Stisknutí jednoho tlačítka s Office 365 (cloudová služba)

OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu

Jak OBTP funguje se zařízeními registrovanými v cloudu

Obrázek 1. OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu pomocí služby hybridního kalendáře pro Office 365
 1. Uživatel naplánuje schůzku pomocí klíčového slova nebo adresy videa a pozve koncový bod videa registrovaný v cloudu podle kalendáře prostředků místnosti.

 2. Pokud je koncový bod v tuto chvíli dostupný, obvykle Office 365 automaticky přijme pozvánku jejím jménem.

 3. Rozhraní Microsoft Graph API zveřejňuje oznámení upozorňující Službu hybridního kalendáře, že schůzka byla naplánována.

  U schůzek Cisco Webex Meetings načte hybridní služba kalendáře podrobnosti o připojení z cloudu Cisco Webex a aktualizuje pozvánku na schůzku.

 4. Těsně před časem schůzky obdrží zařízení registrovaná v cloudu informace o OBTP z cloudu.

Tok úloh nasazení OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu

Než začnete

Pokud jste ještě nenastavili službu hybridního kalendáře, přečtěte si průvodce nasazením služby hybridního kalendáře Webex. Pokud je služba spuštěna, pokračujte těmito pokyny a přidejte OBTP pro zařízení pro místnosti a tabule registrovaná v cloudu.

  Příkaz nebo Akce Účel
1

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí řady Board, Desk a Room

Zapněte službu kalendáře pro zařízení a nakonfigurujte e-mailovou adresu schránky místnosti.

2

Přidružit osobní místnosti Webex k aplikaci Webex

Pokud je váš web Webex spravován v centru Cisco Webex Control Hub nebo pokud jsou uživatelé na vašem webu Webex propojeni, můžete tento úkol přeskočit.

3

Otestujte OBTP s řadou Board, Desk a Room

Naplánujte schůzku z kalendáře a přidejte zařízení registrované v cloudu.

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí řady Board, Desk a Room

Než začnete

Tato úloha předpokládá, že jste již vytvořili místa pro zařízení Board, Desk a Room. Pokud potřebujete pracovní prostor vytvořit, přečtěte si článek Přidání sdílených zařízení a služeb do pracovního prostoru.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka prohttps://admin.webex.com/login .

2

V levém navigačním podokně v části Správa klikněte na možnost Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.

3

Přejděte do Plánování a vyberte Kalendář, aby uživatelé mohli na svých zařízeních používat funkci OBTP (One Button to Push).

4

Vyberte poskytovatele kalendáře.

5

Zadejte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti. (Nápovědu k nalezení této e-mailové adresy naleznete v části „Vytváření a správa poštovních schránek v místnosti“ na webu Microsoft Docs.)

Toto je e-mailová adresa, která bude použita k plánování schůzek.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Přidružit osobní místnosti Webex k aplikaci Webex

Chcete-li zařízením poskytnout tlačítko Připojit při plánování schůzek v osobní místnosti Webex, musí mít uživatelé přidruženou svou osobní místnost ke svému účtu aplikace Webex. K tomu může dojít jedním z následujících způsobů:

 • Uživatelé na vašem webu služby Webex byli propojeni s aplikací Webex. (Kroky pro propojení stránek naleznete v části Propojení webů Webex s prostředím Control Hub.)

 • Uživatelé změní vlastní preferovaný web služby Webex z nastavení nebo předvoleb aplikace Webex, viz Změna výchozího webu pro schůzky.

 • Chcete-li dosáhnout komplexního přístupu, použijte hromadný proces importu souboru CSV z prostředí Control Hub k nastavení aplikace Webexsite uživatelů v následujících krocích.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com.

2

V levém navigačním podokně v části Správa klikněte na možnost Uživatelé.

3

Klikněte na možnost Spravovat uživatele.

4

Podrobný postup importu/exportu CSV naleznete v tomto článku.

5

Pomocí editoru CSV změňte atribut Webexsite pro všechny nebo některé uživatele.

6

Importujte soubor CSV.

Otestujte OBTP s řadou Board, Desk a Room

Pomocí těchto kroků můžete nastavit testovací schůzku a ověřit funkci OBTP na registrovaném zařízení.

