OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu

Jak OBTP funguje se zařízeními registrovanými v cloudu

Obrázek 1. OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu se službou hybridního kalendáře pro Office 365
 1. Uživatel naplánuje schůzku pomocí klíčového slova nebo adresy videa a pozve koncový bod videa registrovaný v cloudu podle kalendáře zdrojů místnosti.

 2. Pokud je koncový bod v té době k dispozici, Office 365 obvykle pozvánku automaticky přijme jeho jménem.

 3. Rozhraní Microsoft Graph API zveřejní oznámení upozorňující službu hybridního kalendáře, že byla naplánována schůzka.

  U schůzek Cisco Webex načte služba hybridního kalendáře podrobnosti o připojení z cloudu Cisco Webex a aktualizuje pozvánku na schůzku.

 4. Těsně před časem schůzky přijímají zařízení registrovaná v cloudu informace OBTP z cloudu.

Tok úloh nasazení zařízení registrovaných v cloudu OBTP for Cloud-Registered

Než začnete

Pokud jste ještě nenastavili službu hybridního kalendáře, přečtěte si Průvodce nasazením pro službuhybridního kalendáře Webex. Pokud je služba spuštěna, pokračujte podle těchto pokynů a přidejte OBTP pro zařízení a desky místností registrovaných v cloudu.

  Příkaz nebo akce Účel
1

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí místností, stolních a deskových zařízení Webex

Přepněte na službu kalendáře pro zařízení a nakonfigurujte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti.

2

Přidružení osobních místností Webex k aplikaci Webex

Pokud je váš web Webex spravován v řídicím centru Cisco Webex nebo uživatelé na vašem webu Webex byli propojeni, můžete tento úkol přeskočit.

3

Otestujte OBTP pomocí pokojových zařízení a desek Webex

Naplánujte schůzku z kalendáře a přidejte zařízení registrované v cloudu.

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí místností, stolních a deskových zařízení Webex

Než začnete

Tato úloha předpokládá, že jste již vytvořili místa pro místnost, stůl nebo zařízení Na desce Webex. Pokud potřebujete vytvořit pracovní prostor, přečtěte si téma Přidání sdílených zařízení a služeb do pracovního prostoru.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka . https://admin.webex.com/login

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Správa na Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.

3

Přejděte do Kalendáře a klikněte na Přidat kalendář , aby lidé mohli používat jedno tlačítko k stisknutí (OBTP) ze svých zařízení Webex.

4

Z rozevírací nabídky vyberte kalendářovou službu.

5

Zadejte nebo vložte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti. (Nápovědu k vyhledání této e-mailové adresy naleznete v tématu Vytvoření a správa poštovních schránek místností na webu Microsoft Docs.)

Toto je e-mailová adresa, která bude použita k plánování schůzek.

6

Klikněte na položku Uložit.

Přidružení osobních místností Webex k aplikaci Webex

Chcete-li při plánování schůzek v osobní místnosti Webex poskytnout tlačítko pro připojení k zařízením a stolním zařízením Webex a panelům Webex, musí mít uživatelé svou osobní místnost přidruženou k jejich účtu aplikace Webex. K tomu může dojít jedním z následujících způsobů:

 • Uživatelé na vašem webu Webex byli propojeni s aplikací Webex. (Kroky propojení webů naleznete v tématu Propojte weby Webex s Control Hubem.)

 • Uživatelé mění svůj vlastní preferovaný web Webex z nastavení nebo předvoleb aplikace Webex, viz Změna výchozího webu schůzky

 • Pro komplexní přístup použijte proces hromadného importu CSV z Control Hub k nastavení preferovaného webu Uživatelů v následujících krocích.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com.

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Správa na položku Uživatelé.

3

Klikněte na Spravovat uživatele.

4

Podrobný postup importu/exportu CSV naleznete https://help.webex.com/en-US/article/e2okky/Modify-Users-in-Control-Hub-with-the-CSV-Template .

5

Pomocí editoru CSV můžete změnit atribut preferredWebExSite pro všechny nebo některé uživatele.

6

Importujte soubor CSV.

