Aby integrace stavu fungovala, restartujte po provedení těchto změn aplikaci Webex i aplikaci Outlook.

Uživatelé systému Windows

Vaši uživatelé musí používat aplikaci Webex v:

 • Windows 7, 8 nebo 10 s Microsoft Outlookem 2016 nebo novějším

 • Microsoft Office 365 (verze 16.0.9001 nebo novější)

Ve službě Active Directory vyplňte pole proxyAddresses pro každého uživatele, formát adresy SIP je SIP:username@example.com. Ujistěte se, že adresa SIP pro každého uživatele ve službě Active Directory odpovídá uživatelskému jménu Webex.

 • Tato integrace není automaticky povolena. Pokud chcete toto nastavení zpřístupnit uživatelům ve vaší organizaci, musíte zaregistrovat soubor spark-windows-office-integration.dll pomocí oprávnění správce. Po registraci souboru .dll je zaškrtávací políčko k dispozici pro uživatele. Můžete spustit regsvr32.exe v souboru .dll nebo použít jinou metodu.


  Soubor spark-windows-office-integration.dll je součástí instalace Webexu a je uložen v podsložce závislostí instalační složky Webex. Další informace naleznete v tématu Instalace a automatický upgrade .

  Příklad registrace souboru .dll pomocí nástroje regsvr32.exe :

  Přejděte do adresáře pro .dll, například:
  
      c:\Users\anita\AppData\Local\Programs\Cisco Spark\dependencies 
     
  Zadejte následující údaje:
  
      regsvr32.exe /s spark-windows-office-integration.dll 
     

  Příklad zrušení registrace souboru .dll pomocí nástroje regsvr32.exe :

  Přejděte do adresáře pro .dll, například:
  
      c:\Users\anita\AppData\Local\Programs\Cisco Spark\dependencies 
     
  Zadejte následující údaje:
  
      regsvr32.exe /s /u spark-windows-office-integration.dll 
     

  Uživatelé musí restartovat Webex App a Outlook, aby viděli stav z Webex App v Outlooku.

 • Uživatelé s bezplatným účtem mohou integrovat stav Cisco Webex s aplikací Microsoft Outlook v aplikaci Webex, pokud jsou správci svých počítačů.


Pokud je aplikace Outlook pro Windows a aplikace Webex spuštěna v režimu se zvýšenými oprávněními, aplikace Outlook nezobrazí stav uživatele aplikace Webex.

Uživatelé počítačů Mac

 • Pokud je aplikace Webex jedinou aplikací, kterou uživatelé nainstalovali pro integraci se stavem v aplikaci Outlook, pak se aplikace Webex ve výchozím nastavení integruje se stavem v aplikaci Outlook.

 • Pokud mají uživatelé nainstalovanou jinou aplikaci, která se integruje se stavem v aplikaci Outlook, musí se rozhodnout integrovat stav Webex v aplikaci Outlook .

Konflikty s jinými aplikacemi

 • Musíte udržovat jenom jednu aplikaci, která se integruje s Outlookem pro stav. Integrace více než jedné aplikace s Outlookem může způsobit konflikty. Před povolením integrace stavu aplikace Webex s aplikací Outlook musí uživatelé ukončit a zrušit registraci všech ostatních aplikací pro zasílání rychlých zpráv, které používají pro připojení k aplikaci Outlook.

Tipy pro odebrání integrace

 • Pro uživatele v systému Windows můžete zrušit registraci souboru .dll pro uživatele ve vaší organizaci. Uživatelé s bezplatným účtem se mohou rozhodnout odebrat integraci v aplikaci Webex.

 • Uživatelé v systému Mac mohou změnit nastavení v aplikaci Webex.