Gebruik voor de reiniging van uw hoofdtelefoon alleen droge, zachte doek om zacht over de oorkussens, de microfoon en de headsetbasis te vegen. Breng geen vloeistoffen of poeders rechtstreeks op de headset aan. Net als met alle niet-weersbestendige elektronica kunnen vloeistoffen en poeders de componenten beschadigen, fouten veroorzaken en de garantie van de headset nietig verklaren.

De Cisco-headsets 521 en 522 zijn twee vaste headsets die zijn ontwikkeld voor gebruik met Cisco IP-telefoons en -apparaten. De Cisco -headset 521 heeft een enkele oortelefoon voor uitgebreid gebruik en comfort terwijl de Cisco-headset 522 twee oortelefoons heeft voor gebruik op een lawaaierige werkplek.

Beide headsets hebben een connector van 3,5 mm voor gebruik op pc's en mobiele apparaten. Met de connector van 3,5 mm werkt de headset zoals andere headsets die op de audioaansluitingen worden aangesloten.

De headsets worden ook geleverd met een inline USB-controller die eenvoudig toegang biedt tot mogelijkheden voor gespreksbeheer, inclusief het beantwoorden, beëindigen, afwijzen, in de wacht zetten en hervatten van gesprekken, het dempen en de volumeregeling. De inline controller is ook beschikbaar met een USB-C-connector.

Raadpleeg het gegevensblad voor de Cisco-headset 500-serie voor volledige informatie over compatibiliteit met andere Cisco-apparaten en gespreksclients.

De knoppen van uw controller worden gebruikt voor basisgespreksfuncties.

Afbeelding 1. Controller voor de Cisco-headset 520-serie
Knoppen op de controller voor de Cisco-headset 520-serie

In de volgende tabel worden de knoppen beschreven van de controller voor Cisco-headset 521 en 522.

Tabel 2. Knoppen op de controller voor de Cisco-headset 520-serie

Nummer

Naam

Beschrijving

1

De knop Dempen

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

2

De knop Volume

Pas het volume van de hoofdtelefoon aan.

3

Bellen

Gesprekken beheren:

 • Druk één keer om een gesprek te starten (alleen Cisco IP-telefoon)

 • Druk één keer om een inkomende oproep te beantwoorden.

 • Druk en houd vast om een gesprek te beëindigen.

 • Druk twee keer om een inkomende oproep te weigeren.

 • Druk één keer om een actief gesprek in de wacht te zetten. Druk nogmaals op een gesprek op te halen uit de wachtstand.

De Cisco-headset 531 en de 532 zijn twee vaste headsets die zijn ontwikkeld voor gebruik met Cisco IP-telefoons en andere vergelijkbare apparaten. De Cisco-headset 531 is voorzien van één oortelefoon voor uitgebreid gebruik en comfort. De Cisco-headset 532 is voorzien van twee oortelefoons voor gebruik op een lawaaierige werkplek.

Beide headsets hebben een RJ9-connector voor gebruik op de meeste Cisco IP-telefoons. Met de RJ9-connector werkt de headset zoals andere headsets die op de headsetpoort op de telefoon worden aangesloten.

Er is ook een inline USB-adapter met een ingebouwde controller beschikbaar die eenvoudig toegang biedt tot gespreksbeheermogelijkheden, inclusief het beantwoorden, beëindigen, afwijzen, in wacht zetten en hervatten van gesprekken, het dempen en de volumeregeling. U kunt de snelle verbindingsverbreking op de USB-controllerkabel gebruiken om uw headset van het ene naar het andere apparaat te verplaatsen.

De inline controller is ook beschikbaar met een USB-C-connector.

U kunt een tweede headset aansluiten op de Cisco-headset 530-serie met de Y-trainingskabel voor de Cisco-headset 530-serie. Zie De Y-trainerkabel voor de Cisco-headset 530-serie aansluiten en gebruiken voor meer informatie.

Raadpleeg het gegevensblad voor de Cisco-headset 500-serie voor volledige informatie over compatibiliteit met andere Cisco-apparaten en gespreksclients.

De adapter wordt gebruikt voor basisgespreksfuncties.

Afbeelding 2. Controller voor de Cisco-headset 530-serie
Knoppen op de controller voor de Cisco-headset 530-serie

In de volgende tabel worden de knoppen beschreven van de USB-adapter voor de Cisco-headset.

Tabel 3. Knoppen van USB-adapter voor de Cisco-headset

Nummer

Naam

Beschrijving

1

De knop Dempen

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

2

De knop Volume

Pas het volume van de hoofdtelefoon aan.

3

Gespreksknop

Uw gesprekken plaatsen, beantwoorden en beheren:

 • Druk één keer om te bellen. (Alleen Cisco IP-telefoon)

 • Druk één keer om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

 • Druk twee keer om een inkomende oproep te weigeren.

 • Druk één keer om een actief gesprek in de wacht te zetten.

 • Druk en houd vast om een gesprek te beëindigen.