Otestujte OBTP pomocí pokojových zařízení a desek Webex

Pomocí těchto kroků můžete nastavit testovací schůzku a ověřit OBTP na registrovaném zařízení.

1

V aplikaci Outlook, Outlook Web Access nebo https://mail.office365.comvytvořte novou schůzku a potom přidejte @meet nebo @webex do pole Umístění.

2

Přejděte do Pomocníka pro plánování, klikněte na Přidat místnosta vyberte zařízení, které chcete přidat.

3

Podle potřeby vyplňte další informace o schůzce a odešlete pozvánku.

4

Když je naplánováno zahájení schůzky, ověřte, že se na zařízení zobrazuje tlačítko Připojit .

OBTP pro zařízení registrovaná v prostorách

Jak OBTP funguje se zařízeními registrovanými v prostorách

Obrázek 2. OBTP pro zařízení registrovaná v místním prostředí se službou Hybridní kalendář pro Office 365
 1. Organizátor vytvoří schůzku v Office 365 a pak přidá @meet do pole Umístění . Organizátor pozve uživatele a videozařízení z adresáře Office 365.

 2. Office 365 odešle oznámení do hybridního kalendáře .

 3. Hybridní kalendář si vyžádá a přijme šifrovací klíč a pak ho použije k zašifrování informací o schůzce.

 4. Hybridní kalendář ověřuje vytvoření schůzky a příjemce a konektor kalendáře odesílá podrobnosti do TMS.

 5. TMS vytvoří schůzku na místním konferenčním mostě a odešle podrobnosti o připojení zpět do konektoru kalendáře.

 6. Konektor aktualizuje pozvánku na schůzku s podrobnostmi o připojení, které poskytuje TMS, a aktualizované podrobnosti o připojení se zobrazí, když pozvaní uživatelé zobrazí schůzku v Office 365.

 7. Těsně před časem schůzky obdrží videozařízení, která byla pozvána na schůzku, informace o podrobnostech o připojení Webex z TMS.


Cisco TMSXE není součástí této integrace. Konektor kalendáře zpracovává roli koordinace mezi Cisco TMS a kalendářním systémem.

Požadavky na integraci TMS

Tato integrace vyžaduje následující součásti:

 • Cloudový hybridní kalendář s nasazeným a nakonfigurovaným Office 365

 • TelePresence Management Suite (TMS) 15.9 nebo novější, nainstalovaná a spuštěná, s následující konfigurací:

  • Musí být nainstalován platný certifikát serveru podepsaný certifikační autoritou. Tato integrace nepodporuje certifikáty podepsané svým držitelem.

  • Každý koncový bod, který má být rezervován, musí být již přidán do systému TMS a licencován pro obecné použití systému TMS.

  • TMS musí mít stejný klíč možnosti, který je nutný k rezervaci koncových bodů pomocí TMSXE, což je jedna z následujících možností:

   • Malá nasazení – Jeden klíč možnosti TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (TMSXE) pro každých 25 koncových bodů teleprezence, které jsou integrované s TMS (číslo dílu L-TMS-MSEX-25).

   • Větší nasazení – klíč možnosti Jeden balíček pro integraci aplikací (číslo dílu L-TMS-APPINT).

   Pokud jsou k dispozici oba typy klíčů možností, TMS používá pouze klíč balíčku application Integration Package.

   Pokud již máte klávesy možností TMSXE nebo Balíček integrace aplikací:

   • Pokud momentálně nepoužíváte klávesu možností, můžete ji použít s integrací hybridního kalendáře.

   • Pokud používáte klávesu možností s TMSXE, obraťte se na svého partnera nebo prodejní tým a požádejte o druhý klíč možností (nebo sadu klíčů) pro integraci hybridního kalendáře. Pokud plánujete migraci z TMSXE v krátkém časovém období, můžete požádat o 90denní zkušební verzi a po dokončení migrace do hybridního kalendáře znovu použít původní klávesy možností.

  • Místní prostředky konferenčního mostu, pokud se používají pro tuto integraci, musí být nakonfigurované (doporučuje se Meeting Server).

