Sposób korzystania z poszczególnych funkcji zestawu słuchawkowego zależy od modelu zestawu słuchawkowego. Porównaj swój zestaw słuchawkowy z poniższą tabelą, aby sprawdzić, jaki zestaw posiadasz:

Tabela 1. Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 500

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego

Model

Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 520

Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 530

Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 560 ze stacją bazową typu Standard

Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 560 ze stacją bazową typu Multibase

Aby wyczyścić zestaw słuchawkowy, delikatnie wytrzyj nauszniki, mikrofon i stację bazową zestawu słuchawkowego przy użyciu suchej i miękkiej ściereczki. Nie należy nakładać płynów ani proszków bezpośrednio na zestaw słuchawkowy. Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych bez uszczelnionej obudowy, płyny i proszki mogą uszkodzić podzespoły, być przyczyną awarii oraz spowodować utratę gwarancji zestawu słuchawkowego.

Zestawy słuchawkowe Cisco 521 i 522 to dwa przewodowe zestawy słuchawkowe przeznaczone do użytku z telefonami IP i urządzeniami Cisco. Zestaw słuchawkowy Cisco 521 jest wyposażony w jedną słuchawkę zapewniającą komfort podczas długiego użytkowania, a zestaw słuchawkowy Cisco 522 oferuje dwie słuchawki przeznaczone do użytku w miejscach pracy o dużym poziomie hałasu.

Oba zestawy słuchawkowe są wyposażone w złącze 3,5 mm umożliwiające podłączenie do komputera lub urządzenia przenośnego. Dzięki złączu 3,5 mm zestaw słuchawkowy działa tak , jak inne zestawy podłączane do gniazda audio.

Zestawy słuchawkowe posiadają również kontroler USB na kablu, który zapewnia łatwy dostęp do funkcji sterowania połączeniem, takich jak odbieranie i kończenie połączenia, wstrzymywanie go i wznawianie, wyciszanie dźwięku oraz regulacja poziomu głośności. Kontroler wewnętrzny jest również dostępny poprzez złącze USB-C.

Pełne informacje na temat zgodności z innymi urządzeniami Cisco i klientami połączeń można znaleźć w arkuszu danych zestawu słuchawkowego Cisco z serii 500.

Przyciski kontrolera umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji obsługi połączeń.

Rys. 1. Kontroler zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520
Przyciski kontrolera zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520

W poniższej tabeli opisano przyciski kontrolera zestawów słuchawkowych Cisco 521 i 522.

Tabela 2. Przyciski kontrolera zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520

Numer

Nazwa

Opis

1

Przycisk wyciszenia

Włączanie i wyłączanie mikrofonu.

2

Klawisz Głośność

Ustawianie głośności zestawu słuchawkowego.

3

Połącz

Zarządzanie połączeniami:

 • Naciśnij raz, aby nawiązać połączenie (tylko telefon IP Cisco)

 • Naciśnij raz, aby odebrać połączenie przychodzące.

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zakończyć połączenie.

 • Naciśnij dwa razy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

 • Naciśnij jeden raz, aby wstrzymać aktywne połączenie. Naciśnij ponownie, aby wznowić wstrzymane połączenie.

Zestawy słuchawkowe Cisco 531 i 532 to dwa przewodowe zestawy słuchawkowe przeznaczone do użytku z telefonami IP Cisco i innymi urządzeniami. Zestaw słuchawkowy Cisco 531 ma jedną słuchawkę, aby można go było wygodnie używać przez długi czas. Zestaw słuchawkowy Cisco 532 ma dwie słuchawki , aby można go było używać w głośnych miejscach.

Oba zestawy słuchawkowe są wyposażone w złącze RJ9 do użytku z większością telefonów IP Cisco. Dzięki złączu RJ9 zestaw słuchawkowy działa tak, jak inne zestawy słuchawkowe podłączane do gniazda słuchawek w telefonie.

Dostępny jest również adapter USB na kablu z wbudowanym kontrolerem, który zapewnia łatwy dostęp do funkcji sterowania połączeniem, takich jak odbieranie i kończenie połączenia, wstrzymywanie i wznawianie go, wyciszanie dźwięku oraz regulacja poziomu głośności. Można skorzystać z funkcji szybkiego odłączania kabla kontrolera USB, aby przenieść zestaw słuchawkowy do innego urządzenia.