1

v aplikaci Outlook, aplikaci Outlook Web Access nebo https://mail.office365.com, vytvořit novou schůzku a přidat @meet nebo @webexPřihlášení na adresu Umístění pole.

2

Přejděte do Asistenta plánování, klikněte na Přidat místnost a vyberte zařízení, které chcete přidat.

3

Podle potřeby vyplňte další informace o schůzce a odešlete pozvánku.

4

Po naplánování zahájení schůzky ověřte, zda se v zařízení zobrazí tlačítko Připojit.

OBTP pro místní registrovaná zařízení

Jak OBTP funguje s místními registrovanými zařízeními

Obrázek 2. OBTP pro zařízení registrovaná v prostorách pomocí služby hybridního kalendáře pro Office 365
 1. Organizátor vytvoří schůzku v Office 365 a poté přidá @meet do pole Location . Organizátor pozve uživatele a videozařízení z adresáře Office 365.

 2. Office 365 odešle oznámení do hybridního kalendáře .

 3. Hybridní kalendář si vyžádá a přijme šifrovací klíč a poté jej použije k šifrování informací o schůzce.

 4. Hybridní kalendář ověří vytvoření schůzky a její příjemce a konektor kalendáře odešle podrobnosti do systému TMS.

 5. Systém TMS vytvoří schůzku na místním konferenčním mostě a odešle podrobnosti o připojení zpět do konektoru kalendáře.

 6. Konektor aktualizuje pozvánku na schůzku s podrobnostmi o připojení, které poskytuje systém TMS, a aktualizované podrobnosti o připojení se zobrazí, když pozvaní uživatelé uvidí schůzku v Office 365.

 7. Těsně před časem schůzky obdrží videozařízení pozvaná na schůzku informace o podrobnostech připojení služby Webex ze systému TMS.


Cisco TMSXE není součástí této integrace. Nástroj Calendar Connector zpracovává úlohu koordinace mezi systémem Cisco TMS a systémem kalendáře.

Požadavky na integraci TMS

Tato integrace vyžaduje následující součásti:

 • Nasazený a nakonfigurovaný cloudový hybridní kalendář se systémem Office 365

 • Nainstalovaná a spuštěná sada Telepresence Management Suite (TMS) 15.9 nebo novější s následující konfigurací:

  • Musí být nainstalován platný certifikát serveru podepsaný certifikační autoritou. Tato integrace nepodporuje certifikáty podepsané svým držitelem.

  • Každý koncový bod, který má být rezervován, musí být již přidán do TMS a licencován pro obecné použití TMS.

  • Systém TMS musí mít stejný klíč možností, který je nutný pro rezervaci koncových bodů pomocí protokolu TMSXE, což je jedna z následujících možností:

   • Malá nasazení – klíč možnosti One Telepresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (TMSXE) pro každých 25 koncových bodů telepresence integrovaných s TMS (číslo dílu L-TMS-MSEX-25).

   • Větší nasazení – klíč možnosti balíčku integrace aplikace (číslo dílu L-TMS-APPINT).

   Pokud jsou k dispozici oba typy tlačítek možností, systém TMS používá pouze klíč Balíček integrace aplikace.

   Pokud již máte klíče možností TMSXE nebo integračního balíčku aplikace:

   • Pokud aktuálně nepoužíváte klíč možností, můžete jej použít s integrací hybridního kalendáře.

   • Pokud používáte opční klíč s TMSXE, obraťte se na svého partnera nebo prodejní tým a požádejte o druhý opční klíč (nebo sadu klíčů) pro integraci hybridního kalendáře. Pokud plánujete migraci z TMSXE během krátké doby, můžete požádat o 90denní zkušební verzi a po dokončení migrace do hybridního kalendáře pak znovu použít původní klíče možností.

  • Pokud jsou pro tuto integraci použity místní prostředky konferenčního mostu, musí být nakonfigurovány (doporučuje se server schůzek).

  • Časová pásma uživatelů v TMS se musí shodovat s jejich časovými pásmy v systému kalendáře. Pokyny k nastavení časového pásma v TMS naleznete v části „Správa uživatelů“ v příslušné příručce pro správce sady Cisco Telepresence Management Suite.