  • Časová pásma uživatelů v TMS se musí shodovat s jejich časovými pásmy v kalendářním systému. Pokyny k nastavení časového pásma v TMS naleznete v části "Správa uživatelů" v příslušné příručcepro správce sady Cisco TelePresence Management Suite.

 • Jeden uzel dálnice (který bude sloužit jako hostitel konektoru mezi TMS a hybridním kalendářem), nainstalovaný a spuštěný

  • Stahujte z software.cisco.com zdarma.

  • Doporučujeme nejnovější verzi Dálnice pro účely hostitele konektoru. Informace o podpoře verzí Expressway naleznete v tématu Podpora hostitele konektoru Expressway pro hybridní služby Cisco Webex.

  • V současné době podporujeme pouze jeden uzel dálnice vyhrazený pro hostování této integrace. Uzel nesmí spouštět žádné jiné hybridní konektory služby. Tento uzel musí být také jediným hostitelem konektoru kalendáře ve vaší organizaci Webex APP.

  • Pro tuto integraci doporučujeme maximálně 10 000 uživatelů plánování.

Tok úloh nasazení pro integraci TMS

Pokud chcete přidat integraci TMS do hybridního kalendáře s nasazením Office 365, proveďte následující úlohy.

Než začnete

Pokud jste hybridní kalendář ještě nenastavili, přečtěte si místo tohoto článku Průvodce nasazením pro hybridní kalendář . Pokud už službu máte spuštěnou, postupujte podle těchto pokynů a přidejte tlačítko pro připojení pro zařízení registrovaná v místním prostředí.

  Příkaz nebo akce Účel
1

Dokončete předpoklady pro integraci TMS

2

Konfigurace akce klíčového slova @meet

Umožňuje uživatelům plánovat s integrací TMS.

3

Konfigurace poštovních schránek Office 365 v TMS

Mapuje systémy videozařízení v TMS na e-mailové adresy poštovních schránek místností Office 365, aby hybridní kalendář mohl rozpoznat, kdy uživatelé pozvou zařízení na schůzky, a koordinovat tlačítko pro připojení pomocí TMS.

4

Registrace hostitele konektoru Expressway-C do cloudu Webex

Propojí vaši dálnici s cloudem Webex . Tím se vytvoří prostředek https://admin.webex.com a stáhne se software konektoru na dálnici .

5

Propojení konektoru kalendáře s TMS

Nakonfiguruje podrobnosti, které konektor kalendáře potřebuje ke komunikaci s TMS, a přidá podrobnosti o místním telefonním subsystému konferenčního mostu k pozvánkám, pokud je to možné.

6

Přidání serveru schůzek do TMS

Umožňuje integraci pro plánování @meet schůzek v místním prostředí.

7

Testování integrace Office 365 a TMS

Ověřuje integraci s TMS.

Dokončete předpoklady pro integraci TMS

1

Pokud jste to ještě neudělali, nastavte cloudový hybridní kalendář s Office 365. Pokyny naleznete https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar v nápovědě.

2

Ujistěte se, že jste splnili všechny požadavky na integraciTMS.

3

Poskytněte následující přístup k portu pro dálnici, která bude sloužit jako hostitel konektoru kalendáře pro integraci TMS:

 • Přístup k portům pro HTTPS nebo zabezpečené webové sokety odchozí z dálnice do *.rackcdn.com, *.ciscospark.com, *.wbx2.com, *.webex.com, *.webexcontent.com a *.clouddrive.com: TCP port 443 (zabezpečený)

 • Přístup k portům pro odchozí HTTPS z dálnice do TMS: TCP port 443 (zabezpečený)

Konfigurace akce klíčového slova @meet

Pomocí těchto kroků naplánujte integraci schůzku, která je hostovaná s místními prostředky konferenčního mostu, když uživatelé používají toto klíčové slovo.

Ve výchozím nastavení klíčové slovo @meet vytvoří prostor ve Webexu a přidá pro něj podrobnosti o spojení.

S integrací TMS, když plánovač pozve místnost na schůzku, TMS rezervuje místnost a odešle OBTP do přidružených zařízení. OBTP funguje bez ohledu na to, jak nakonfigurujete klíčové slovo @meet, a funguje také pro @webex.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka . https://admin.webex.com/login

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Služby na Hybridní.

