For at bruge spørgsmål og svar under en begivenhed, skal du sørge for, at valgmuligheden Spørgsmål og svar er slået til. Du kan om nødvendigt også slå det fra når som helst.

1

Gør følgende i Begivenhed-vinduet:

 • Windows: Vælg Begivenhed > Valgmuligheder > Kommunikation.
 • Mac: Vælg Webex Begivenhed > Præferencer > Værktøjer .
2

Marker eller fjern markering af Spørgsmål og svar, og vælg så OK.

For at beskytte paneldeltageres og mødedeltageres private oplysninger under en begivenhed, kan du skjule eller vise følgende oplysninger, når spørgsmål og svar offentliggøres på mødedeltageres Spørgsmål og svar-paneler:

 • Navne på mødedeltagere, som sender spørgsmål

 • Navne på paneldeltagere, som sender svar

 • Tidsstempler for henholdsvis spørgsmål og svar

  Navnene på mødedeltagere, paneldeltagere og tidsstempler, er altid synlige på paneldeltageres Spørgsmål og svar-paneler.

1

Åbn dialogen Valgmuligheder for mødedeltager ved at følge ét af disse trin:

 • Windows: Højreklik på titelbjælken på dit Spørgsmål og svar-panel, og vælg så Valgmuligheder for mødedeltager.

 • Mac: Tryk Ctrl, klik, og vælg så Valgmuligheder for mødedeltager.

2

I dialogboksen, der vises, vælger du de valgmuligheder, som du ønsker, mødedeltagerne skal se, og så vælger du OK.

Du kan tildele spørgsmål til dig selv eller en anden paneldeltager. Spørgsmålene vises på de udpegede paneldeltageres spørgsmål og svar-fane med den tildelte tekst ved siden af dem.

1

Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:

 • Windows: Højreklik på spørgsmålet.

 • Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet.

2

Vælg Tildel til > personen, som du vil tildele det til.

 • For at tildele flere spørgsmål samtidigt skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene.

 • Hvis et tildelt spørgsmål er besvaret, vises den tildelte tekst stadig.

 • Den tildelte tekst vises ikke på mødedeltagernes spørgsmål og svar-paneler.

Du kan indstille prioriteter - høj, medium eller lav - for ethvert spørgsmål, du har modtaget på spørgsmål og svar-panelet. Dine prioriterede spørgsmål vises på fanebladet Prioriteret.

1

Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:

 • Windows: Højreklik på spørgsmålet.

 • Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet. 

2

Vælg Prioritet > Høj, Medium eller Lav.

Efter du har indstillet en prioritet for et spørgsmål for første gang, dukker en kolonne op til venstre for Spørgsmål og svar-panelet. Vælg ikonet for det spørgsmål, du ønsker at indstille prioriteter for, og vælg så Høj, Medium eller Lav.

3

For at fjerne en prioritet fra et spørgsmål vælger du det firkantede ikon for spørgsmålet, og vælg så Slet.

Dit svar på et spørgsmål vises på alle deltageres Spørgsmål og svar-panel, medmindre du vælger at sende dit svar privat.

1

På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet.

2

Indtast dit svar i tekstfeltet.

For at redigere dit svar, inden du sender det, skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke på (Mac) på den markerede tekst. Den menu, der vises, kommer med redigeringskommandoer.

3

Vælg Send, når du er færdig med at indtaste dit svar.

Svaret vises på alle paneldeltageres og mødedeltageres Spørgsmål og svar-panel. Q'et ved siden af spørgsmålet vil skifte fra orange til blå, så du nemt kan se, hvilke spørgsmål der er blevet besvaret.

Hvis et spørgsmål er blevet besvaret verbalt, kan du sende et standardsvar: Dette spørgsmål blev besvaret verbalt. Højreklik (Windows), eller vælg ctrl, og klik så (Mac) på spørgsmålet, og vælg så Besvaret verbalt.

Følgende deltagere kan se dine private svar.

 • Mødedeltageren, som sendte dig spørgsmålet

 • Alle paneldeltagere

1

På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet, og så vælge Send privat.

2

I dialogboksen, som vises, skal du indtaste dit svar i tekstfeltet.

3

Hvis du vil gemme det svar, du indtastede, som det private standardsvar, som alle paneldeltagere skal bruge, skal du vælge Gem eller Gem som standard.

4

Vælg Send.

I en spørgsmål og svar-session kan du udsætte et spørgsmål vha. et standard- eller brugertilpasset svar. Standardsvaret lyder: Tak for din indsendelse. Dit spørgsmål blev udsat, men vil forblive i køen. En paneldeltager vil besvare dine spørgsmål på et senere tidspunkt.

Følgende deltagere kan se det, når du udsætter et spørgsmål:

 • Mødedeltageren, som sendte spørgsmålet

 • Alle paneldeltagere

1

Fra et af de faneblade, hvor du modtog spørgsmålet, højreklikker du spørgsmålet og vælger Udsæt.

For at udsætte flere spørgsmål på én gang, holder du Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikker din mus og vælger så Udsæt.

Dialogboksen Svar privat vises med standardsvaret for Udsæt.

2

(Valgfrit) For at brugertilpasse standardsvaret skal du vælge Brugertilpasset og så redigere teksten i tekstfeltet.

3

(Valgfrit) For at gemme dit brugertilpassede svar som standardsvaret for Udsæt til alle paneldeltageres brug skal du vælge Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).

4

Vælg Send.

I en spørgsmål og svar-session kan du afvise et spørgsmål vha. af et standard- eller brugertilpasset svar. Standardsvaret lyder: Tak for din indsendelse. Oplysningerne, som du anmodede om, kan ikke leveres af nogle af paneldeltagerne.

Følgende deltagere kan se, når du afviser et spørgsmål:

 • Mødedeltageren, som sendte spørgsmålet

 • Alle paneldeltagere

1

Fra et af de faneblade, hvor du modtog spørgsmålet, højreklikker du på spørgsmålet og vælger Afvis.

For at afvise flere spørgsmål på én gang, holder du Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikker på din mus og derefter vælger Afvis

Dialogboksen Svar privat vises med standardsvaret for Afvis.

2

(Valgfrit) For at brugertilpasse standardsvaret skal du vælge Brugertilpasset og så redigere teksten i tekstfeltet.

3

(Valgfrit) For at gemme dit tilpassede svar som standardsvaret for Afvis til alle paneldeltageres brug skal du vælge Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).

4

Vælg Send.

5

Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsesfeltet.

Under en begivenhed kan du sende dit spørgsmål til alle eller bestemte paneldeltagere i en spørgsmål og svar- session.

1

Åbn Spørgsmål og svar-panelet.

2

Spørgsmål og svar-panelet skal du indtaste dit spørgsmål i tekstfeltet.

3

(Valgfri) For at redigere dit spørgsmål skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke på (Windows) eller vælge ctrl og så klikke (Mac) for at bruge redigeringskommandoerne i menuen.

4

I rullegardinmenuen Spørg skal du vælge modtageren og så vælge Send.