 • Nainstalovaný a spuštěný jeden uzel Expressway (který slouží jako hostitel konektoru mezi vaším TMS a hybridním kalendářem)

  • Stáhněte si z software.cisco.com zdarma.

  • Pro účely hostitele konektoru doporučujeme nejnovější verzi řešení Expressway. Informace o podpoře verzí Expressway najdete v části Podpora hostitele konektoru Expressway pro hybridní služby Cisco Webex.

  • V současné době podporujeme pouze jeden uzel Expressway věnovaný hostingu této integrace. Uzel nesmí běžet žádné jiné konektory hybridní služby. Tento uzel musí být také jediným hostitelem konektoru kalendáře ve vaší organizaci APLIKACE Webex.

  • Pro tuto integraci doporučujeme maximálně 10 000 uživatelů plánování.

Postup úlohy nasazení pro integraci TMS

Chcete-li přidat integraci TMS do hybridního kalendáře s nasazením sady Office 365, proveďte následující úkoly.

Než začnete

Pokud jste hybridní kalendář ještě nenastavili, přečtěte si příručku nasazení hybridního kalendáře namísto tohoto článku. Pokud již máte spuštěnou službu, pokračujte těmito pokyny a přidejte tlačítko Připojit pro místní registrovaná zařízení.

  Příkaz nebo Akce Účel
1

Vyplňte předpoklady pro integraci TMS

2

Nakonfigurujte akci klíčového slova @meet

Umožňuje uživatelům plánovat integraci TMS.

3

Konfigurace schránek místností Office 365 v systému TMS

Mapuje systémy videozařízení v systému TMS na e-mailové adresy schránek místností Office 365, aby hybridní kalendář rozpoznal, kdy uživatelé pozvou zařízení na schůzky, a koordinoval tlačítko připojení pomocí systému TMS.

4

Registrovat hostitele konektoru Expressway-C do cloudu Webex

Připojí zařízení Expressway ke cloudu Webex. Tím se vytvoří zdroj v https://admin.webex.com a stáhne software konektoru do Expressway.

5

Propojení konektoru kalendáře s TMS

Nakonfiguruje podrobnosti, které konektor kalendáře potřebuje ke komunikaci se systémem TMS, a případně přidá podrobnosti o telefonii na místním konferenčním mostě do pozvánek.

6

Přidat server schůzek do TMS

Umožňuje integraci naplánovat schůzky @meet místně.

7

Otestujte integraci Office 365 a TMS

Ověřuje integraci se systémem TMS.

Vyplňte předpoklady pro integraci TMS

1

Pokud jste tak již neučinili, nastavte cloudový hybridní kalendář se službou Office 365. Pokyny jsou uvedeny v https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar.

2

Ujistěte se, že jste splnili všechny požadavky na integraci TMS.

3

Zadejte následující přístup k portu pro řešení Expressway, který bude sloužit jako hostitel konektoru kalendáře pro integraci TMS:

 • Přístup k portu pro protokol HTTPS nebo zabezpečené webové sockety odchozí ze služby Expressway na *.rackcdn.com, *.ciscospark.com, *.wbx2.com, *.webex.com, *.webexcontent.com a *.clouddrive.com: TCP port 443 (zabezpečený)

 • Přístup k portu pro odchozí protokol HTTPS ze služby Expressway do TMS: TCP port 443 (zabezpečený)

Nakonfigurujte akci klíčového slova @meet

Pomocí těchto kroků naplánujte integraci schůzku hostovanou místními prostředky konferenčního mostu, když uživatelé používají toto klíčové slovo.

Ve výchozím nastavení klíčové slovo @meet vytvoří v aplikaci Webex prostor a přidá k němu podrobnosti o připojení.

Když plánovač při integraci TMS pozve místnost na schůzku, TMS místnost zarezervuje a odešle OBTP přiřazeným zařízením. OBTP funguje bez ohledu na to, jak nakonfigurujete klíčové slovo @meet, a funguje také pro @webex.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka prohttps://admin.webex.com/login .

2

V levém navigačním podokně v části Služby klikněte na možnost Hybrid.

3

Na kartě hybridního kalendáře pro Exchange klikněte na možnost Upravit nastavení.

