Poprvé zveřejněno: pondělí 29. října 2020


Hybridní volání na architekturu Call Connector je nyní EoS a bude dále jít End of Life (EoL). Další informace naleznete v oznámení EoL.

Naše předchozí oznámení z května 2020 o podpoře call konektoru naleznete zde.

V následující tabulce se informace o tom, co funguje pro službu volání pro uživatele a zařízení, po již nepodporování architektury Konektor volání:

Volací služba pro

Konektor pro volání

Konektor zařízení

Volání ve Webexu (Unified CM)

Uživatelé Webexu (Teams)

Zařízení


Toto oznámení EoS se vztahuje pouze na službu hybridního volání v architektuře call konektoru. Toto oznámení nemá vliv na zákazníky, kteří provozují jiné hybridní služby, včetně architektury konektoru zařízení.

Dopad

Uživatelé aplikace Webex– Po výše uvedeném termínu EoS nemusí volání v aplikaci Webex v architektuře Konektor volání pro uživatele fungovat a řešení Call Connector již nebude oficiálně podporováno.

Jak bylo zahrnuto v tomto předchozím oznámení v květnu 2020 , služba již nebylanabízena novým zákazníkům. Po EoS budou nové a stávající zákaznické organizace vytvořené v Centru řízení Webexu již déle moci nastavit starší službu hybridního volání s architekturou Expressway Call Connector pro integraci podnikových volání s aplikací Webex.

Uživatelskázařízení – Zařízení osobního režimu přidružená k uživatelům již nemusí mít přístup k síti PSTN prostřednictvím řešení Call Connector.

požadavek

Pokud stávající zákazníci potřebují ve Webexu funkce podnikovéhovolání , musí pro trvalou podporu nasadit volání ve Webexu (Unified CM). Toto řešení poskytuje uživatelům Webexu možnost softphone. V této architektuře se aplikace Webex zaregistruje přímo do Sjednoceného CM.

Když je Webex registrován u Unified CM, řešení poskytuje možnosti podnikového volání – audiohovory/ videohovory a funkce středního volání, jako je ztlumení, konzultační přenos, sloučení/ konference, sdílení a tak dále. Podporován je také přímý přístup k nastavení volání, jako je přeposílání volání (CFA), dosah jednoho čísla (SNR) a vizuální hlasová schránka. Aplikace Webex se také propojuje s deskovými telefony registrovanými na sjednocené CM a poskytuje možnosti dálkového ovládání volání v režimu DPC (Deskphone Control). Úplný seznam podporovaných funkcí najdete v části Volající funkce v průvodci nasazením.

Kromě toho mohou správci zákazníků nyní nastavit předvolby volání pro organizaci tak, aby upřednostňovala pracovní čísla organizace nebo identifikátory ČÍP rozlehlé sítě pomocí možnosti jediného kliknutí. To zjednodušuje prostředí volání koncového uživatele. Volání enterprise mezi uživateli upozorní vzdálené uživatele na jejich klientských a IP telefonech Webex pro konzistentní prostředí upozornění na volání.

Přímá registrace do Sjednoceného CM poskytuje tyto výhody:

  • Přímé připojení k sjednocenému CM vedoucí k rychlejší době připojení než řešení Call Connector

  • Přímá média, pokud jsou aplikace Webex místní v podnikové síti

  • Další možnosti volání s plánem parity funkcí volání Jabber

  • Opakované použití stávající konfigurace rozhraní MRA (Mobile and Remote Access) a Jabber Client Services Framework (CSF) pro integraci na straně klienta (na rozdíl od integrace na straně serveru v architektuře call konektoru)

Další kroky před konečným termínem

Uživatelé aplikací Webex – Před uplynutím termínu ukončení podpory musí zákazníci, kteří jsou aktuálně nasazeni se starší službou hybridního volání pro koncovéuživatele, migrovat na volání ve Webexu (Unified CM), aby se vyhnuli dopadu na službu a nadále měli funkce volání v aplikaci Webex.

Uživatelská zařízení

  • Pro uživatele, kteří mají zařízení v osobním režimu nakonfigurovaná a povolená pro přístup k síti PSTN: Pokud tito uživatelé již nevyžadují ŠTST, můžete tato zařízení ponechat tak, jak jsou, a migrovat.

  • Pokud uživatelé vyžadují podporu ve SSD, je nutné migrovat do řešení Konektor zařízení Webex. Ovládací centrum Webex pak můžete použít k povolení hybridního volání (konektor zařízení) pro zařízení osobního režimu.

Dokumentace

Průvodce nasazením pro volání ve Webexu (Unified CM)

Migrace existující organizace do hybridního volání pro zařízení Webex

Povolit hybridní volání pro zařízení osobního režimu

Dopad

Zařízení Cisco Webex ve sdíleném nebo osobním režimu již nemusí fungovat na architektuře Expressway Call Connector. Volání, která využívají toto řešení pro přístup k telefonní síti, již nebudou fungovat.

Další kroky před konečným termínem

Řešení Konektor zařízení Webex zajišťuje, že sjednocená volání zálohovaná cm pro vaše zařízení Webex budou i nadále fungovat. Postupujte podle následujících pokynů:

Sdílenázařízení – Před uplynutím termínu ukončení podpory musí zákazníci, kteří nasadili zařízení Webex ve sdíleném režimu (pracovní prostory), migrovat z řešení call konektoru do řešení Konektor zařízení Webex. Konektor zařízení poskytuje průvodce migrací, který vám s těmito kroky pomůže. Viz následující dokumentace.

Sdílená zařízení v pracovních prostorech byla automaticky migrována do řešení Konektor zařízení 30. dubna 2021.

Zařízení v osobnímrežimu – Pro uživatele, kteří mají zařízení v osobním režimu nakonfigurovaná a povolená pro volání prostřednictvím řešení Call Connector: Pokud tito uživatelé nevyžadují přístup k síti PSTN, můžete tato zařízení ponechat tak, jak jsou, a migrovat.

Pokud uživatelé stále potřebují podporu ve STS, musíte být také v řešení Webex Device Connector. Pak můžete použít Webex Control Hub k povolení volání pro zařízení osobního režimu.

Dokumentace

Migrace existující organizace do hybridního volání pro zařízení Webex

Povolit hybridní volání pro zařízení osobního režimu