De Cisco-headset 560-serie bevat twee draadloze headsetmodellen die zijn ontworpen voor gebruik in een moderne kantoorruimte. De Cisco-headset 561 is voorzien van één oortelefoon voor comfort en ondersteuning. De Cisco-headset 562 biedt dubbele oorschelpen voor een rijk geluid en comfort in een lawaaierige kantoorruimte. Om deze reeks te gebruiken, hebt u ofwel de standaardbasis ofwel de multibasis nodig. De basissen worden op het gespreksapparaat aangesloten en vereenvoudigen de communicatie met de headset .

Elke headsetbasis heeft een standaardbereik van circa 45 meter, tenzij er sprake is van fysieke obstakels zoals muren en deuren of storingen van andere DECT-radiobronnen. Uw beheerder kan het bereik van uw headset verhogen tot circa 100 meter. De koppeling van de hoofdtelefoon kan verloren gaan als de hoofdtelefoon te ver van de basis is verwijderd. Het basislampje brandt onafgebroken wit wanneer deze is gekoppeld met de headset en knippert wanneer dat niet het geval is.


Vanaf firmwareversie 2.1(1) of later, wordt uw hoofdtelefoon uitgeschakeld wanneer deze langer dan 20 minuten niet is gekoppeld met een basis. Deze functie bespaart batterijlading.

De Cisco-headset 560-serie is ontworpen om 10 uur lang onafgebroken te worden gebruikt. Plaats uw headset in de basis wanneer de batterij bijna leeg is. Het duurt 3 uur tot een batterij volledig is opgeladen.

Als de firmwareversie van de hoofdtelefoon 2.1(1) of hoger is, kunt u de gespreksbesturing via uw Cisco-headset 560-serie laten gaan wanneer u schakelt tussen softclients. U kunt bijvoorbeeld een gesprek dempen op Microsoft Skype voor Bedrijven en nog steeds gespreksbesturing hebben in Cisco Webex Meetings.

Raadpleeg het gegevensblad voor de Cisco-headset 500-serie voor volledige informatie over compatibiliteit met andere Cisco-apparaten en gespreksclients.

De knoppen van uw hoofdtelefoon worden gebruikt voor basisgespreksfuncties.

Afbeelding 3. Knoppen van Cisco-headset 561 en 562
Knoppen van Cisco-headset 561 en 562

In de volgende tabel worden de knoppen beschreven van de Cisco-headset 521 en 522.

Tabel 4. Knoppen van Cisco-headset 561 en 562

Nummer

Knop

Naam

Beschrijving

1

de gespreksknop

Knop Aan/uit en Bellen

Gebruik om de hoofdtelefoon in en uit te schakelen.

Houd gedurende 4 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in en uit te schakelen.

Beheer inkomende en actieve gesprekken als u een of meerdere gesprekken hebt.

Eén gesprek:

 • Druk één keer om binnenkomende gesprekken te beantwoorden.

 • Druk één keer om een actief gesprek in de wacht te zetten. Druk nogmaals op een gesprek op te halen uit de wachtstand.

 • Druk twee keer om een inkomende oproep te weigeren.

 • Druk en houd vast om een gesprek te beëindigen.

Meerdere gesprekken:

 • Druk één keer om een actief gesprek in de wacht te zetten en een tweede binnenkomend gesprek te beantwoorden.

 • Druk op één keer om een gesprek in de wacht te zetten. Druk nogmaals om een gesprek te hervatten of houd ingedrukt tot u een toon hoort om het huidige gesprek te beëindigen en een gesprek in de wacht te hervatten.

 • Houd ingedrukt tot u een toon hoort om een actief gesprek te beëindigen en een andere binnenkomende oproep te beantwoorden.

 • Druk twee keer om het huidige gesprek voort te zetten en een tweede gesprek af te wijzen.

2

de toets Dempen

De knop Dempen

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

3

de volumeknoppen

Volumeknoppen

Pas het volume van de hoofdtelefoon aan.

4

N.v.t

Led

Geeft de status van de hoofdtelefoon weer:

 • Rood knipperend: binnenkomend gesprek.

 • Rood onafgebroken: actief gesprek.

 • Wit knipperend: firmware-upgrade aan de gang of de hoofdtelefoon wordt aan het basisstation gekoppeld.

 • Onafgebroken wit: de hoofdtelefoon is gekoppeld en correct op de basis geplaatst.

 • Onafgebroken pulserend: de hoofdtelefoon is gekoppeld, inactief en niet op de basis geplaatst.

De standaardbasis laadt uw hoofdtelefoon op en heeft ledlampjes die het batterijniveau en de gespreksstatus van uw hoofdtelefoon aangeven. U kunt gesprekken ook beantwoorden en beëindigen door uw headset van de basis te tillen of op de basis te plaatsen.

De standaardbasis wordt met de volgende connectorkabels geleverd:

 • Kabel USB naar USB: voor apparaten met USB-connectiviteit

 • USB-Y-kabel: voor Cisco IP-telefoons zonder een USB-aansluiting

 • Kabel USB-A naar USB-C: apart beschikbaar voor pc- of Mac-apparaten.

