Använd endast en torr, mjuk trasa när du vill rengöra ditt headset. Torka försiktigt på öronskydd, mikrofon och headset. Använd aldrig vätskor eller pulver för rengöring direkt på headsetet. Liksom med all icke-vattentålig elektronik, kan vätskor och pulver skada komponenterna och orsaka fel. Sådant upphäver garantin för headsetet.

Cisco-headset 521 och 522 är två kabelanslutna headset som har utvecklats för användning på Cisco IP-telefoner och Cisco IP-enheter. Cisco-headset 521 har en enda hörlur som är smidig och bekväm att använda, medan Cisco-headset 522 är försedd med två hörlurar för användning i en bullrig arbetsmiljö.

Båda headset har en 3,5 mm-kontakt för användning med persondatorer och mobila enheter. Med 3,5 mm-kontakten fungerar headsetet som andra headset som ansluts till ljuduttag.

Headsetet har även en inbyggd USB-kontroll som ger enkel åtkomst till funktioner för samtalskontroll, som svara, avsluta och avvisa samtal, parkera och återuppta, tyst och volymreglage. Inlinekontrollen finns även med USB-C-anslutning.

Komplett information om kompatibilitet med andra Cisco-enheter och samtalsklienter finns i databladet för Cisco-headset i 500-serien.

Styrenhetsknapparna används för grundläggande samtalsfunktioner.

Bild 1. Cisco-headset i 520-serien styrenhet
Cisco-headset i 520-serien styrenhetsknappar

Följande tabell beskriver knapparna på kontrollen för Cisco-headset 521 och 522.

Tabell 2. Cisco-headset i 520-serien styrenhetsknappar

Nummer

Namn

Beskrivning

1

Ljud av-knapp

Aktivera och inaktivera mikrofonen.

2

Volymknapp

Justera volymen på headsetet.

3

Samtal

Hantera samtal:

 • Tryck en gång för att ringa ett samtal (endast Cisco IP-telefonen)

 • Tryck en gång för att svara på ett inkommande samtal.

 • Tryck och håll ned för att avsluta ett samtal.

 • Tryck två gånger för att avvisa ett inkommande samtal.

 • Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge. Tryck igen för att hämta ett parkerat samtal.

Cisco-headset 531 och 532 är två kabelanslutna headset som har utvecklats för användning på Cisco IP-telefoner och andra samtalsenheter. Cisco-headset 531 har en enda hörlur för utökad användning och komfort. Cisco-headset 532 har två hörlurar för användning på en bullrig arbetsplats.

Båda headseten har en RJ9-koppling som kan användas på de flesta Cisco IP-telefoner. Med RJ9-kontakten fungerar headsetet som andra headset som ansluts till telefonens headsetport.

Det finns även en inbyggd USB-adapter som ger enkel åtkomst till funktioner för samtalskontroll, som svara, avsluta och avvisa samtal, parkera och återuppta, tyst och volymreglage. Du kan använda USB-kabelns snabbkoppling när du vill flytta ditt headset från en enhet till en annan.

Inlinekontrollen finns även med USB-C-anslutning.

Du kan ansluta ett andra headset till Cisco-headset i 530-serien med Y-kabeln för Cisco-headset i 530-serien. Mer information finns i Anslut och använd Y-kabeln till Cisco-headset i 530-serien.

Komplett information om kompatibilitet med andra Cisco-enheter och samtalsklienter finns i databladet för Cisco-headset i 500-serien.

Adaptern används för grundläggande samtalsfunktioner.

Bild 2. Cisco-headset i 530-serien styrenhet
Cisco-headset i 530-serien styrenhetsknappar

Följande tabell beskriver knapparna på USB-adaptern för Cisco-headset.

Tabell 3. Knappar på Ciscos USB-adapter

Nummer

Namn

Beskrivning

1

Ljud av-knapp

Aktivera och inaktivera mikrofonen.

2

Volymknapp

Justera volymen på headsetet.

3

Samtalsknapp

Koppla, svara på och hantera samtal:

 • Tryck en gång för att ringa ett samtal. (Endast Ciscos IP-telefon)

 • Tryck en gång för att besvara ett inkommande samtal.

 • Tryck två gånger för att avvisa ett inkommande samtal.

 • Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge.

 • Tryck och håll ned för att avsluta ett samtal.

