Om du vill använda Frågor och svar under en händelse måste funktionen vara aktiverad. Du kan också slå av den när som helst, vid behov.

1

Gör följande i händelsefönstret:

 • Windows: Välj Händelsealternativ > > Communications.
 • Mac: Välj Webex Event > Inställningar > Verktyg .
2

Markera eller avmarkera Frågor och svar och välj sedan OK.

Du kan skydda diskussionsdeltagarnas och deltagarnas sekretess under händelsen genom att ange om följande information ska visas eller döljas när frågorna och svaren publiceras på deltagarnas Frågor och svar-paneler:

 • Namnen på deltagarna som skickar frågor

 • Namnen på diskussionsdeltagarna som skickar svar

 • Tidsstämplar för frågorna och svaren

  Namnen på deltagare och diskussionsdeltagare samt tidsstämplar visas alltid på diskussionsdeltagarnas Frågor och svar-paneler.

1

Öppna dialogrutan Deltagaralternativ genom att utföra något av följande steg:

 • Windows: Högerklicka på Frågor och svar-panelens namnlist och välj sedan Deltagaralternativ.

 • Mac: Håll in Ctrl, klicka och välj sedan Deltagaralternativ.

2

I dialogrutan som visas markerar du alternativen som du vill att deltagarna ska kunna se. Välj sedan OK.

Du kan tilldela frågor till dig själv eller en annan diskussionsdeltagare. Frågorna visas sedan på de tilldelade diskussionsdeltagarnas flik Mina frågor och svar, och den tilldelade texten visas intill frågorna.

1

Gå till menyalternativet för frågan som du vill tilldela enligt följande:

 • Windows: Högerklicka på frågan.

 • Mac: Välj ctrl och välj sedan frågan.

2

Välj Tilldela > den person du vill tilldela frågan till.

 • Om du vill tilldela flera frågor samtidigt håller du ned Ctrl medan du Väljer frågorna.

 • Om en tilldelad fråga är besvarad visas fortfarande texten tilldelad.

 • Texten tilldelad visas inte på deltagarnas Frågor och svar-paneler.

Du kan ange prioriteten till hög, medel eller låg för alla frågor som du har fått på din Frågor och svar-panel. Dina prioriterade frågor visas på fliken Prioriterade.

1

Gå till menyalternativet för frågan som du vill tilldela enligt följande:

 • Windows: Högerklicka på frågan.

 • Mac: Välj ctrl och välj sedan frågan. 

2

Välj Prioritet > Hög, Medel eller Låg.

När du ställer in prioriteten för en fråga för första gången kommer en kolumn att visas till vänster om Frågor och svar-panelen. Välj ikonen för frågan som du vill ange prioritet för och välj sedan Hög, Medel eller Låg.

3

Om du vill ta bort en prioritet från en fråga väljer du den rektangulära ikonen för en fråga och väljer sedan Rensa.

Ditt svar på en fråga visas på alla mötesdeltagares Frågor och svar-paneler om du inte väljer att skicka ditt svar privat.

1

På din panel Frågor och svar väljer du frågan från någon av flikar som den kommit till.

2

Skriv in ditt svar i textrutan.

Redigera svaret innan det skickas genom att markera texten du vill redigera och högerklicka (Windows) eller trycka på ctrl och sedan klicka (Mac) på den markerade texten. I menyn som visas hittar du redigeringskommandon.

3

När du är färdig med att skriva in ditt svar väljer du Skicka.

Svaret visas på alla diskussionsdeltagares och deltagares Frågor och svar-paneler. Q:et bredvid frågan ändras från orange till blå så att du lätt kan se vilken fråga som har besvarats.

Om en fråga har besvarats muntligt kan du skicka ett standardsvar: Frågan har besvarats muntligt. Högerklicka (Windows) eller tryck på Ctrl och klicka sedan (Mac) på frågan. Välj sedan Besvarad muntligt.

Följande mötesdeltagare kan se dina privata svar.

 • Deltagaren som du skickade svaret till

 • Alla diskussionsdeltagare

1

På din panel Frågor och svar väljer du frågan från den flik som frågan kommit till och väljer sedan Skicka privat.

2

I dialogrutan som visas skriver du in ditt svar i textrutan.

3

Välj Spara eller Spara som standard om du vill spara ditt privata standardsvar så att alla diskussionsdeltagare kan använda det.

4

Välj Skicka.

Under en Frågor och svar-session kan du skjuta upp en fråga med ett standardsvar eller ett anpassat svar. Standardsvaret är: Tack för din fråga. Din fråga har blivit uppskjuten men den kommer att kvarstå i kön. En diskussionsdeltagare kommer att besvara frågan senare.

Följande mötesdeltagare kan se när du skjuter upp en fråga:

 • Deltagaren som skickade frågan

 • Alla diskussionsdeltagare

1

Högerklicka på frågan på någon av flikarna där du har fått frågan. Välj sedan Skjut upp.

Om du vill skjuta upp flera frågor samtidigt håller du ned Ctrl medan du markerar frågorna. Högerklicka sedan och välj Skjut upp.

Dialogrutan Svara privat som innehåller standardsvaret för Skjut upp öppnas.

2

(Valfritt) Om du vill anpassa standardsvaret väljer du Anpassa. Sedan kan du redigera texten i textrutan.

3

(Valfritt) Spara det anpassade svaret som standard för Skjut upp som alla diskussionsdeltagare kan använda genom att klicka på Spara (Windows) eller Spara som standard (Mac).

4

Välj Skicka.

Under en Frågor och svar-session kan du avfärda en fråga med ett standardsvar eller ett anpassat svar. Standardsvaret är: Tack för din fråga. Den information som du har begärt kan inte tillhandahållas av någon av diskussionsdeltagarna.

Följande mötesdeltagare kan se när du avfärdar en fråga:

 • Deltagaren som skickade frågan

 • Alla diskussionsdeltagare

1

Högerklicka på frågan i någon av flikarna där du har fått frågan. Välj sedan Avfärda.

Om du vill avfärda flera frågor samtidigt håller du ned Ctrl medan du markerar frågorna. Högerklicka sedan och välj Avfärda

Dialogrutan Svara privat som innehåller standardsvaret för Avfärda öppnas.

2

(Valfritt) Om du vill anpassa standardsvaret väljer du Anpassa. Sedan kan du redigera texten i textrutan.

3

(Valfritt) Spara det anpassade svaret som standard för Avfärda som alla diskussionsdeltagare kan använda genom att klicka på Spara (Windows) eller Spara som standard (Mac).

4

Välj Skicka.

5

Välj Ja i bekräftelserutan.

Under en händelse kan du ställa dina frågor till alla eller vissa diskussionsdeltagare i en Frågor och svar-session.

1

Öppna panelen Frågor och svar.

2

På panelen Frågor och svar skriver du in din fråga i textrutan.

3

(Valfritt) Redigera frågan genom att markera texten du vill redigera och högerklicka (Windows) eller välja ctrl och klicka sedan (Mac) för att använda redigeringskommandona i menyn.

4

Välj mottagare i den nedrullningsbara listan Ställ fråga och välj sedan Skicka.