Přepisy jsou k dispozici pouze v angličtině pro Webex.

1

Na webu Webexpřejděte na Předvolby > Nahrávání a zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro všechny mé nahrávky MP4.

Pokud tuto možnost nevidíte, správce webu se rozhodl vytvořit přepisy automaticky pro všechny záznamy, nebo vám neumožnil automaticky vytvářet přepisy záznamů.

2

Chcete-li zobrazit přepis záznamu, přečtěte si téma Zobrazení, vyhledávání a úpravy přepisů záznamu Webexu.

Otázka: Je za používání služby přepisu účtován poplatek?

Odpověď: Služba přepisů záznamu nevyžaduje žádné další náklady od zákazníků, kteří aktuálně mají povolenou funkci NBR (síťový záznamník). Správci musí zajistit, aby funkce NBR a přepis byly pro jejich weby ZAPNUTY.

Otázka: Je služba přepisu k dispozici v mé oblasti?

Odpověď: Služba přepisu je k dispozici globálně pro všechny zákazníky používající funkci NBR. Služba přepisu záznamu však podporuje pouze anglický jazyk. Pokud je vaše schůzka v jiném jazyce než angličtině, výsledný přepis nemusí dávat smysl.

Otázka: Jak dlouho trvá, než se záznam přepíše?

Odpověď: Ve většině případů se přepis objeví během dvojnásobku doby trvání schůzky, která je přepisována. Za výjimečných okolností však může trvat až 24 hodin, než se objeví přepis buď z důvodu velikosti schůzky, nebo z důvodu dočasného zatížení algoritmu přepisu.

Otázka: Jak mohu stáhnout přepisy?

Odpověď: Přepisy si můžete stáhnout z webu služby Webex v moderním zobrazení.

Otázka: Proč nevidím své přepisy?

Odpověď: Přepisy nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

  • Váš účet nemá povoleny přepisy – pokud při přehrávání záznamů nevidíte panel přepisu, nemáte službu přepisu zapnutou. Obraťte se na správce svého webu, který vám službu přepisu zajistí.

  • Na panelu přepisu se místo přepisu zobrazí chyba – pokud se očekává, že celková kvalita/přesnost přepisu bude nízká, systém přepis nevytvoří. Může se stát, že kvalita zvuku na schůzce byla špatná z následujících důvodů:

    • Hlučné pozadí

    • Špatná akustika

    • Ve zvuku se vyskytují neanglická slova

    • Silné přízvuky