Transkrypcje są dostępne tylko w języku angielskim dla Webex.
1

Zaloguj się do User Hub.

2

Przejdź do Ustawienia > Spotkania > Nagrywanie i przełączanie Utwórz transkrypcje nagrań dla wszystkich moich nagrań MP4.


 

Jeśli nie widzisz tej opcji, albo administrator witryny wybrał automatyczne tworzenie transkrypcji dla wszystkich nagrań, albo nie zezwala na automatyczne tworzenie transkrypcji nagrań.

Co zrobić dalej

Wyświetlanie, wyszukiwanie i edytowanie transkrypcji nagrań Webex.

Pytanie: Jak długo trwa transkrypcja nagrania?

Odpowiedź: W większości przypadków transkrypcja pojawia się dwukrotnie w czasie trwania spotkania, webinarium lub wydarzenia, które jest transkrypcją. Jednak w rzadkich przypadkach transkrypcja może potrwać do 24 godzin, ze względu na wielkość spotkania, webinarium, zdarzenia lub z powodu tymczasowego obciążenia silnika transkrypcji.

Pytanie: Jak mogę pobrać transkrypcje?

Odpowiedź: Możesz pobrać transkrypcje ze swojej witryny Webex w widoku nowoczesnym.

Pytanie: Dlaczego nie widzę moich transkrypcji?

Odpowiedź: Transkrypcje mogą nie być dostępne z następujących powodów:

  • Konto nie zostało włączone dla transkrypcji — jeśli nie widzisz panelu transkrypcji podczas odtwarzania nagrań, nie masz włączonej usługi transkrypcji. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby włączyć usługę transkrypcji.

  • Zamiast transkrypcji, w panelu transkrypcji jest wyświetlany błąd — system nie może utworzyć transkrypcji, jeśli jej przewidywana ogólna jakość/dokładność jest słaba. Może się to zdarzyć, jeśli jakość dźwięku podczas spotkania była zła ze względu na następujące ograniczenia:

    • Hałas w tle

    • Słaba akustyka

    • Słowa w językach inny niż angielski występujące w nagraniu

    • Używanie charakterystycznych akcentów