от тези устройства. Спешните обаждания, направени от не фиксирани устройства без клетъчна способност, няма да предоставят точен адрес.

Фигура 3. Уведомление на ЕЦБН
Уведомление на ЕЦБН, което показва за аварийно набиране.

Интегрирането на RedSky може да предостави точна адресна информация за нефиксирани устройства, ако желаете. За повече информация вижте RedSky спешна 911 услуга за Webex calling.

Ключов потребител е този, чийто директен телефонен номер е присвоен на друг потребител за ЕЦБН. Ако ключов потребител/номер е изтрит, се показва предупреждение, съветващо ЕЦБН да се използва.

Фигура 4. Изтриване на известяване от потребителя
Изтриване на известие от потребителя, което се показва, когато изтриете потребител от контролния център.

Ако изтриете ключов потребител, засегнатият потребител на ЕЦБН автоматично изпадне в неизпълнение на едно от следните за ЕЦБН:

 1. Собствен телефонен номер, ако е назначен такъв.

 2. Местоположението по подразбиране ЕЦБН, ако те нямат собствен телефонен номер.

За услугата Webex Call номер за спешни повиквания се прилага следното:

 • Webex Calling не знае или съхранява Адреса на спешната услуга за спешно повикване. Адресът за спешна помощ се предоставя от доставчика на PSTN, обикновено чрез статично картографиране на получената ЕЦБН.

 • Не се поддържа конфигуриране на няколко фиксирани устройства на различни места. Въпреки това RedSky може да поддържа няколко фиксирани устройства на различни места (въз основа на възможностите на устройството).

 • 933 е номер за спешни тестови повиквания в Северна Америка, което позволява тестване на конфигурацията на повикванията 911, без да инициира повикване до точката за отговор на обществената безопасност. Много доставчици на PSTN предоставят IVR, който повтаря Адреса на ЕЦБН и спешната услуга.

Помощно бюро "Контакт партньор"

Свържете се с бюрото за помощ на партньор (PHD) за запитвания за партньорски начини за и/или документация относно предлагането на Повикващия план на Cisco.

PHD информация за контакт:

 • Северна Америка: 1-844-613-6108

 • ЕМЕА: +44 129 366 10 20

 • APAC: +61 3 7017 7272

 • Имейл: webexcalling-phd@cisco.com

Център за техническа помощ Cisco

Свържете се с Центъра за техническа помощ cisco (TAC) за:

 • Проблеми с функционалността на контролния център

 • Проблеми с обслужването, като например отпаднали обаждания, проблеми с качеството на обажданията или прекъснато обслужване

Cisco TAC ресурси: