Náhlavní soupravu čistěte pouze suchým měkkým hadříkem – opatrně otřete polstrování, mikrofon a základnu náhlavní soupravy. K čištění nepoužívejte tekuté ani práškové prostředky. Jako u každé elektroniky, která není odolná vůči povětrnostním vlivům, mohou tekuté a práškové prostředky poškodit součásti, způsobit selhání a při jejich použití přestane platit záruka na náhlavní soupravu.

Kabelové náhlavní soupravy Cisco 521 a 522 jsou určeny k použití s Cisco IP telefony a zařízeními Cisco. Náhlavní souprava Cisco 521 je vybavena jedním sluchátkem a nabízí pohodlí při dlouhodobém použití, zatímco náhlavní souprava Cisco 522 má dvě sluchátka a je vhodná pro hlučná pracoviště.

Obě náhlavní soupravy jsou vybavené 3,5mm konektorem pro použití s osobními počítači a mobilními zařízeními. Náhlavní souprava s 3,5mm konektorem funguje jako jiné náhlavní soupravy, které se připojují ke zvukovým konektorům typu jack.

Náhlavní soupravy jsou dodávány také s ovladačem na kabelu USB, který umožňuje snadný přístup k funkcím řízení hovorů, včetně přijetí, ukončení, odmítnutí, přidržení, obnovení nebo ztlumení hovoru a ovládaní jeho hlasitosti. Ovladač je k dispozici rovněž s konektorem USB-C.

Úplné informace o kompatibilitě s ostatními zařízeními Cisco a volacími klienty najdete na datovém listu náhlavní soupravy Cisco řady 500.

Tlačítka ovladače slouží k ovládání základních funkcí hovoru.

Obrázek 1. Ovladač náhlavní soupravy Cisco řady 520
Tlačítka ovladače náhlavní soupravy Cisco 520

Následující tabulka popisuje tlačítka ovladače náhlavní soupravy Cisco 521 a 522.

Tabulka 2. Tlačítka ovladače náhlavní soupravy Cisco 520

Číslo

Název

Popis

1

Tlačítko Ztlumit

Zapne a vypne mikrofon.

2

Tlačítko Hlasitost

Upraví hlasitost náhlavní soupravy.

3

Hovor

Správa hovorů:

 • Chcete-li volat, stiskněte jednou (pouze Cisco IP telefony).

 • Jedním stiskem přijmete příchozí hovor.

 • Stisknutím a přidržením ukončíte hovor.

 • Stisknutím tlačítka dvakrát odmítnete příchozí hovor.

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor. Opětovným stisknutím vyzvednete přidržený hovor.

Kabelové náhlavní soupravy Cisco 531 a 532 jsou určeny k použití s Cisco IP telefony a zařízeními Cisco. Náhlavní souprava Cisco 531 je vybavena jedním sluchátkem a nabízí pohodlí při dlouhodobém použití. Náhlavní souprava Cisco 532 má dvě sluchátka a je vhodná pro hlučné pracoviště.

Obě náhlavní soupravy jsou vybaveny konektorem RJ9, takže je lze použít s většinou Cisco IP telefonů. Náhlavní souprava s konektorem RJ9 funguje jako jiné náhlavní soupravy, které se připojují k portu náhlavní soupravy na telefonu.

K dispozici je také USB adaptér s integrovaným ovladačem, který umožňuje snadný přístup k funkcím řízení hovorů, včetně přijetí, ukončení, odmítnutí, přidržení, obnovení nebo ztlumení hovoru a ovládaní jeho hlasitosti. Chcete-li náhlavní soupravu použít s jiným zařízením, USB kabel s ovladačem nabízí funkci rychlého odpojení.

Ovladač je k dispozici rovněž s konektorem USB-C.

náhlavní soupravě Cisco 530 lze připojit druhou náhlavní soupravu pomocí Y-kabelu školitele pro náhlavní soupravy Cisco řady 530. Více informací viz Připojení a používání Y-kabelu školitele pro náhlavní soupravy Cisco řady 530.

Úplné informace o kompatibilitě s ostatními zařízeními Cisco a volacími klienty najdete na datovém listu náhlavní soupravy Cisco řady 500.

Adaptér se používá k ovládání základních funkcí hovoru.

Obrázek 2. Ovladač náhlavní soupravy Cisco řady 530
Tlačítka ovladače náhlavní soupravy Cisco 530

Následující tabulka popisuje tlačítka USB adaptéru náhlavní soupravy Cisco.

Tabulka 3. Tlačítka USB adaptéru Cisco

Číslo

Název

Popis

1

Tlačítko Ztlumit

Zapne a vypne mikrofon.

2

Tlačítko Hlasitost

Upraví hlasitost náhlavní soupravy.

3

Tlačítko Hovor

Uskutečnění, přijetí a správa hovorů:

 • Jedním stiskem uskutečníte hovor. (Jen Cisco IP telefon)

 • Jedním stiskem přijmete příchozí hovor.

 • Stisknutím tlačítka dvakrát odmítnete příchozí hovor.

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor.

 • Stisknutím a přidržením ukončíte hovor.

Náhlavní souprava Cisco řady 560 zahrnuje dva modely bezdrátových náhlavních souprav určené k použití v moderním kancelářském prostředí. Náhlavní souprava Cisco 561 je vybavena jedním sluchátkem, takže je lehká a pohodlná. Náhlavní souprava Cisco 562 je vybavena dvěma sluchátky, které poskytují bohatý zvuk a pohodlí v hlučném kancelářském prostředí. K používání výrobků z této řady je třeba mít standardní základnu nebo multizákladnu. Základny se připojují k volacímu zařízení a usnadňují komunikaci s náhlavní soupravou .

Každá základna náhlavní soupravy má výchozí dosah přibližně 45 metrů, pokud jej neblokují fyzické překážky jako zdi a dveře nebo neruší jiné zdroje signálu DECT. Správce může zvýšit dosah náhlavní soupravy až na přibližně 100 metrů. Spárování náhlavní soupravy se základnou se zruší, když se souprava od základny vzdálí příliš daleko. Základnu spárovanou s náhlavní soupravou poznáte podle rozsvícené bílé kontrolky, jinak kontrolka bliká.


Náhlavní souprava se vypne, pokud není spárovaná se základnou déle než 20 minut (verze firmwaru 2.1(1) nebo novější). Tato funkce šetří baterii.

Náhlavní soupravu Cisco řady 560 lze po plném nabití používat až 10 hodin. Pokud je baterie slabá, náhlavní soupravu vložte do základny. Plné nabití baterie bude trvat 3 hodiny.

Pokud náhlavní souprava Cisco řady 560 používá firmware verze 2.1(1) nebo novější, můžete řídit hovory přímo z náhlavní soupravy a přepínat mezi softwarovými klienty. Můžete například ztlumit hovor v aplikaci Microsoft Skype pro firmy a stále řídit hovory v aplikaci Cisco Webex Meetings.

Úplné informace o kompatibilitě s ostatními zařízeními Cisco a volacími klienty najdete na datovém listu náhlavní soupravy Cisco řady 500.

Tlačítka náhlavní soupravy slouží k ovládání základních funkcí hovoru.

Obrázek 3. Tlačítka náhlavní soupravy Cisco 561 a 562
Tlačítka náhlavní soupravy Cisco 561 a 562

Následující tabulka popisuje tlačítka náhlavní soupravy Cisco 561 a 562.

Tabulka 4. Tlačítka náhlavní soupravy Cisco 561 a 562

Číslo

Tlačítko

Název

Popis

1

Tlačítko Volat

Tlačítko Napájení a Hovor

Použijte náhlavní soupravu napájení zapnete a vypnete.

Náhlavní soupravu vypnete a vypnete stisknutím a přidržením po dobu 4 sekund.

Správa příchozích a aktivních hovorů závisí na tom, zda máte jeden hovor nebo více hovorů.

Jeden hovor:

 • Jedním stiskem přijmete příchozí hovory.

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor. Opětovným stisknutím vyzvednete přidržený hovor.

 • Stisknutím tlačítka dvakrát odmítnete příchozí hovor.

 • Stisknutím a přidržením ukončíte hovor.

Více hovorů:

 • Jedním stiskem přidržíte aktivní hovor a přijmete druhý příchozí hovor.

 • Jedním stiskem přidržíte hovor. Opětovným stisknutím můžete pokračovat v hovoru; stisknutím a přidržením do zaznění tónu ukončíte aktuální hovor a můžete pokračovat v přidrženém hovoru.

 • Stisknutím a přidržením do doby, dokud nezazní tón, ukončíte aktivní hovor a přijmete další příchozí hovor.

 • Stisknete-li dvakrát, zůstanete u aktuálního hovoru a odmítnete druhý příchozí hovor.

2

Tlačítko Ztlumit

Tlačítko Ztlumit

Zapne a vypne mikrofon.

3

Ovládání hlasitosti

Tlačítka hlasitosti

Upraví hlasitost náhlavní soupravy.

4

Není k dispozici

LED

Zobrazuje stav náhlavní soupravy:

 • Bliká červeně – příchozí hovor.

 • Svítí červeně – aktivní hovor.

 • Bliká bíle – probíhá aktualizace firmwaru nebo se provádí párování náhlavní soupravy se základní stanicí.

 • Svítí bíle – náhlavní souprava je spárovaná a správně umístěná na základně.

 • Pravidelně bliká – náhlavní souprava je spárovaná, ve stavu nečinnosti a není na základně.

Standardní základna nabíjí vaši náhlavní soupravu a její kontrolky indikují úroveň nabití baterie a stav hovoru. Vyjmutím/vložením náhlavní soupravy ze/do základny můžete rovněž přijmout a ukončit hovor.

Standardní základna je dodávána s následujícími připojovacími kabely:

 • Kabel USB-USB: Pro zařízení s podporou připojení USB

 • Y-kabel: Pro Cisco IP telefony bez portu USB

 • Kabel USB-A-USB-C: Je dostupný samostatně pro počítače se systémem Windows nebo Mac.