Kontroler wewnętrzny jest również dostępny poprzez złącze USB-C.

Drugi zestaw słuchawkowy można podłączyć do zestawu słuchawkowego Cisco z serii 530 za pomocą kabla Y Trainer. Więcej informacji można uzyskać, korzystanie z kabla Y Trainer Cisco dla zestawu słuchawkowego z serii 530.

Pełne informacje na temat zgodności z innymi urządzeniami Cisco i klientami połączeń można znaleźć w arkuszu danych zestawu słuchawkowego Cisco z serii 500.

Adapter umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji obsługi połączeń.

Rys. 2. Kontroler zestawu słuchawkowego Cisco z serii 530
Przyciski kontrolera zestawu słuchawkowego Cisco z serii 530

W poniższej tabeli opisano przyciski adaptera USB dla zestawów słuchawkowych Cisco.

Tabela 3. Przyciski adaptera USB Cisco

Numer

Nazwa

Opis

1

Przycisk wyciszenia

Włączanie i wyłączanie mikrofonu.

2

Klawisz Głośność

Ustawianie głośności zestawu słuchawkowego.

3

Przycisk Połącz

Nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz zarządzanie nimi:

 • Naciśnij jeden raz, aby nawiązać połączenie. (tylko Telefon IP Cisco)

 • Naciśnij raz, aby odebrać połączenie przychodzące.

 • Naciśnij dwa razy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

 • Naciśnij jeden raz, aby wstrzymać aktywne połączenie.

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zakończyć połączenie.

Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 560 zawiera dwa modele bezprzewodowych zestawów słuchawkowych przeznaczone do użytku w nowoczesnej przestrzeni biurowej. Zestaw słuchawkowy Cisco 561 ma jedną, lekką słuchawkę zapewniającą komfort użytkowania i pewne mocowanie. Zestaw słuchawkowy Cisco 562 oferuje obuuszne słuchawki, zapewniające bogaty dźwięk i komfort w hałaśliwej przestrzeni biurowej. Do korzystania z urządzeń z tej serii niezbędna jest standardowa stacja bazowa lub stacja bazowa typu Multibase. Te stacje bazowe należy podłączyć do urządzenia wywołującego w celu umożliwienia komunikacji z zestawem słuchawkowym

Każdy zestaw słuchawkowy ma domyślny zasięg wynoszący około 45 metrów (145 stóp), chyba że w jego otoczeniu znajdują się fizyczne przeszkody, np. ściany i drzwi lub występują zakłócenia pochodzące z zewnętrznych źródeł fal radiowych DECT. Administrator może zwiększyć zasięg zestawu słuchawkowego do około 330 stóp (100 metrów). Zestaw słuchawkowy może zostać rozparowany ze stacją bazową, jeśli znajdzie się w zbyt dużej odległości od niej. Kontrolka stacji bazowej świeci światłem stałym, gdy jest sparowana z zestawem słuchawkowym i miga, gdy nie jest sparowana.


Aby oszczędzać baterię, zestaw słuchawkowy wyłączy się, jeśli nie będzie sparowany ze stacją bazową przez ponad 20 minut (funkcja dostępna w wersji oprogramowania sprzętowego 2.1(1) lub nowszej). Ta funkcja oszczędza baterię.

Po całkowitym naładowaniu zestawów słuchawkowych Cisco z serii 560 można ich używać nieprzerwanie przez maksymalnie 8 godzin. Ustaw zestaw słuchawkowy w stacji bazowej, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas wymagany do pełnego naładowania baterii wynosi 3 godziny.

Jeśli oprogramowanie sprzętowe zestawu słuchawkowego działa w wersji 2.1(1) lub nowszej, możliwe jest zachowanie sterowania połączeniami za pośrednictwem zestawu słuchawkowego Cisco z serii 560 w sytuacji, gdy jednocześnie jest otwartych wiele różnych programów. Można na przykład wyciszyć połączenie w programie Microsoft Skype dla firm ale nadal obsługiwać funkcje sterowania połączeniami w Cisco Webex Meetings.

Pełne informacje na temat zgodności z innymi urządzeniami Cisco i klientami połączeń można znaleźć w arkuszu danych zestawu słuchawkowego Cisco z serii 500.

Przyciski zestawu słuchawkego umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji obsługi połączeń.

