OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu

Jak OBTP funguje se zařízeními registrovanými v cloudu

Obrázek 1. OBTP pro zařízení registrovaná v cloudu s konektorem kalendáře založeným na dálnici
 1. Schůzku můžete naplánovat pomocí klíčového slova nebo adresy videa a pozvat koncový bod videa registrovaný v cloudu podle kalendáře zdrojů místnosti.

 2. Pokud je koncový bod v té době k dispozici, Microsoft Exchange automaticky přijme pozvánku svým jménem.

 3. Oznámení EWS z Microsoft Exchange upozorní konektor kalendáře, že je naplánována schůzka.

 4. U schůzek Webex načte služba hybridního kalendáře podrobnosti o připojení z cloudu Webex a aktualizuje pozvánku na schůzku.

 5. Těsně před časem schůzky přijímají zařízení registrovaná v cloudu informace OBTP z cloudu.

OBTP pro tok úloh nasazení zařízení registrovaných v cloudu

Než začnete

Pokud jste ještě nenastavili službu hybridního kalendáře, přečtěte si Průvodce nasazením pro službuhybridního kalendáře Webex. Pokud je služba spuštěna, pokračujte podle těchto pokynů a přidejte OBTP pro zařízení a desky místností registrovaných v cloudu.

  Příkaz nebo akce Účel
1

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí místností, stolních a deskových zařízení Webex

Přepněte na službu kalendáře pro zařízení a nakonfigurujte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti.

2

Přidružení osobních místností k aplikaci Webex

Pokud je váš web Webex spravován v Centru řízení nebo uživatelé na vašem webu Webex jsou propojeni s aplikací Webex, můžete tuto úlohu přeskočit.

3

Test OBTP s pokojovými zařízeními a deskami Webex

Naplánujte schůzku z kalendáře a přidejte zařízení registrované v cloudu.

Přidání hybridního kalendáře do pracovních prostorů pomocí místností, stolních a deskových zařízení Webex

Než začnete

Tato úloha předpokládá, že jste již vytvořili místa pro místnost, stůl nebo zařízení Na desce Webex. Pokud potřebujete vytvořit pracovní prostor, přečtěte si téma Přidání sdílených zařízení a služeb do pracovního prostoru.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka . https://admin.webex.com/login

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Správa na Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor, který chcete upravit.

3

Přejděte do Kalendáře a klikněte na Přidat kalendář , aby lidé mohli používat jedno tlačítko k stisknutí (OBTP) ze svých zařízení Webex.

4

Z rozevírací nabídky vyberte kalendářovou službu.

5

Zadejte nebo vložte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti. (Nápovědu k vyhledání této e-mailové adresy naleznete v tématu Vytvoření a správa poštovních schránek místností na webu Microsoft Docs.)

Toto je e-mailová adresa, která bude použita k plánování schůzek.

6

Klikněte na položku Uložit.

Přidružení osobních místností k aplikaci Webex

Chcete-li při plánování schůzek v osobní místnosti Webex poskytnout tlačítko pro připojení k zařízením a stolním zařízením Webex a panelům Webex, musí mít uživatelé svou osobní místnost přidruženou k jejich účtu aplikace Webex. K tomu může dojít jedním z následujících způsobů:

 • Uživatelé na vašem webu Webex byli propojeni s aplikací Webex. (Kroky propojení webů naleznete v tématu Propojte weby Webex s Control Hubem.)

 • Uživatelé mění svůj vlastní preferovaný web Webex z nastavení nebo předvoleb aplikace Webex, viz Změna výchozího webu schůzky

 • Pro komplexní přístup použijte proces hromadného importu CSV z Control Hub k nastavení preferovaného webu Uživatelů v následujících krocích.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com.

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Správa na položku Uživatelé.

3

Klikněte na Spravovat uživatele.

4

Podrobný postup importu/exportu CSV naleznete https://help.webex.com/en-US/article/e2okky/Modify-Users-in-Control-Hub-with-the-CSV-Template .

5

Pomocí editoru CSV můžete změnit atribut preferredWebExSite pro všechny nebo některé uživatele.

6

Importujte soubor CSV.

Test OBTP s pokojovými zařízeními a deskami Webex

1

V aplikaci Outlook, Outlook Web Access nebo https://mail.office365.comvytvořte novou schůzku a potom přidejte @meet nebo @webex do pole Umístění.

2

Přejděte do Pomocníka pro plánování, klikněte na Přidat místnosta vyberte zařízení, které chcete přidat.

3

Podle potřeby vyplňte další informace o schůzce a odešlete pozvánku.

4

Když je naplánováno zahájení schůzky, ověřte, že se na zařízení zobrazuje tlačítko Připojit .

OBTP pro zařízení registrovaná v prostorách

Jak OBTP funguje se zařízeními registrovanými v místním prostředí

Obrázek 2. OBTP pro zařízení registrovaná v prostorách s konektorem kalendáře založeným na dálnici
 1. Uživatel naplánuje schůzku pomocí klíčového slova nebo adresy videa a pozve koncový bod videa registrovaný v místním prostředí podle kalendáře zdrojů místnosti.