Afbeelding 4. Standaardbasisleds
Standaardbasis voor Cisco 561 en 562 Headset

In de volgende tabel wordt de standaardbasis beschreven

Tabel 5. Standaardbasisleds

Nummer

Naam

Beschrijving

1

LED batterijstatus

Geeft de status van de hoofdtelefoonbatterij en de basis:

 • Hoofdtelefoonbatterijlading: de lampjes knipperen en veranderen naar ononderbroken naarmate de batterij wordt opgeladen.

 • Hoofdtelefoon wordt bijgewerkt: de lampjes knipperen op volgorde van links naar rechts.

 • Hoofdtelefoon en basis zijn niet gekoppeld: alle lampjes knipperen.

 • Energiebesparingsmodus: middelste lampje brandt ononderbroken.

De basis gaat naar energiebesparingsmodus wanneer er na tien minuten geen verbinding is met een gespreksbron.

2

LED gespreksstatus

Geeft de gespreksstatus aan:

 • Inkomend gesprek: knippert groen

 • Actief gesprek: constant groen

 • Gesprek gedempt: constant rood

De multibasis kan tot drie gespreksbronnen verbinden via Bluetooth, de USB-aansluiting of de Y-kabel. De multibasis kan tot vier Bluetooth-apparaten opslaan. U kunt schakelen tussen de gespreksbronnen met de knoppen op de multibasis. U gebruikt de gespreks beheerknoppen van de headset om gesprekken te beantwoorden en te beëindigen. Wanneer de headset zich in de basis bevindt, wordt de oproep automatisch beantwoord wanneer u de headset uit de basis neemt. U kunt de hoofdtelefoon terugzetten op de basis om het gesprek te beëindigen.

De multibasis wordt met de volgende connectorkabels geleverd:

 • USB-naar-USB-kabel: voor Cisco IP-telefoons met USB-connectiviteit

 • USB-Y-kabel: voor Cisco IP-telefoons zonder een USB-aansluiting

 • Mini-USB-kabel: voor pc of Mac.

 • Kabel Mini-USB naar USB-C: apart beschikbaar voor PC- of Mac-apparaten.

Afbeelding 5. Multibasisleds
Multibasis voor Cisco 561 en 562 Headset

In de volgende tabel worden de leds van de Cisco-headset 560-serie met multibasis beschreven.

Tabel 6. Multibasisleds

Nummer

Naam

Beschrijving

1

LED batterijstatus

Geeft de status van de hoofdtelefoonbatterij en de basis:

 • Hoofdtelefoonbatterijlading: de lampjes knipperen en veranderen naar ononderbroken naarmate de batterij wordt opgeladen.

 • Hoofdtelefoon wordt bijgewerkt: de lampjes knipperen op volgorde van links naar rechts.

 • Hoofdtelefoon en basis zijn niet gekoppeld: alle lampjes knipperen.

 • Energiebesparingsmodus: middelste lampje brandt ononderbroken.

De basis gaat naar energiebesparingsmodus wanneer er na tien minuten geen verbinding is met een gespreksbron.

2

Leds gespreksstatus

Geeft de gespreksstatus aan van elke bron:

 • Actieve bron: constant wit

 • Inkomende oproep op een geselecteerde bron: knippert groen

 • Inkomende oproep op een niet-geselecteerde bron: knippert groen

 • Actief gesprek: constant groen

 • Gesprek op een inactieve bron: pulserend groen

3

Led status dempen

Waarschuwt u wanneer uw hoofdtelefoon wordt gedempt.

4

Led Bluetooth-status

Informeert u over de Bluetooth-status:

 • Gekoppeld met een gespreksbron: constant wit

 • Koppelingsmodus: knippert wit

 • Een gespreksbron zoeken: puls wit

 • Bluetooth is uitgeschakeld: led brandt niet

U gebruikt de bronbesturingsknoppen op de basis om de actieve bron te besturen. Elke bronknop stemt overeen met een specifieke verbinding op de multibasis.

Ook als u met een bron bent verbonden, is het mogelijk dat de led niet brandt. De bronled brandt alleen wanneer de bron is geselecteerd of een actief gesprek heeft. U kunt bijvoorbeeld correct via Bluetooth zijn verbonden met een Cisco IP-telefoon, uw pc en uw mobiele telefoon. De betreffende bronled brandt echter alleen wanneer de bron is geselecteerd, een actief gesprek heeft of een inkomend gesprek heeft. Druk op de bronknop om te controleren of een bron correct is verbonden. De bronled knippert drie keer als er geen verbinding is.

U kunt tussen actieve gespreksbronnen schakelen.


Zet een actief gesprek in wacht alvorens u naar een andere gespreksbron schakelt. Gesprekken op een gespreksbron worden niet automatisch in wacht gezet wanneer u naar een andere gegevensbron schakelt.