Všichni zákazníci Webex Calling mají přístup k bezplatnému předplatnému Dubber Go. S Dubber Go získají uživatelé pohodlné nahrávání hovorů. K dispozici jsou placená předplatná, která nabízejí další možnosti, jako je nahrávání hovorů dodržování předpisů, neomezené uchovávání, analýza AI a přístup správce.

  • Dubber Go je k dispozici všem uživatelům a poskytuje přístup k neomezenému počtu nahrávek. Každý záznam je uložen po dobu 30 dnů. Pouze uživatelé mohou přistupovat ke svým nahrávkám a spravovat je ze svého portálu Dubber.

  • Standardní licence a licence AI vyžadují smluvní ujednání se společností Dubber. S placenými licencemi máte přístup k neomezeným nahrávkám, neomezenému úložišti a k nahrávkám má přístup správce. Licence na nahrávání hovorů Dubber jsou k dispozici prostřednictvím Cisco Commerce Workspace (CCW) (Solutions Plus).

Než začnete

Kontaktujte podporu Dubberu a zřiďte si účet a poté si ho založte v Dubberu. Další informace o Dubberu najdete na stránce Sales Connect.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com, přejděte na Zákaznícia pak vyberte zákazníka.

2

Posuňte se na Volání a ujistěte se, že je Nahrávání hovorů nastavené na zapnuto.

Nahrávání hovorů je pro vaše zákazníky ve výchozím nastavení nastaveno na ZAPNUTO. V případě, že zákazník nechce, aby bylo nahrávání hovorů viditelné v jeho řídicím centru, lze tuto funkci vypnout poté, co jsou všichni uživatelé zakázáni používat funkci nahrávání hovorů.
3

(Volitelné) Vyberte Zobrazit zákazníka a pak postupujte podle kroků popsaných zde.