3

Na kartě Hybridní kalendář pro Exchange klikněte na Upravit nastavení.

4

V části Klíčová slova vyberte pro @meet Cisco TelePresence Management Suite.

5

Klikněte na položku Uložit.

Konfigurace poštovních schránek Office 365 v TMS

Tento postup slouží k přidání poštovních schránek místností Office 365 videozařízení jeden po druhém v TMS. Případně můžete použít hromadné nahrávání ke konfiguraci více adres. Pokyny naleznete v části "Mapování e-mailů hromadných místností pro koncové body" v příslušné příručcepro správce sady Cisco TelePresence Management Suite.

Než začnete

 • Každý videosystém, který uživatelé chtějí přidat ke schůzkám, musí mít poštovní schránku místnosti v Office 365, aby TMS mohl poskytnout tlačítko pro připojení. Nápovědu k vytváření poštovních schránek místností najdete v tématu Vytváření a správa poštovních schránek zdrojů v Office 365.

 • Shromážděte přihlašovací údaje účtu domény organizace s oprávněními správce k TMS.

1

Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte poštovní schránky místností v Office 365.

2

Ve webovém prohlížeči se přihlaste k TMS.

3

Přejděte do části Systémy > Navigator.

4

Vyhledejte videosystém, který chcete nakonfigurovat s adresou poštovní schránky místnosti, a klikněte na něj.

5

Na kartě Souhrn klikněte na Upravit nastavení a do pole E-mailová adresa zadejte adresu poštovní schránky místnosti.

6

Klikněte na položku Uložit.

7

Opakujte kroky 4 až 6 pro každé videozařízení.

Registrace hostitele konektoru Expressway-C do cloudu Webex

Tento postup slouží k registraci jednoho uzlu Dálnice-C do cloudu a stažení softwaru konektoru na dálnici C. (V současné době pro tuto integraci podporujeme pouze jeden uzel dálnice.)

Integrace TMS používá hybridní kalendář pro proces nastavení Microsoft Exchange, ale nakonec propojíte konektor kalendáře s TMS. Po propojení s TMS nesmíte propojit žádný konektor v organizaci aplikace Webex s Microsoft Exchange.

Než začnete

 • Ujistěte se, že vaše Dálnice-C běží na verzi, která je podporovaná pro hybridní služby. Další informace o tom, které verze jsou podporovány pro nové a stávající registrace do cloudu, najdete v dokumentaci k podporovaným verzím konektorů hybridních služeb Expressway for Cisco Webex (https://help.webex.com/article/ruyceab).

 • Odhlaste se ze všech otevřených připojení k rozhraní Expressway-C , která jsou otevřená na jiných kartách prohlížeče.

 • Pokud vaše místní prostředí proxy odchozí provoz, musíte před dokončením tohoto postupu nejdřív zadat podrobnosti o proxy serveru na aplikacích > hybridních službách > konektoru. To je nezbytné pro úspěšnou registraci.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka . https://admin.webex.com/login

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Služby na Hybridní.

Cloud Webex odmítá jakýkoli pokus o registraci z webového rozhraní dálnice. Nejprve musíte zaregistrovat dálnici prostřednictvím Control Hubu, protože Control Hub musí rozdat token Dálnici, aby vytvořil důvěru mezi prostory a cloudem, a dokončit zabezpečenou registraci.

3

Klikněte na nastavit na kartě Hybridní kalendář pro Microsoft Exchange a potom klikněte na Další.


 

Tuto integraci nenastavujte, pokud již máte hostitele konektoru Expressway pro Microsoft Exchange nebo Office 365 zaregistrovaného pro vaši organizaci.

4

Zvolte Zaregistrovat novou dálnici s plně kvalifikovaným názvem domény (FQDN),zadejte IP adresu Expressway-C nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN), aby Webex vytvořil záznam o této dálnici-C a vytvořil důvěru, a pak klikněte na Další. Můžete také zadat zobrazovaný název pro identifikaci prostředku v Centru řízení.


 

Chcete-li zajistit úspěšnou registraci do cloudu, použijte v názvu hostitele, který jste nastavili pro Expressway-C, pouze malá písmena. Velká písmena nejsou v současné době podporována.

