Använd Care Chat-mallar för att utforma chatt gränssnittet på din organisations webbplats. Du kan konfigurera:

 • Visning av chattgränssnittet.

 • Information som kunder lämnar innan en chatt påbörjas.

 • Feedback som kunder ger när de avslutar en chatt.

Innan du börjar

 • Du behöver fullständiga administratörs privilegier för Cisco Webex Control Hub för att skapa en chatt.

 • Om du vill använda en virtuell assistent som kan svara på kundförfrågningar skapar du en virtuell kundassistent innan du skapar en mall. Mer information finns i Skapa en virtuell kundassistent.

Skapa en ny mall

 1. Logga in på Cisco Webex Control Hub och öppna sidan tjänster .

 2. Klicka på Funktioner på kortet Kundtjänst.

 3. Klicka på ny för att skapa en ny Care-funktion.

 4. Välj Kundtjänstmall.

 5. Klicka på Chattmall.

 6. Ange mallnamn.

 7. Välj en förkonfigurerad start punkt.


  Alla Start punkter kan endast tilldelas en chatt-mall. För mer information, se lägga till en start punkt eller kö.

 8. Välj de funktioner som du vill att kunder ska se i chattgränssnittet.

 9. Konfigurera de valda mallfunktionerna. Se Funktionsattribut för mer information.

 10. Klicka på Slutför för att spara konfigurationen av chattmallen. Inbäddnings kod fönstret öppnas med ett JavaScript-kodfragment som är anpassat för din mall.

 11. Klicka på knappen Hämta i fönstret Inbäddningskod. Koden hämtas som en textfil. Du kan också hämta inbäddningskoden från sidan Kundtjänstfunktioner.

Funktionsattribut

När du har aktiverat funktionerna för mallen kan du konfigurera attribut för de olika funktionerna. Förhandsgranskning visar de konfigurerbara attributen hos en funktion. Välj ett fält med förhandsgranskning och konfigurera det i Attribut.

 • Proaktivt meddelande

  • Visa uppmaning efter – Ange hur lång tid det ska gå innan du uppmanar kunden att starta en chatt.

  • Titel – Ange en titel på uppmaningen.

  • Meddelande– Ange meddelandet som visas vid uppmaningen.

 • Kundinformation – Du kan anpassa fältetiketten och tipstexten samt välja om fältet är obligatoriskt eller valfritt för kunden. Varje fält har en tilldelad typ.

  • Namn – Skapar en ruta för textinmatning och validerar teckengränsen.

  • E-post – Skapar en ruta för textinmatning och validerar e-postformatet.

  • Kategori – Skapar en rullgardinsmeny med de alternativ som du har definierat.

  • Telefon – Skapar ett fält där kunden kan ange ett telefonnummer.

  • ID – Skapar en ruta för textinmatning.

  • Anpassad– skapar en text ruta för att samla in information som inte är Hämtad i de andra fälten.

  • Orsak – Skapar en ruta för textinmatning för att få reda på anledningen till kundkontakten.

 • Virtuell kundassistent – Välj en förkonfigurerad virtuell kundassistent och ange ett eget välkomstmeddelande. Välkomstmeddelandet används när kunden inte anger en fråga i formuläret Kundinformation eller i chattgränssnittet. Se Skapa en virtuell kundassistent för mer information.

 • Agenten är inte tillgänglig – Ange ett anpassat meddelande som visas när agenter inte är tillgängliga.

 • Efter arbetstid – Skriv ett frånvaromeddelande och välj kontorstider och tidszon.

 • Feedback – Ange vilken etikett som ska användas för feedback-skärmen och tipstexten som ska visas i rutan för kundkommentarer.

 • Märkning och identitet– Välj om användare och virtuella assistenter ska visa organisationens profil eller sin egen unika profil.

 • Statusmeddelanden – Ange meddelandet som ska visas när:

  • Kunden väntar på en agent eller en virtuell kundassistent eskalerar chatten till en agent.

  • Kunden minimerar chattfönstret under en pågående chattinteraktion.

  • Agenten lämnar chatten.

Nästa steg

 • Om du vill använda din konfiguration av chatt mal len i Customer Chat-gränssnittet bäddar du in mallens JavaScript-kod i <head> eller <body> på din organisations webbplats.

 • Om du vill begränsa åtkomsten till chattmallen lägger du till och bekräftar domäner för organisationen på sidan Inställningar. Mer information finns under Domänverifiering.

 • Om du vill redigera chattmallen klickar du på kortet Chattmall på sidan Kundtjänstfunktioner. Det kan hända att de ändringar du gör i en mallkonfiguration inte omedelbart visas i chattgränssnittet.