Toplantı Web sitenizde sohbet arayüzü tasarlamak için bakım sohbeti şablonlarını kullanın. Şunları yapılandırabilirsiniz:

 • Sohbet arayüzünün görsel olarak görünümü.

 • Müşterilerin sohbet başlatmadan önce verecekleri bilgiler.

 • Sohbeti bitirdikten sonra müşterilerin verecekleri geri bildirim.

Başlamadan Önce

 • Cisco Webex Control Hub sohbet şablonu oluşturmak için tam yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

 • Müşteri taleplerine yanıt verebilen sanal bir yardımcı kullanmak için şablonu oluşturmadan önce Müşteri Sanal Yardımcısını oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Müşteri Sanal Yardımcısı Oluşturma.

Yeni Şablon Oluşturma

 1. Cisco Webex Control Hub oturum açın ve Hizmetler sayfasına gidin.

 2. Care kartında Özellikler düğmesine tıklayın.

 3. Yeni bir bakım özelliği oluşturmak için yeni 'ye tıklayın.

 4. Müşteri Desteği Şablonunu seçin.

 5. Sohbet Şablonu’na tıklayın.

 6. Şablon adını girin.

 7. Önceden yapılandırılmış bir giriş noktası seçin.


  Her giriş noktasına yalnızca bir sohbet şablonu atanabilir. Daha fazla bilgi için bkz . giriş noktası veya kuyruk ekleme.

 8. Müşterilerin sohbet arayüzünde görmesini istediğiniz özellikleri seçin.

 9. Seçtiğiniz şablon özelliklerini yapılandırın. Daha fazla bilgi için Özellik Öznitelikleri kısmına bakın.

 10. Sohbet Şablonu yapılandırmanızı kaydetmek için Son seçeneğine tıklayın. Ekleme kodu penceresi, şablonunuz için özelleştirilmiş bir JavaScript kod parçacığı ile açılır.

 11. Ekleme Kodu penceresindeki indirme düğmesine tıklayın. Kod, metin dosyası olarak indirilir. Bu ekleme kodunu ayrıca Care Özellikleri sayfasından da indirebilirsiniz.

Özellik Öznitelikleri

Şablonunuz için özellikleri etkinleştirdikten sonra, her özellik için öznitelikleri yapılandırabilirsiniz. Önizleme, bir özelliğin yapılandırılabilir özniteliklerini gösterir. Önizleme’yi kullanarak bir alan seçin ve bunu Öznitelikler kısmında yapılandırın.

 • Proaktif İstek

  • İstek için Beklenecek Süre—Müşteriyi sohbete davet etmek için istek göndermeden önce beklenecek süreyi belirtin.

  • Başlık—İstek için bir başlık girin.

  • Mesaj-istemde görüntülenen mesajı belirtin.

 • Müşteri Bilgileri—Alan etiketini ve ipucu metnini özelleştirebilir ve alanın müşteri için gerekli veya isteğe bağlı olup olmayacağını seçebilirsiniz. Her alanda, atanmış bir Tür vardır.

  • Ad—Bir metin giriş kutucuğu oluşturur ve karakter sınırını doğrular.

  • E-posta—Bir metin giriş kutusu oluşturur ve e-posta biçimini doğrular.

  • Kategori—Tanımladığınız seçenekleri kullanarak açılır bir liste oluşturur.

  • Telefon—Müşterinin telefon numarası girmesi için bir alan oluşturur.

  • Kimlik—Bir metin giriş kutucuğu oluşturur.

  • Özel— diğer alanlarda yakalanamayan bilgileri yakalamak için bir metin giriş kutusu oluşturur.

  • Sebep—Müşteri iletişimi için sebep yakalayarak bir metin giriş kutusu oluşturur.

 • Müşteri Sanal Yardımcısı—Önceden yapılandırılmış bir Müşteri Sanal Yardımcısı seçin ve özel bir karşılama mesajı belirleyin. Karşılama mesajı, müşterinin Müşteri Bilgileri formunda veya sohbet arayüzünde herhangi bir bilgi vermemesi halinde kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. Müşteri Sanal Yardımcısını Oluşturma.

 • Aracı Uygun Değil—Aracılara ulaşılamadığında görünecek özel bir mesaj belirtin.

 • Çalışma Dışı Saatler—Çalışılmadığında gönderilecek mesajı belirtin, çalışma saatlerini ve saat dilimini seçin.

 • Geri Bildirim—Müşteri Yorum kutucuğunda gösterilecek geri bildirim ekranı ve ipucu metni için kullanılacak etiketi belirleyin.

 • Markalama ve kimlik— kullanıcıların ve sanal yardımcılarının kuruluşunuzun profilini veya kendi benzersiz profilini görüntülemesini seçin.

 • Durum Mesajları—Aşağıdaki durumlarda gösterilecek mesajı belirtin:

  • Müşteri bir aracı bekliyor veya Müşteri Sanal Yardımcısı sohbeti bir aracıya iletiyor.

  • Müşteri devam eden bir sohbet etkileşiminde sohbet penceresini simge durumuna küçültüyor.

  • Aracı sohbetten ayrılıyor.

Sonraki İşlemler

 • Müşteri sohbet arayüzünde sohbet şablonu yapılandırmanızı kullanmak için şablon JavaScript kodunu <head> <body> kuruluşunuzun Web sitesine ekleyin.

 • Sohbet Şablonu’na erişimi kısıtlamak için Ayarlar sayfasında şirketiniz için etki alanı ekleyin ve bunları doğrulayın. Daha fazla bilgi için Etki Alanı Doğrulama bölümüne bakın.

 • Sohbet Şablonu’nu düzenlemek için Sohbet Şablonu’nu Care Özellikleri sayfasından düzenleyin. Bir şablon yapılandırmasında yaptığınız değişiklikler, müşteri sohbet arayüzünde hemen görünmeyebilir.