4

V části Klíčová slova v případě @meet zvolte sadu Cisco Telepresence Management Suite.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Konfigurace schránek místností Office 365 v systému TMS

Pomocí tohoto postupu můžete do systému TMS přidat adresy poštovní schránky místností Office 365 pro videozařízení jednu po druhé. Alternativně můžete použít hromadné nahrávání ke konfiguraci více adres. Pokyny naleznete v části „Hromadné mapování e-mailů v místnosti pro koncové body“ v příslušné příručce pro správce sady Cisco Telepresence Management Suite.

Než začnete

 • Každý videosystém, který uživatelé chtějí přidat ke schůzkám, musí mít v systému Office 365 poštovní schránku místnosti, aby systém TMS mohl poskytnout tlačítko Připojit. Nápovědu k vytváření poštovních schránek v místnosti najdete v tématu Vytváření a správa poštovních schránek se zdroji v Office 365.

 • Shromažďujte přihlašovací údaje účtu domény organizace s oprávněními správce systému TMS.

1

Pokud jste tak již neučinili, vytvořte poštovní schránky místností v Office 365.

2

Ve webovém prohlížeči se přihlaste do TMS.

3

Přejít na Systémy > Navigátor.

4

Vyhledejte a klikněte na videosystém a nakonfigurujte adresu poštovní schránky místnosti.

5

Na kartě Summary klikněte na Edit Settings (Upravit nastavení) a do pole Email Address (E-mailová adresa) zadejte adresu poštovní schránky místnosti.

6

Klikněte na možnost Uložit.

7

Opakujte kroky 4 až 6 pro každé videozařízení.

Zaregistrujte hostitele konektoru Expressway-C do cloudu Webex

Pomocí tohoto postupu zaregistrujte jeden uzel Expressway-C do cloudu a stáhněte software konektoru do zařízení Expressway-C. (V současné době pro tuto integraci podporujeme pouze jeden uzel Expressway.)

Integrace TMS používá pro proces nastavení služby Microsoft Exchange hybridní kalendář, ale nakonec propojíte konektor kalendáře se systémem TMS. Jakmile se připojíte k TMS, nesmíte propojit žádný konektor v organizaci aplikace Webex s aplikací Microsoft Exchange.

Než začnete

 • Ujistěte se, že Expressway-C běží na verzi, která je podporována hybridními službami. Další informace o tom, které verze jsou podporovány pro nové a stávající registrace do cloudu, najdete v dokumentaci Podporované verze řešení Expressway pro konektory hybridních služeb Cisco Webex (https://help.webex.com/article/ruyceab).

 • Odhlaste se od všech otevřených připojení k rozhraní Expressway-C , která jsou otevřená na jiných kartách prohlížeče.

 • Pokud vaše místní prostředí zprostředkovává odchozí provoz, musíte nejprve zadat údaje o proxy serveru na (ROZCESTNÍK) Aplikace > Hybridní služby > Connector Proxy před dokončením tohoto postupu. To je nezbytné pro úspěšnou registraci.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka prohttps://admin.webex.com/login .

2

V levém navigačním podokně v části Služby klikněte na možnost Hybrid.

Cloud Webex odmítne jakýkoli pokus o registraci z webového rozhraní Expressway. Nejprve musíte službu Expressway zaregistrovat prostřednictvím centra Control Hub, protože centrum Control Hub musí předávat službě Expressway token, aby bylo možné vytvořit důvěru mezi pracovišti a cloudem a dokončit zabezpečenou registraci.

3

Na kartě Hybridní kalendář pro Microsoft Exchange klikněte na možnost Nastavit a potom klikněte na tlačítko Další.


 

Tuto integraci nenastavujte, pokud již máte pro vaši organizaci zaregistrovaného hostitele konektoru Expressway pro Microsoft Exchange nebo Office 365.

4

Zvolte Registrovat novou Expressway pomocí plně kvalifikovaného názvu domény (FQDN), zadejte svou IP adresu Expressway-C nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN), aby Webex vytvořil záznam tohoto Expressway-C a vytvořil důvěru, a klikněte na tlačítko Další. Můžete také zadat zobrazované jméno pro identifikaci zdroje v prostředí Control Hub.