Cisco-headset i 560-serien inkluderar två trådlösa headsetmodeller utformade för användning i ett modernt kontorsutrymme. Cisco-headset 561 har en enda hörlur som är lätt och praktisk. Cisco-headset 562 har dubbla öronkåpor som ger detaljrikt ljud och är skönt i bullrig kontorsmiljö. Om du vill använda den här serien krävs antingen standardbas eller multibas. Baserna ansluts till samtalsenheten och underlättar kommunikation med headsetet

Varje headset-bas har en normal räckvidd på cirka 45 meter (145 fot) om det inte finns fysiska hinder, som väggar och dörrar, eller utvändig störning från andra DECT-radiokällor. Administratören kan öka ditt headsets räckvidd till cirka 100 meter (330 fot). Headsetets parkoppling till basen bryts om den hamnar utanför räckvidden. Baslampan lyser fast vit när den är parkopplad till headsetet och blinkar när den inte är det.


Från och med firmware-version 2.1(1) stängs headsetet av om det inte har parkopplats med en bas på mer än 20 minuter. Den här funktionen sparar batteri.

Ett laddat Cisco-headset i 560-serien klarar upp till 10 timmars kontinuerlig användning. Placera ditt headset i basen när batteriet är svagt. Det tar 3 timmar att ladda ett batteri fullt.

Om du har version 2.1(1) eller senare av den fasta programvaran, kan du använda samtalskontroll med ditt Cisco-headset i 560-serien när du växlar mellan olika klienter. Du kan till exempel tysta ett samtal på Microsoft Skype for Business medan samtalskontroll i Cisco Webex Meetings förblir aktivt.

Komplett information om kompatibilitet med andra Cisco-enheter och samtalsklienter finns i databladet för Cisco-headset i 500-serien.

Headsetknapparna används för grundläggande samtalsfunktioner.

Bild 3. Headsetknappar för Cisco-headset 561 och 562
Headsetknappar för Cisco-headset 561 och 562

Följande tabell beskriver headsetknapparna för Cisco-headset 561 och 562.

Tabell 4. Headsetknappar för Cisco-headset 561 och 562

Nummer

Knapp

Namn

Beskrivning

1

samtalsknappen

Ström- och samtalsknapp

Använd för att aktivera och inaktivera headsetet.

Tryck och håll ned i fyra sekunder för att aktivera eller inaktivera headsetet.

Hur du hanterar inkommande och aktiva samtal beror på om du har ett eller flera samtal.

Ett samtal:

 • Tryck en gång för att svara på inkommande samtal.

 • Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge. Tryck igen för att hämta ett parkerat samtal.

 • Tryck två gånger för att avvisa ett inkommande samtal.

 • Tryck och håll ned för att avsluta ett samtal.

Flera samtal:

 • Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge och besvara ett andra inkommande samtal.

 • Tryck en gång för att sätta ett samtal i vänteläge. Tryck igen för att återuppta ett samtal, eller tryck och håll ned tills du hör en ton för att avsluta det pågående samtalet och återuppta ett parkerat samtal.

 • Tryck och håll ned tills du hör en ton för att avsluta ett aktivt samtal och för att svara på ett annat inkommande samtal.

 • Tryck två gånger för att fortsätta ett pågående samtal och avvisa ett andra inkommande samtal.

2

ljud av-knappen

Ljud av-knapp

Aktivera och inaktivera mikrofonen.

3

volymreglagen

Volymknappar

Justera volymen på headsetet.

4

Ej tillämpligt

Lysdiod

Visar headsetets status:

 • Blinkande rött sken – inkommande samtal.

 • Fast rött sken – aktivt samtal.

 • Blinkande vitt – uppgradering av fast programvara pågår eller headsetet parkopplas med basstationen.

 • Fast vitt sken – headsetet är parkopplat och sitter ordentligt i basen

 • Fast pulsernade sken – headset är parkopplat i passivt läge och sitter inte i basen.

Standardbasen laddar ditt headset och har LED-lampor som visar batterinivå och samtalsstatus för ditt headset. Du kan även svara på och avsluta samtal när du lyfter eller placerar ditt headset från/på basen.

Standardbasen levereras med följande kopplingskablar:

 • USB-till-USB-kabel: för enheter med USB-anslutning

 • USB-y-kabel: för Cisco IP-telefoner utan USB-port

 • USB-A till USB-C-kabel: tillgänglig separat för PC- eller Mac-enheter

Bild 4. Standardbasens LED-lampor
Standardbas för Cisco Headset 561 och 562

I följande tabell beskrivs standardbasen.