Rysunek 3. Przyciski zestawów słuchawkowych Cisco 561 i 562
Przyciski zestawów słuchawkowych Cisco 561 i 562

W poniższej tabeli opisano przyciski zestawów słuchawkowych Cisco 561 i 562.

Tabela 4. Przyciski zestawów słuchawkowych Cisco 561 i 562

Numer

Przycisk

Nazwa

Opis

1

Przycisk Połącz

Przycisk zasilania i połączenia

Służy do włączania i wyłączania zestawu słuchawkowego.

Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Funkcje zarządzania połączeniami przychodzącymi i aktywnymi zależą od tego, czy jest obsługiwane jedno, czy wiele połączeń.

Jedno połączenie:

 • Naciśnij jeden raz, aby odebrać połączenie przychodzące.

 • Naciśnij jeden raz, aby wstrzymać aktywne połączenie. Naciśnij ponownie, aby wznowić wstrzymane połączenie.

 • Naciśnij dwa razy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zakończyć połączenie.

Wiele połączeń:

 • Naciśnij jeden raz, aby wstrzymać aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie przychodzące.

 • Naciśnij jeden raz, aby wstrzymać połączenie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić połączenie, lub naciśnij i przytrzymaj aż do odtworzenia sygnału dźwiękowego, aby zakończyć bieżące połączenie i wznowić wstrzymane połączenie.

 • Naciśnij i przytrzymaj aż do odtworzenia sygnału dźwiękowego, aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać inne połączenie przychodzące.

 • Naciśnij dwa razy, aby pozostać na bieżącym połączeniu i odrzucić drugie połączenie przychodzące.

2

Przycisk wyciszenia

Przycisk wyciszenia

Włączanie i wyłączanie mikrofonu.

3

Elementy sterowania poziomem głośności

Klawisze głośności

Ustawianie głośności zestawu słuchawkowego.

4

N/D

LED

Pokazuje stan zestawu słuchawkowego:

 • Czerwone migające — połączenie przychodzące.

 • Czerwone ciągłe — aktywne połączenie.

 • Białe migające — trwa uaktualnianie oprogramowania sprzętowego lub parowanie zestawu słuchawkowego ze stacją bazową.

 • Stałe światło białe — zestaw słuchawkowy jest sparowany i prawidłowo umiejscowiony na stacji bazowej

 • Pulsujące światło białe — zestaw słuchawkowy jest sparowany, w stanie bezczynności i nie znajduje się na stacji bazowej.

Standardowa stacja bazowa zarówno ładuje zestaw słuchawkowy, jak i posiada zestaw świateł LED, który pokazuje poziom baterii i stan połączenia. Co więcej, połączenia można również odbierać i kończyć, podnosząc zestaw słuchawkowy ze stacji bazowej lub umieszczając go na niej.

Stacja bazowa typu Multibase jest dostarczana z następującymi kablami połączeniowymi:

 • kabel USB do USB: do urządzeń ze złączem USB

 • kabel USB z dwiema końcówkami: do telefonów IP Cisco bez złącza USB

 • Kabel USB-A do USB-C: dostępny oddzielnie dla urządzeń PC i Mac.

Rys. 4. Diody LED standardowej stacji bazowej
Stacja bazowa typu Standard do zestawów nagłownych Cisco 561 i 562

Poniższa tabela zawiera opis elementów standardowej stacji bazowej

Tabela 5. Diody LED standardowej stacji bazowej

Numer

Nazwa

Opis

1

Dioda LED stanu baterii

Wskazuje naładowanie baterii zestawu słuchawkowego i stan stacji bazowej:

 • Poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego — diody LED migają i przełączają się na światło stałe w miarę ładowania baterii.

 • Trwa aktualizacja zestawu słuchawkowego — diody LED migają w kolejności, od lewej do prawej.

 • Zestaw słuchawkowy i stacja bazowa nie są sparowane — wszystkie diody LED migają

 • Tryb oszczędzania energii — środkowa dioda LED świeci światłem ciągłym.

Stacja bazowa przechodzi w tryb oszczędzania energii po upływie 10 minut braku łączności ze źródłem połączenia.