5

Klikněte na Další a pro nové registrace kliknutím na odkaz otevřete dálnici-C . Pak se můžete přihlásit a načíst okno Správa konektorů .

6

Rozhodněte se, jak chcete aktualizovat seznam důvěryhodných certifikátů Expressway-C :

Zaškrtávací políčko na uvítací stránce určuje, zda ručně připojíte požadované certifikáty certifikační autority do seznamu důvěryhodných certifikátů Expressway-C nebo zda povolíte webexu přidat tyto certifikáty za vás.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Zaškrtněte políčko, pokud chcete , aby Webex přidal požadované certifikáty certifikační autority do seznamu důvěryhodných certifikátů Expressway-C .

  Když se zaregistrujete, kořenové certifikáty pro autority, které podepsaly cloudové certifikáty Webex , se automaticky nainstalují na Expressway-C. To znamená, že Dálnice-C by měla automaticky důvěřovat certifikátům a měla by být schopna nastavit zabezpečené připojení.


   

  Pokud změníte názor, můžete pomocí okna Správa konektorů odebrat kořenové certifikáty cloudové certifikační autority Webex a ručně nainstalovat kořenové certifikáty.

 • Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud chcete ručně aktualizovat seznam důvěryhodných certifikátů Expressway-C . Postup naleznete v online nápovědě k dálnici Expressway-C .

   

  Při registraci se zobrazí chyby důvěryhodnosti certifikátu, pokud seznam důvěryhodných certifikátů aktuálně neobsahuje správné certifikáty certifikační autority. Viz Certifikační autority pro hybridní služby.

7

Klikněte na Zaregistrovat. Po přesměrování do Centra řízenísi přečtěte text na obrazovce a potvrďte, že Webex identifikoval správnou dálnici-C.

8

Po ověření informací klikněte na Povolit a zaregistrujte dálnici Expressway-C pro hybridní služby.

 • Registrace může trvat až 5 minut v závislosti na konfiguraci dálnice a na tom, zda se jedná o první registraci.

 • Po úspěšné registraci dálnice-C se v okně Hybridní služby na dálnici C zobrazí konektory, které se stahují a instalují. Konektor pro správu se automaticky upgraduje, pokud je k dispozici novější verze, a pak nainstaluje všechny ostatní konektory, které jste vybrali pro hostitele konektoru Expressway-C .

 • Každý konektor nainstaluje stránky rozhraní, které potřebujete ke konfiguraci a aktivaci tohoto konektoru.

  Tento proces může trvat několik minut. Po instalaci konektorů se v nabídce Aplikace > Hybridní služby na hostiteli konektoru Expressway-C zobrazí nové položky nabídky.

Tipy pro řešení potíží

Pokud se registrace nezdaří a vaše místní prostředí proxy odchozí provoz, přečtěte si část než začnete v tomto postupu. Pokud vyprší časový limit procesu registrace nebo selže (například musíte opravit chyby certifikátu nebo zadat podrobnosti o proxy serveru), můžete restartovat registraci v Centruřízení.

Certifikační autority pro hybridní služby

V tabulce jsou uvedeny certifikační autority, kterým musí vaše místní nebo existující prostředí důvěřovat při používání hybridních služeb.

Pokud jste se rozhodli, že Webex bude spravovat požadované certifikáty, nemusíte ručně připojovat certifikáty certifikační autority k seznamu důvěryhodných certifikátů Expressway-C .


Vystavitelé, kteří se používají k podepisování certifikátů hostitele Webex , se mohou v budoucnu změnit a níže uvedená tabulka pak může být nepřesná. Pokud ručně spravujete certifikáty certifikační autority, je nutné připojit certifikáty certifikační autority vydávajících autorit, které podepsaly aktuálně platné certifikáty pro níže uvedené hostitele (a odebrat certifikáty certifikační autority s vypršenou platností nebo odvolané certifikáty certifikační autority).