 

Chcete-li zajistit úspěšnou registraci do cloudu, používejte v názvu hostitele, který jste nastavili pro řešení Expressway-C, pouze malá písmena. Kapitalizace není v tuto chvíli podporována.

5

Klikněte na tlačítko Další a pro nové registrace klikněte na odkaz pro otevření zařízení Expressway-C. Poté se můžete přihlásit a načíst okno Správa konektorů.

6

Rozhodněte se, jak chcete aktualizovat seznam důvěryhodných certifikátů Expressway-C:

Zaškrtávací políčko na úvodní stránce určuje, zda budete ručně přidávat požadované certifikáty CA do seznamu důvěryhodných certifikátů Expressway-C nebo zda povolíte službě Webex tyto certifikáty přidat.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Toto pole zaškrtněte, pokud chcete, aby služba Webex přidala požadované certifikáty certifikační autority do seznamu důvěryhodných certifikátů Expressway-C.

  Při registraci se kořenové certifikáty pro orgány, které podepsaly certifikáty cloudu Webex, nainstalují automaticky do Expressway-C. To znamená, že Expressway-C by měl automaticky důvěřovat certifikátům a měl by být schopen nastavit zabezpečené připojení.


   

  Pokud si to rozmyslíte, můžete pomocí okna Správa konektorů odebrat kořenové certifikáty certifikační autority Webex cloud CA a ručně nainstalovat kořenové certifikáty.

 • Pokud chcete seznam důvěryhodných certifikátů Expressway-C ručně aktualizovat, zrušte zaškrtnutí políčka. Informace o postupu najdete v online nápovědě Expressway-C.

   

  Při registraci se zobrazí chyby důvěryhodnosti certifikátů, pokud seznam důvěryhodných certifikátů momentálně nemá správné certifikáty certifikační autority. Viz Certifikační autority pro hybridní služby.

7

Klepněte na tlačítko Registrovat. Po přesměrování do centra Control Hub si přečtěte text na obrazovce a potvrďte, že služba Webex identifikovala správný Expressway-C.

8

Po ověření informací klikněte na Povolit zaregistrovat Expressway-C pro hybridní služby.

 • Registrace může trvat až 5 minut v závislosti na konfiguraci zařízení Expressway a na tom, zda se jedná o první registraci.

 • Po úspěšném zaregistrování systému Expressway-C se v okně Hybrid Services v systému Expressway-C zobrazí stahování a instalaci konektorů. Konektor pro správu se automaticky upgraduje, pokud je k dispozici novější verze, a pak nainstaluje všechny další konektory, které jste vybrali pro hostitele konektoru Expressway-C.

 • Každý konektor nainstaluje stránky rozhraní, které potřebujete ke konfiguraci a aktivaci tohoto konektoru.

  Tento proces může trvat několik minut. Když jsou konektory nainstalovány, uvidíte nové položky nabídky v (ROZCESTNÍK) Aplikace > Hybridní služby nabídka v hostiteli konektoru Expressway-C .

Tipy pro řešení potíží

Pokud se registrace nezdaří a vaše místní prostředí zprostředkovává odchozí provoz, zkontrolujte část tohoto postupu Než začnete. Pokud vyprší nebo se proces registrace nezdaří (například musíte opravit chyby certifikátu nebo zadat podrobnosti o proxy serveru), můžete registraci restartovat v prostředí Control Hub.

Certifikační autority pro hybridní služby

V tabulce jsou uvedeny certifikační autority, kterým musí vaše místní nebo stávající prostředí při používání hybridních služeb důvěřovat.

Pokud jste se rozhodli nechat Webex spravovat požadované certifikáty, nemusíte certifikáty certifikační autority připojovat ručně do seznamu důvěryhodných certifikátů Expressway-C.


Vydavatelé používající k podpisu certifikátů hostitele Webex se mohou v budoucnu změnit a níže uvedená tabulka může být nepřesná. Pokud spravujete certifikáty certifikační autority ručně, musíte přidat certifikáty certifikační autority vydávajících orgánů, které podepsaly aktuálně platné certifikáty pro níže uvedené hostitele (a odstranit certifikáty certifikační autority, jejichž platnost vypršela/zrušena).

