Vytvoření šablony chatu

Pomocí šablon chatu péče navrhněte rozhraní chatu na webu vaší organizace. Můžete nakonfigurovat:

 • Vizuální zobrazení rozhraní chatu.

 • Informace, které zákazníci poskytnou před zahájením chatu.

 • Zpětná vazba, kterou zákazníci poskytnou po ukončení chatu.

Než začnete

Vytvoření nové šablony

 1. Přihlaste se do Cisco Spark Control Hub a přejděte na stránku Služby.

 2. Klikněte na Funkce na kartě Péče.

 3. Kliknutím na Nový vytvořte novou funkci péče.

 4. Vyberte Šablonu zákaznické podpory.

 5. Klikněte na Šablona chatu.

 6. Zadejte název šablony.

 7. Vyberte funkce, které mají zákazníci vidět v rozhraní chatu.

 8. Nakonfigurujte vybrané funkce šablony. Další informace najdete v tématu Atributy funkcí.

 9. Kliknutím na Dokončit uložte konfiguraci šablony chatu. Otevře se okno Vložit kód pomocí fragmentu kódu JavaScriptu, který je přizpůsoben pro vaši šablonu.

 10. Klikněte na tlačítko stáhnout v okně Vložit kód. Kód se stáhne jako textový soubor. Kód pro vložení si můžete stáhnout také ze stránky Funkce péče.

Atributy funkcí

Po povolení funkcí šablony můžete nakonfigurovat atributy pro každou funkci. Náhled zobrazuje konfigurovatelné atributy funkce. Vyberte pole pomocí náhledu a nakonfigurujte ho v atributech.

 • Proaktivní výzva

  • Zobrazit výzvu po– Určete dobu čekání, než zákazníka vyzvete k pozvání na chat.

  • Název– Zadejte název výzvy.

  • Zpráva– Zadejte zprávu, která se zobrazí na výzvě.

 • Informace ozákaznících – Můžete přizpůsobit popisek pole a text nápovědy a zvolit, zda je pole pro zákazníka povinné nebo volitelné. Každé pole má přiřazený typ.

  • Název– Vytvoří textové vstupní pole a ověří limit znaků.

  • E-mail – Vytvoří textové vstupní pole a ověří formát e-mailu.

  • Kategorie– Vytvoří rozevírací seznam pomocí možností, které definujete.

  • Telefon– Vytvoří pole pro zadání telefonního čísla zákazníka.

  • ID– Vytvoří textové vstupní pole.

  • Vlastní– Vytvoří textové vstupní pole pro zachycení informací, které nejsou zachyceny v ostatních polích.

  • Důvod– Vytvoří textové vstupní pole pro zachycení důvodu kontaktu zákazníka.

 • Virtuální asistent zákazníka– Vyberte předkonfigurovaného virtuálního asistenta pro zákazníky a zadejte vlastní uvítací zprávu. Uvítací zpráva se používá, když zákazník nezadá dotaz do formuláře Informace o zákaznících nebo do rozhraní chatu. Další informace najdete v tématu Vytvoření virtuálního asistenta pro zákazníky.

 • Agent není k dispozici– Zadejte vlastní zprávu, která se zobrazí, když agenti nejsou k dispozici.

 • Mimo pracovnídobu – Zadejte zprávu o odchodu a zvolte pracovní dobu a časové pásmo.

 • Zpětná vazba– Určete popisek, který se má použít pro obrazovku zpětné vazby, a text nápovědy, který se má zobrazit v poli Komentář zákazníka.

 • Branding a identita– Vyberte, jestli uživatelé a virtuální asistenti zobrazí profil vaší organizace nebo svůj vlastní jedinečný profil.

 • Stavové zprávy– Zadejte zprávu, která se má zobrazit, když:

  • Zákazník čeká na agenta nebo virtuální asistent zákazníka eskaluje chat agentovi.

  • Zákazník minimalizuje okno chatu během probíhající interakce chatu.

  • Agent opustí chat.

Co dělat dál

 • Pokud chcete konfiguraci šablony chatu použít v rozhraní chatu zákazníka, vložte kód JavaScriptu šablony na <head> web nebo na <body> web vaší organizace.

 • Chcete-li omezit přístup k šabloně chatu, přidejte a ověřte domény pro vaši organizaci na stránce Nastavení. Další informace naleznete v tématu Ověření domény.

 • Chcete-li upravit šablonu chatu, klikněte na kartu Šablona chatu na stránce Funkce péče. Změny provedené v konfiguraci šablony nemusí být v rozhraní chatu zákazníka okamžitě viditelné.

Byl tento článek užitečný?