2

Dioda LED stanu połączeń

Wskazuje stan połączeń:

 • Połączenie przychodzące — zielone migające

 • Aktywne połączenie — zielone ciągłe

 • Wyciszone połączenie — czerwone ciągłe

Stację bazową typu Multibase można podłączyć do maksymalnie trzech źródeł połączenia za pomocą protokołu Bluetooth, złącza USB lub kabla z dwiema końcówkami. W stacji bazowej typu Multibase można zapisać maksymalnie cztery urządzenia Bluetooth. Do przełączania między źródłami połączenia służą przyciski na stacji bazowej Multibase. Za pomocą przycisków sterowania połączeniami zestawu słuchawkowego można odbierać i kończyć połączenia . Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w stacji bazowej, zdjęcie zestawu słuchawkowego ze stacji bazowej spowoduje automatyczne odebranie połączenia . Aby zakończyć połączenie, można ponownie umieścić zestaw słuchawkowy w stacji bazowej.

Stacja bazowa typu Multibase jest dostarczana z następującymi kablami połączeniowymi:

 • kabel USB do USB: do telefonów IP Cisco ze złączem USB

 • kabel USB z dwiema końcówkami: do telefonów IP Cisco bez złącza USB

 • kabel Mini USB: do komputera PC lub Mac.

 • Kabel USB do USB-C: dostępny oddzielnie dla urządzeń PC i Mac.

Rys. 5. Diody LED stacji bazowej typu Multibase
Stacja bazowa typu Multibase do zestawów słuchawkowych Cisco 561 i 562

Poniższa tabela zawiera opis diod LED zestawu słuchawkowego Cisco z serii 560 dla stacji bazowej multibase.

Tabela 6. Diody LED stacji bazowej typu Multibase

Numer

Nazwa

Opis

1

Dioda LED stanu baterii

Wskazuje naładowanie baterii zestawu słuchawkowego i stan stacji bazowej:

 • Poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego — diody LED migają i przełączają się na światło stałe w miarę ładowania baterii.

 • Trwa aktualizacja zestawu słuchawkowego — diody LED migają w kolejności, od lewej do prawej.

 • Zestaw słuchawkowy i stacja bazowa nie są sparowane — wszystkie diody LED migają

 • Tryb oszczędzania energii — środkowa dioda LED świeci światłem ciągłym.

Stacja bazowa przechodzi w tryb oszczędzania energii po upływie 10 minut braku łączności ze źródłem połączenia.

2

Diody LED stanu połączeń

Powiadamia o stanie połączeń poszczególnych źródeł:

 • Aktywne źródło — światło białe ciągłe

 • Połączenie przychodzące z wybranego źródła — miga na zielono

 • Połączenie przychodzące ze źródła innego niż wybrane — miga na zielono

 • Aktywne połączenie — zielone ciągłe

 • Połączenie na nieaktywnym źródle — światło zielone pulsujące

3

Dioda LED stanu wyciszenia

Informuje, że zestaw słuchawkowy jest wyciszony.

4

Dioda LED stanu połączenia Bluetooth

Informuje o stanie połączenia Bluetooth:

 • Sparowany ze źródłem połączenia — światło białe ciągłe

 • Tryb parowania — światło białe migające

 • Wyszukiwanie źródła połączenia — światło białe pulsujące

 • Funkcja Bluetooth jest wyłączona — dioda LED nie świeci

Do wyboru aktywnego źródła służą przyciski sterowania źródłem na stacji bazowej. Każdy przycisk źródła odpowiada określonemu połączeniu na stacji bazowej typu Multibase.

Nawet gdy połączenie ze źródłem jest nawiązane, dioda LED może nie świecić. Dioda LED źródła świeci tylko wtedy, gdy źródło jest wybrane lub ma aktywne połączenie. Można na przykład mieć prawidłowe połączenie z telefonem Telefon IP Cisco, komputerem i telefonem komórkowym za pośrednictwem protokołu Bluetooth. Jednak dioda LED odpowiedniego źródła będzie świecić tylko wtedy, gdy to źródło będzie wybrane lub będzie miało aktywne połączenie albo połączenie przychodzące. Naciśnij przycisk źródła, aby sprawdzić, czy źródło jest prawidłowo połączone. W przypadku braku połączenia dioda LED źródła miga trzy razy.

Można przełączać między aktywnymi źródłami połączenia.


Przed zmianą źródła połączenia należy wstrzymać aktywne połączenie. Połączenia przy użyciu jednego źródła połączenia nie są automatycznie wstrzymywane po przełączeniu na inne źródło połączenia.