Přepisy jsou pro službu Webex k dispozici pouze v angličtině.
1

Přihlaste se do uživatelského centra.

2

Přejít na Nastavení > Schůzky > Nahrávání a zapnutí Vytvořit přepisy záznamů pro všechny mé záznamy ve formátu MP4.


 

Pokud tuto možnost nevidíte, správce webu se rozhodl vytvářet přepisy automaticky pro všechny záznamy, nebo vám neumožní vytvářet přepisy záznamů automaticky.

Co dělat dál

Zobrazení, vyhledávání a úprava přepisů záznamů Webex.

Otázka: Jak dlouho trvá, než se záznam přepíše?

Odpověď: Ve většině případů se přepis zobrazí v rozmezí dvojnásobku doby trvání schůzky, webináře nebo události, která se přepisuje. Ve vzácných případech však může trvat až 24 hodin, než se objeví přepis, a to buď z důvodu velikosti schůzky, webináře, události, nebo z důvodu dočasného zatížení modulu přepisu.

Otázka: Jak mohu stáhnout přepisy?

Odpověď: Přepisy si můžete stáhnout z webu služby Webex v moderním zobrazení.

Otázka: Proč nevidím své přepisy?

Odpověď: Přepisy nemusí být dostupné z následujících důvodů:

  • Váš účet nebyl pro přepisy zapnutý. Pokud při přehrávání záznamů nevidíte panel přepisu, nemáte zapnutou službu přepisu. Chcete-li zapnout službu přepisu, obraťte se na správce webu.

  • Na panelu přepisu se místo přepisu zobrazí chyba – pokud se očekává, že celková kvalita/přesnost přepisu bude nízká, systém přepis nevytvoří. K tomu může dojít, pokud byla kvalita zvuku na schůzce špatná z následujících důvodů:

    • Hlučné pozadí

    • Špatná akustika

    • Ve zvuku se vyskytují neanglická slova

    • Silné přízvuky