Cloudoví hostitelé podepsaní touto certifikační autoritou

Vydávající certifikační autorita

Musí být důvěryhodný

Za tímto účelem

Cdn

O=Baltimore, OU=CyberTrust, CN=Baltimore CyberTrust Root

Expressway-C

Zajištění toho, aby dálnice stahovala konektory z důvěryhodného hostitele

Společná služba identit

O=VeriSign, Inc., OU=Class 3 Public Primary Certification Authority

Windows Server 2003 nebo Windows Server 2008, který je hostitelem konektoru adresáře Cisco

Expressway-C

Synchronizace uživatelů ze služby Active Directory s Webexem a ověřování uživatelů hybridních služeb

Aplikace Webex

O=The Go Daddy Group, Inc., OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority

Expressway-C

Propojení konektoru kalendáře s TMS

Přidání serveru schůzek do TMS

Když nakonfigurujete @meet tak, aby používala akci sady TelePresence Management Suite , TMS použije libovolný most nakonfigurovaný v Nástrojích pro správu > Nastavení konfigurace > konference > Upřesnit.

Pokud chcete uživatelům povolit plánování schůzek na serveru schůzek pomocí integrace hybridního kalendáře s TMS, přidejte server pomocí kroků v části server schůzek příslušné příručkypro správu sady Cisco TelePresence Management Suite.

Testování integrace Office 365 a TMS

Pomocí těchto kroků můžete naplánovat testovací schůzku a ověřit integraci.

1

Otestujte plánování schůzek pomocí @meet:

 1. Ve webovém prohlížeči se https://outlook.office365.com přihlaste pomocí uživatelského účtu Office 365, který je povolený pro hybridní kalendář.

 2. Klikněte na Nový > událostKalendáře.

 3. Do textového pole Přidat název události zadejte název události .

 4. Do textového pole Přidat místo nebo místnost zadejte @meet .

 5. Na kartě Lidé pozvěte uživatele a přidejte místnosti (nebo jiná videozařízení) pro OBTP.

 6. Odešlete pozvánku.

  Hybridní kalendář aktualizuje schůzku podrobnostmi o připojení.

2

Ve webovém prohlížeči se přihlaste k TMS a přejděte na Booking > List Conferences.

Testovací schůzka a další schůzky, které jsou naplánovány s @meet, jsou uvedeny v TMS s "Konektorem kalendáře" ve sloupci Externí služba .

 

Schůzky konektoru kalendáře nelze upravovat v TMS.

Řešení potíží s integrací TMS

Pomocí těchto tipů můžete zkontrolovat stav různých součástí integrace TMS s hybridním kalendářem.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka . https://admin.webex.com/login

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Služby na Hybridní.

3

Ověřte počet uživatelů, kteří mají povolený hybridní kalendář.

4

Zkontrolujte stav konektorů v Control Hubu.

 1. V levém navigačním podokně v části služby klikněte na Hybridnía pak na kartě místních prostředků klikněte na Všechny prostředky .

 2. Na kartě prostředku pro integraci TMS klikněte na odkaz Uzel pod plně kvalifikovaným názvem domény nebo IP adresou prostředku.

5

Porovnejte výše uvedený stav se stavem konektorů na hostiteli konektoru dálnice.

Z dálnice přejděte na Aplikace > Hybridní služby > Správa konektorů.

Pozoruhodné chování pro integraci TMS s Office 365

V této části jsou uvedena omezení a pozoruhodné chování pro integraci TMS s Office 365.

 • Úprava řady schůzek během aktivní instance řady má za následek následující chování:

  • TMS aktualizuje všechny instance kromě probíhající instance.

  • Aktuálně aktivní instance se stane výjimkou v TMS.

  Toto je očekávané chování, ale liší se od chování Office 365, který aktualizuje i aktivní instanci.

 • Schůzka, která je naplánována na více než 5 měsíců v budoucnu, nemusí být okamžitě zpracována cloudovým hybridním kalendářem pro Microsoft Office 365. Služba zpracovává schůzky, které jsou 5-6 měsíců v budoucnosti na denní bázi pomocí posuvného okna, takže jakmile plánované datum schůzky spadá do okna, bude zpracováno a schůzka naplánována v TMS.

  Toto je omezení cloudového hybridního kalendáře pro Microsoft Office 365 pro všechny typy schůzek.