Cloudoví hostitelé podepsané touto certifikační autoritou

Vydávám certifikační autoritu

Musí být důvěryhodný

K tomuto účelu

CVRLIKÁNÍ

O=Baltimore, OU=CyberTrust, CN=Baltimore CyberTrust Root

Expressway-C

Zajištění toho, aby služba Expressway stahovala konektory od důvěryhodného hostitele

Společná služba identit

O=VeriSign, Inc., OU=Class 3 Public Primary Certification Authority

Windows Server 2003 nebo Windows Server 2008 hostující konektor adresáře Cisco

Expressway-C

Synchronizace uživatelů ze služby Active Directory se službou Webex a ověření uživatelů služby Hybrid Services

Aplikace Webex

O=The Go Daddy Group, Inc., OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority

Expressway-C

Propojení konektoru kalendáře s TMS

Přidat server schůzek do TMS

Když nakonfigurujete @meet pro použití akce Telepresence Management Suite , TMS použije jakýkoli most nakonfigurovaný v Nástroje pro správu > Konfigurace > Nastavení konference > Pokročilé.

Chcete-li uživatelům povolit plánování schůzek na serveru schůzek pomocí integrace hybridního kalendáře s TMS, přidejte server pomocí kroků v části serveru schůzek v příslušné příručce pro správce sady Cisco Telepresence Management Suite.

Otestujte integraci Office 365 a TMS

Pomocí těchto kroků naplánujte testovací schůzku a ověřte integraci.

1

Otestovat plánování schůzek pomocí @meet:

 1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste ke službě https://outlook.office365.com pomocí uživatelského účtu Office 365, který je povolen pro hybridní kalendář.

 2. Klepněte na tlačítko Nová > Událost kalendáře.

 3. Do pole Přidat název události zadejte název události.

 4. Zadejte @meet do textového pole Přidat pobočku nebo místnosti.

 5. Na kartě Lidé pozvěte uživatele a přidejte místnosti (nebo jiná videozařízení) pro OBTP.

 6. Odeslat pozvánku.

  Hybridní kalendář aktualizuje schůzku s podrobnostmi o připojení.

2

Ve webovém prohlížeči se přihlaste do TMS a přejděte na Rezervace > Seznam konferencí.

Testovací schůzka a další schůzky naplánované pomocí @meet jsou uvedeny v TMS se „Konektor kalendáře“ ve sloupci Externí služba.

 

Schůzky konektoru kalendáře nelze v TMS upravit.

Řešení potíží s integrací TMS

Pomocí těchto tipů můžete zkontrolovat stav různých komponent integrace TMS s hybridním kalendářem.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka prohttps://admin.webex.com/login .

2

V levém navigačním podokně v části Služby klikněte na možnost Hybrid.

3

Ověřte počet uživatelů povolených pro hybridní kalendář.

4

Zkontrolujte stav konektorů v prostředí Control Hub.

 1. V levém navigačním podokně v části Služby klikněte na možnost Hybrid a potom na Všechny zdroje na kartě místních zdrojů.

 2. Na kartě zdroje pro integraci TMS klikněte na odkaz Uzel pod názvem FQDN nebo IP adresou zdroje.

5

Porovnejte výše uvedený stav se stavem konektorů v hostiteli konektoru Expressway.

Z Expressway přejděte na Aplikace > Hybridní služby > Správa konektorů.

Pozoruhodné chování pro integraci TMS s Office 365

V této části jsou uvedena omezení a pozoruhodné chování pro integraci TMS s Office 365.

 • Úprava řady schůzek během aktivní instance řady má za následek následující chování:

  • Systém TMS aktualizuje všechny instance kromě probíhající instance.

  • Aktuálně aktivní instance se stává výjimkou v TMS.

  Toto je očekávané chování, ale liší se od chování Office 365, který aktualizuje také aktivní instanci.

 • Schůzka, která je naplánována na dobu delší než 5 měsíců, nemusí být v cloudovém hybridním kalendáři pro Microsoft Office 365 okamžitě zpracována. Služba denně zpracovává schůzky, které trvají 5–6 měsíců, pomocí posuvného okna, takže jakmile plánované datum schůzky spadne do okna, bude zpracováno a schůzka naplánována v TMS.

  Jedná se o omezení cloudového hybridního kalendáře pro Microsoft Office 365 pro všechny typy schůzek.