 2. Pokud je koncový bod v té době k dispozici, Microsoft Exchange obvykle automaticky přijme pozvánku svým jménem.

 3. Oznámení EWS z Exchange upozorní konektor kalendáře a Cisco TMSXE, že byla naplánována schůzka.

 4. U schůzek Cisco Webex načte služba hybridního kalendáře podrobnosti o připojení z cloudu Cisco Webex a aktualizuje pozvánku na schůzku.

 5. Konektor kalendáře naplní pole popisu všemi dostupnými podrobnostmi o připojení a nastaví hodnotu atributu uživatele "TMS:ExternalConferenceData" na identifikátor SIP URI schůzky.

 6. Oznámení EWS z Exchange upozorní Cisco TMSXE na aktualizaci schůzky.

 7. Cisco TMSXE aktualizuje schůzku v Cisco TMS na Externě hostovaný a nastaví vytáčecí řetězec OBTP.

 8. Cisco TMS odesílá informace OBTP pro nadcházející schůzky do koncových bodů.

Nastavení protokolu OBTP pro zařízení registrovaná v místním prostředí

U koncových bodů registrovaných v místním prostředí funguje OBTP s hybridní kalendářovou službou a modulem plug-in Nástroje produktivity pro pozvánky na schůzky:

 • Hybridní kalendářová služba (klíčová slova pro plánování nebo podporovaná adresa videa) naplní atribut uživatele "TMS:ExternalConferenceData" identifikátorem URI SIP pro TMS pro nastavení vytáčecího řetězce OBTP.

 • Modul plug-in Nástroje produktivity naplní atribut "UCCapabilities" atributem SIP URI pro TMS pro nastavení vytáčecího řetězce OBTP.

1

Nastavte Cisco TMS 15.0 a Cisco TMSXE 5.0 nebo vyšší s integrací Microsoft Exchange. Viz Průvodce hybridní konfigurací Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) (TMS 15.0 – WebEx Meeting Center WBS30).

2

Pokud chcete, aby byly konferenční místnosti plánovatelné v Microsoft Outlooku/Exchange, nakonfigurujte je v XE, jako byste používali místní konference. Chcete-li konfigurovat místnosti v Exchange, použijte rozšíření Cisco TelePresence Management Suite pro Microsoft Exchange Administration Guide.

3

Získejte licence pro TMS a TMSXE.

Licencování TMS a XE je stejné jako při použití místních prostředků. Potřebujete dostatek licencí k pokrytí počtu koncových bodů, které budou používat OBTP. Licence TMS je potřebná ke správě koncového bodu a ke stisknutí tlačítka rychlé volby na touchpadu v době naplánované konference. Licence TMS-XE je nutná pro naplánování koncového bodu v Exchange.

4

Pokud plánujete nasadit hybridní prostředí Exchange s Office 365, povolte TNEF pro vzdálené domény v Exchange Online. Zakázání TNEF způsobí, že Exchange Online odstraní atributy TMS:ExternalConferenceData a UCCapabilities, čímž přeruší OBTP pro koncové body registrované v Jednotném CM.

Pokud máte místní konference, můžete přidat OBTP se schůzkami Cisco Webex a spustit je současně. Podporujeme pouze funkce OBTP; Automatické připojení není k dispozici.

Řešení potíží s tlačítkem Připojit

Tlačítko Bez připojení na zařízeních registrovaných v místním prostředí

Problém V hybridním prostředí Exchange se tlačítko Připojit nezobrazí na žádném zařízení registrovaném v místním prostředí.

Možná příčina V hybridních prostředích Exchange zakázání TNEF pro vzdálené domény způsobí, že Exchange Online odstraní atributy uživatele TMS:ExternalConferenceData a UCCapabilities pro schůzku. Tím se přeruší protokol OBTP pro koncové body registrované v jednotném CM. Bez těchto atributů nemůže Cisco TMSXE aktualizovat schůzku v Cisco TMS a Cisco TMS nemůže nastavit vytáčecí řetězec OBTP pro schůzku.

Řešení : Chcete-li tento stav opravit, ověřte, zda je pro vzdálené domény povolena funkce TNEF. Pokyny naleznete v tématu https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/content-conversion/tnef-conversion.

Tlačítko Bez připojení na konkrétním zařízení

Problém Zařízení nezobrazuje tlačítko pro připojení, když se schůzky chystají začít.

Možná příčina Zařízení nepřijímá automaticky pozvánky na schůzky.

Řešení Zkontrolujte kalendář zdroje pro zařízení a zjistěte, zda přijal pozvánku na schůzku. Pokud tomu tak není, nakonfigurujte poštovní schránku zdroje zařízení tak, aby automaticky přijímala žádosti o schůzku.