Tabell 5. Standardbasens LED-lampor

Nummer

Namn

Beskrivning

1

LED-lampa för batteristatus

Anger headsetbatteriets laddning och basstatus:

 • Headsetets batteristyrka – LED-lamporna blinkar och övergår till fast sken allt eftersom batteriet laddas

 • Headset-uppdatering pågår – LED-lamporna blinkar i sekvens, från vänster till höger

 • Headsetet och basen är inte sammanlänkade – alla LED-lampor blinkar

 • Energisparläge – den mellersta LED-lampan lyser med fast sken

Basen går in i energisparläge när det inte finns någon anslutning för samtalskällor efter 10 minuter.

2

LED-lampa för samtalsstatus

Uppmärksammar dig på samtalsstatusen:

 • Inkommande samtal – blinkande grönt sken

 • Aktivt samtal – fast grönt sken

 • Samtal med inaktiverat ljud – fast rött sken

Multibasen kan ansluta upp till tre samtalskällor via Bluetooth, USB-kontakt eller y-kabel. Multibasen kan spara upp till fyra Bluetooth-enheter. Du kan växla mellan samtalskällor med hjälp av knapparna på multibasen. Du använder samtalskontrollknapparna på headsetet för att svara på och avsluta samtal. När headsetet är i basen svarar du automatiskt på samtalet när du lyfter headsetet från basen. Du kan sätta tillbaka headsetet i basen för att avsluta samtalet.

Multibasen levereras med följande kopplingskablar:

 • USB-till-USB-kabel: för Cisco IP-telefoner med USB-anslutning

 • USB-y-kabel: för Cisco IP-telefoner utan USB-port

 • Mini-USB-kabel: för PC eller Mac.

 • Mini-USB till USB-C-kabel: tillgänglig separat för PC-eller Mac-enheter.

Bild 5. Multibasens LED-lampor
Multibas för Cisco-headset 561 och 562

Följande tabell beskriver LED-lamporna på multibasen till Cisco-headset i 560-serien.

Tabell 6. Multibasens LED-lampor

Nummer

Namn

Beskrivning

1

LED-lampa för batteristatus

Anger headsetbatteriets laddning och basstatus:

 • Headsetets batteristyrka – LED-lamporna blinkar och övergår till fast sken allt eftersom batteriet laddas

 • Headset-uppdatering pågår – LED-lamporna blinkar i sekvens, från vänster till höger

 • Headsetet och basen är inte sammanlänkade – alla LED-lampor blinkar

 • Energisparläge – den mellersta LED-lampan lyser med fast sken

Basen går in i energisparläge när det inte finns någon anslutning för samtalskällor efter 10 minuter.

2

LED-lampor för samtalsstatus

Uppmärksammar dig på samtalsstatusen för var och en av källorna:

 • Aktiv källa – fast vitt sken

 • Inkommande samtal på en vald källa – blinkar grönt

 • Inkommande samtal på en omarkerad källa – blinkar grönt

 • Aktivt samtal – fast grönt sken

 • Samtal på en inaktiv källa – Pulserande grönt sken

3

LED-lampa för Ljud av-status

Meddelar när headsetljudet är avstängd.

4

LED-lampa för Bluetooth-status

Anger Bluetooth-status:

 • Parkopplad med en samtalskälla – fast vitt sken

 • Parkopplingsläge – blinkande vitt

 • Söker efter en samtalskälla – pulserande vitt sken

 • Bluetooth AV – LED-lampan lyser inte

Du kan använda kontrollknapparna för källa på basenheten för att styra den aktiva källan. Varje knapp motsvarar en specifik anslutning på multibasen.

Det kan hända att LED-lampan inte tänds även om du är ansluten till en källa. Källans LED-lampa tänds endast när källan är markerad eller har ett aktivt samtal. Du kanske exempelvis har korrekt anslutning till Cisco IP-telefon, datorn eller din mobiltelefon via Bluetooth. Däremot tänds LED-lampan för respektive källa endast när den är markerad, har ett aktivt samtal eller har ett inkommande samtal. Tryck på knappen för en källa för att kontrollera att den är korrekt ansluten. Källans LED-lampa blinkar tre gånger om anslutning saknas.

Du kan växla mellan aktiva samtalskällor.


Parkera ett aktivt samtal i vänteläge innan du ändrar till en annan samtalskälla. Samtal på en samtalskälla försätts inte automatiskt i vänteläge när du växlar till en annan samtalskälla.