Transkriptioner är endast tillgängliga på engelska för Webex.

1

På din Webex-webbplats går du till Inställningar > Inspelning och markerar kryssrutan Skapa inspelningskopior för alla mina MP4-inspelningar.

Om du inte ser det här alternativet, har din webbplatsadministratör valt att skapa automatisk transkribering för alla inspelningar eller så har din webbplatsadministratör inte tillåtit dig att skapa transkribering av inspelningar automatiskt.

2

Om du vill visa transk transkriptionen av inspelningen, se Visa, sök och redigera transk transkriptioner av Webex-inspelningar.

Fråga: Finns det någon kostnad för att använda transkriptionstjänsten?

Svar: Transkriptionstjänst för inspelning har inga extra kostnader för kunder som för närvarande har NBR (nätverksbaserade inspelningar) aktiverat. Administratörer måste säkerställa att NBR- och transkriberingskapacitet är PÅ för sina webbplatser.

Fråga: Är transkriberingstjänsten tillgänglig i min region?

Svar: Transkriberingstjänsten finns tillgänglig globalt för alla kunder som använder NBR:er. Transkriptionstjänsten för inspelning har dock endast stöd för engelska. Om ditt möte är på ett annat språk än engelska är det kanske inte meningsfullt att göra en utskrift.

Fråga: Hur lång tid tar det för en inspelning att skrivas ut?

Svar: I de flesta fall visas en utskrift inom två gånger den tid ditt möte transkriberas. I sällsynta fall kan det dock ta upp till 24 timmar innan en transkribering visas, antingen på grund av mötets storlek eller på grund av den tillfälliga belastningen på transkriberingsmotorn.

Fråga: Hur hämtar jag transkriptioner?

Svar: Du kan hämta avskrifterna från din Webex-webbplats i Modern vy.

Fråga: Varför ser jag inte mina utskrifter?

Svar: Utskrift kanske inte är tillgänglig av följande orsaker:

  • Ditt konto har inte aktiverats för transkribering – om du inte ser en avskriftspanel när du spelar upp dina inspelningar så har du inte transkriberingstjänsten aktiverad. Kontakta webbplatsadministratören för att få transkriberingstjänsten aktiverad.

  • Du ser ett fel i transkkriberingspanelen i stället för utskriften – systemet skapar ingen utskrift om den övergripande kvaliteten/precisionen på utskriften förväntas vara dålig. Det kan inträffa om ljudkvaliteten i mötet var dålig på grund av följande begränsningar:

    • Brusig bakgrund

    • Dålig ljud destik

    • Ord som inte är på engelska finns i ljudet

    • Tjock 700-700-