Chcete-li během události použít Q &A, ujistěte se, že je zapnutá možnost Q a A. V případě potřeby jej můžete také kdykoli vypnout.

1

V okně Událost prokažte následující kroky:

 • windows: Vyberte Možnosti > událostí > komunikace.
 • gumák: Vyberte nástroje pro > webex > událostí.
2

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Q &Aa pak vyberte OK .

Chcete-li chránit soukromí panelistů a účastníků během akce, můžete skrýt nebo zobrazit následující informace, když jsou otázky a odpovědi publikovány na panelech Q a A účastníků:

 • Jména účastníků, kteří zasílají dotazy

 • Jména panelistů, kteří posílají odpovědi

 • Časová razítka pro otázky a odpovědi

  Jména účastníků a panelistů a časová razítka jsou vždy viditelná na panelech Q & A panelů panelistů.

1

Dialogové okno Možnosti účastníka otevřete jedním z následujících kroků:

 • windows: Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví panelu Otázky a odpovědi a pak zvolte Volby účastníků .

 • gumák: Vyberte ctrl , klikněte na a pak vyberte Možnostiúčastníka.

2

V zobrazeném dialogovém okně vyberte libovolnou z možností, které mají účastníci zobrazit, a pak vyberte OK.

Otázky můžete přiřadit sobě nebo jinému panelistovi. Otázky se zobrazí na kartě Moje Q a A určených panelistů s textem přiřazeným vedle nich.

1

Přístup k možnosti nabídky pro otázku, kterou chcete přiřadit, následujícím způsobem:

 • windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na otázku.

 • gumák: Vyberte ctrl a pak vyberte otázku.

2

Vyberte Přiřadit > osobě, které ji chcete přiřadit.

 • Chcete-li přiřadit více otázek současně, podržte při výběru otázek stisknutou klávesu Ctrl.

 • Pokud je přiřazená otázka zodpovězena, přiřazený text se stále zobrazuje.

 • Přiřazený text se nezobrazuje na panelech Q a A účastníků.

Pro všechny otázky, které jste obdrželi na panelu Q &A, můžete nastavit priority – vysoké, střední nebo nízké. Vaše prioritní otázky se zobrazí na kartě Prioritizované.

1

Přístup k možnosti nabídky pro otázku, kterou chcete přiřadit, následujícím způsobem:

 • windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na otázku.

 • gumák: Vyberte ctrl a pak vyberte otázku. 

2

Vyberte prioritu > Vysoká , Střední neboNízká.

Po prvním nastavení priority otázky se vlevo od panelu Q &A zobrazí sloupec. Vyberte ikonu otázky, pro kterou chcete nastavit priority, a pak zvolte Vysoká , Střední neboNízká.

3

Chcete-li z otázky odebrat prioritu, vyberte obdélníkovou ikonu otázky a pak vyberte Vymazat.

Vaše odpověď na otázku se zobrazí na panelech Q & A všech účastníků, pokud se nerozhodnete odeslat odpověď soukromě.

1

Na panelu otázek vyberte otázku z libovolné karty, na které jste otázku obdrželi.

2

Zadejte odpověď do textového pole.

Chcete-li odpověď před odesláním upravit, zvýrazněte text, který chcete upravit, a potom klikněte pravým tlačítkem myši na (Windows) nebo stiskněte klávesu CTRL a potom klikněte na zvýrazněný text (Mac). Zobrazená nabídka poskytuje příkazy pro úpravy.

3

Po dokončení zadávání odpovědi vyberte Odeslat .

Odpověď se zobrazí na panelech Q &A všech panelů panelistů a účastníků. Q vedle otázky se změní z oranžové na modrou, takže můžete snadno zjistit, které otázky byly zodpovězeny.

Pokud byla otázka zodpovězena ústně, můžete odeslat standardní odpověď: Tato otázka byla zodpovězena ústně. Klepněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo vyberte ctrl a pak klikněte na (Mac) otázku a pak vyberte Odpovědět slovně.

Vaši soukromou odpověď uvidí následující účastníci.

 • Účastník, který vám otázku poslal

 • Všichni panelisté

1

Na panelu Otázky a odpovědi vyberte otázku z libovolné karty, na které jste otázku obdrželi, a pak vyberte Odeslat soukromě .

2

V zobrazeném dialogovém okně zadejte odpověď do textového pole.

3

Chcete-li uložit odpověď, kterou jste zadali jako standardní soukromou odpověď pro všechny panelisty, vyberte Uložit nebo Uložit jako výchozí.

4

Vyberte Odeslat.

V relaci Q &A můžete odložit otázku pomocí standardní nebo přizpůsobené odpovědi. Standardní odpověď zní: Děkuji za vaši otázku. Vaše otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě. Panelista odpoví na vaši otázku později.

Následující účastníci uvidí, když odložíte otázku:

 • Účastník, který otázku odeslal

 • Všichni panelisté

1

Na libovolné kartě, kde jste otázku obdrželi, klikněte pravým tlačítkem myši na otázku a pak vyberte Odložit.

Chcete-li odložit více otázek najednou, podržte při výběru otázek stisknutou klávesu Ctrl, klepněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Odložit.

Zobrazí se dialogové okno Odpovědět soukromě obsahující standardní odpověď Odložit.

2

(Nepovinné) Chcete-li přizpůsobit standardní odpověď, vyberte Vlastní a potom upravte text v textovém poli.

3

(Nepovinné) Chcete-li uložit přizpůsobenou odpověď jako standardní odpověď odkladu pro všechny panelisty, vyberte Uložit (Windows) nebo Uložit jako výchozí (Mac).

4

Vyberte Odeslat.

V relaci Q &A můžete otázku zavřít pomocí standardní nebo přizpůsobené odpovědi. Standardní odpověď zní: Děkuji za vaši otázku. Informace, které jste požadovali, nemůže poskytnout žádný z diskutujích.

Následující účastníci uvidí, když otázku odmítnete:

 • Účastník, který otázku odeslal

 • Všichni panelisté

1

Na libovolné kartě, kde jste otázku obdrželi, klikněte pravým tlačítkem myši na otázku a pak vyberte Zavřít.

Chcete-li zavřít více otázek najednou, podržte při výběru otázek stisknutou klávesu Ctrl, klepněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte Zavřít

Zobrazí se dialogové okno Odpovědět soukromě, které obsahuje standardní odpověď Zavřít.

2

(Nepovinné) Chcete-li přizpůsobit standardní odpověď, vyberte Vlastní a potom upravte text v textovém poli.

3

(Nepovinné) Chcete-li uložit přizpůsobenou odpověď jako standardní odpověď Pro všechny panelisty, vyberte Uložit (Windows) nebo Uložit jako výchozí (Mac).

4

Vyberte Odeslat.

5

V poli s potvrzovací zprávou vyberte Ano.

Během akce můžete své dotazy odeslat všem nebo konkrétním panelistům v relaci Q &A.

1

Otevřete panel Q &A.

2

Na panelu Otázky a odpovědi zadejte otázku do textového pole.

3

(Nepovinné) Chcete-li upravit otázku, zvýrazněte text, který chcete upravit, a pak klepněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo vyberte ctrl a pak klikněte na (Mac), abyste v nabídce použili příkazy pro úpravy.

4

V rozevíracím seznamu Zeptat se vyberte příjemce a pak vyberte Odeslat.