Obrázek 4. Kontrolky standardní základny
Standardní základna pro náhlavní soupravu Cisco 561 a 562

Následující tabulka popisuje standardní základnu.

Tabulka 5. Kontrolky standardní základny

Číslo

Název

Popis

1

Kontrolka stavu baterie

Indikuje úroveň nabití baterie náhlavní soupravy a stav základny.

 • Úroveň nabití baterie náhlavní soupravy – kontrolky blikají a začnou svítit během nabíjení baterie.

 • Probíhá aktualizace náhlavní soupravy – kontrolky blikají postupně zleva doprava.

 • Náhlavní souprava není spárovaná se základnou – všechny kontrolky blikají

 • Režim snížené spotřeby – svítí prostřední kontrolka.

Základna přejde do režimu snížené spotřeby, jestliže během 10 minut nedojde ke spojení zdroje hovoru.

2

Kontrolka stavu hovoru

Upozorňuje na stav hovoru:

 • Příchozí hovor – bliká zeleně

 • Aktivní hovor – svítí zeleně

 • Ztlumený hovor – svítí červeně

Multizákladna umožňuje připojení až tří zdrojů hovorů pomocí funkce Bluetooth, konektoru USB nebo Y-kabelu. Základna pojme až čtyři zařízení Bluetooth. Tlačítka na multizákladně můžete použít k přepínání mezi zdroji hovoru. Tlačítky pro řízení hovorů na náhlavní soupravě můžete přijmout nebo ukončit hovor. Když je náhlavní souprava v základně, jejím vyjmutím automaticky přijmete hovor . Vrácením náhlavní soupravy do základny hovor ukončíte.

Multizákladna je dodávána s následujícími připojovacími kabely:

 • Kabel USB-USB: Pro Cisco IP telefony s podporou připojení USB

 • Y-kabel: Pro Cisco IP telefonu bez portu USB

 • Kabel mini-USB: Pro počítače PC nebo Mac.

 • Kabel mini-USB-USB-C: Je dostupný samostatně pro počítače se systémem Windows nebo Mac.

Obrázek 5. Kontrolky multizákladny
Multizákladna pro náhlavní soupravu Cisco 561 a 562

V následující tabulce je uveden popis kontrolek multizákladny náhlavní soupravy Cisco řady 560.

Tabulka 6. Kontrolky multizákladny

Číslo

Název

Popis

1

Kontrolka stavu baterie

Indikuje úroveň nabití baterie náhlavní soupravy a stav základny.

 • Úroveň nabití baterie náhlavní soupravy – kontrolky blikají a začnou svítit během nabíjení baterie.

 • Probíhá aktualizace náhlavní soupravy – kontrolky blikají postupně zleva doprava.

 • Náhlavní souprava není spárovaná se základnou – všechny kontrolky blikají

 • Režim snížené spotřeby – svítí prostřední kontrolka.

Základna přejde do režimu snížené spotřeby, jestliže během 10 minut nedojde ke spojení zdroje hovoru.

2

Kontrolky stavu hovoru

Upozorňuje na stav hovoru u každého zdroje:

 • Aktivní zdroj – svítí bíle

 • Příchozí hovor u vybraného zdroje – bliká zeleně

 • Příchozí hovor u nevybraného zdroje – bliká zeleně

 • Aktivní hovor – svítí zeleně

 • Hovor na neaktivním zdroji – kontrolka pulzuje zeleně

3

Kontrolka stavu funkce ztlumení

Upozorňuje na stav, kdy je náhlavní souprava ztlumená.

4

Stav kontrolky Bluetooth

Upozorňuje na stav funkce Bluetooth:

 • Spárováno se zdrojem hovoru – svítí bíle

 • Režim párování – bliká bíle

 • Hledání zdroj hovoru – pulzuje bíle

 • Funkce Bluetooth je vypnutá – kontrolka nesvítí

Pomocí tlačítek pro ovládání zdroje na základně lze ovládat aktivní zdroj. Každé tlačítko zdroje je propojeno s určitou funkcí na multizákladně.

Kontrolka zdroje však nemusí svítit, i když jste k němu připojení. Kontrolka zdroje svítí jen při jeho výběru nebo pokud má aktivní hovor. Můžete být například správně připojení k Cisco IP telefonu, počítači nebo mobilnímu telefonu pomocí funkce Bluetooth. Příslušná kontrolka zdroje se však rozsvítí, jen když zdroj vyberete nebo má aktivní hovor či příchozí hovor. Stisknutím tlačítka zdroje zkontrolujete, zda je zdroj správně připojený. Pokud není připojení k dispozici, kontrolka třikrát zabliká.

Mezi aktivními zdroji hovorů můžete přepínat.


Před přepnutím na jiný zdroj hovorů přidržte aktivní hovor. Když přepnete na jiný zdroj hovoru, hovory původního zdroje nejsou automaticky přidrženy .