Transkrypcje są dostępne tylko w języku angielskim dla Webex.

1

Na swojej stronie Webexprzejdź do Preferencje > nagrywania i zaznacz pole wyboru Utwórz transkrypcje nagrywania dla wszystkich moich nagrań MP4.

Jeśli ta opcja nie jest widoczna, administrator witryny włączył automatyczne tworzenie transkrypcji dla wszystkich nagrań lub nie zezwolił użytkownikowi na automatyczne tworzenie nagrań.

2

Aby wyświetlić transkrypcję nagrania, zobacz Wyświetlanie, wyszukiwanie i edytowanie transkrypcji nagrań Webex.

Pytanie: Czy za korzystanie z usługi transkrypcji obowiązują opłaty?

Odpowiedź: Klientom z włączoną funkcją nagrań sieciowych za usługę transkrypcji nagrań nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Administratorzy powinni się upewnić, że dla obsługiwanych witryn włączono funkcje nagrań sieciowych i transkrypcji.

Pytanie: Czy usługa transkrypcji jest dostępna w moim regionie?

Odpowiedź: Usługa transkrypcji jest dostępna na całym świecie dla wszystkich klientów korzystających z nagrań sieciowych. Jednak usługa transkrypcji nagrań obsługuje tylko język angielski. Jeśli spotkanie odbywa się w języku innym niż angielski, wynikowy zapis może być nieprawidłowy.

Pytanie: Jak długo trwa transkrypcja nagrania?

Odpowiedź: W większości przypadków transkrypcja pojawia się po czasie dwukrotnie dłuższym od czasu trwania transkrybowanego spotkania. Jednak w nielicznych przypadkach transkrypcja może być dostępna nawet po 24 godzinach, co może mieć związek z długością spotkania lub obciążeniem silnika transkrypcji.

Pytanie: Jak mogę pobrać transkrypcje?

Odpowiedź: Możesz pobrać transkrypcje ze swojej witryny Webex w widoku nowoczesnym.

Pytanie: Dlaczego nie widzę moich transkrypcji?

Odpowiedź: Transkrypcje mogą być niedostępne z następujących powodów:

  • Dla Twojego konta nie zostały włączone transkrypcje — jeśli nie widzisz panelu transkrypcji podczas odtwarzania nagrań, oznacza to, że usługa transkrypcji jest wyłączona. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby aktywować usługę transkrypcji.

  • Zamiast transkrypcji, w panelu transkrypcji jest wyświetlany błąd — system nie może utworzyć transkrypcji, jeśli jej przewidywana ogólna jakość/dokładność jest słaba. Może się to zdarzyć, jeśli jakość dźwięku na spotkaniu była zła z powodu następujących ograniczeń:

    • Hałas w tle

    • Słaba akustyka

    • Słowa w językach inny niż angielski występujące w nagraniu

    • Używanie charakterystycznych akcentów