כדי להשתמש בשאלות ותשובות במהלך אירוע, ודא שהאפשרות 'שאלות ותשובות' מופעלת. תוכל גם לכבות את התכונה הזו בכל עת, במידת הצורך.

1

בחלון אירוע, בצע את הפעולות הבאות:

 • Windows: בחר אירוע > אפשרויות > תקשורת.
 • Mac: בחר אירוע Webex > העדפות > כלים.
2

סמן או בטל את הסימון של שאלות ותשובות ולאחר מכן בחר אישור.

כדי להגן על הפרטיות של חברי פאנל ומשתתפים במהלך אירוע, באפשרותך להסתיר או להציג את הפרטים הבאים כאשר השאלות והתשובות מתפרסמות בלוחות שאלות ותשובות של המשתתפים:

 • שמות המשתתפים ששלחו שאלות

 • שמות חברי הפאנל ששלחו תשובות

 • חותמות זמן עבור שאלות ותשובות בהתאמה

  שמות המשתתפים וחברי הפאנל וחותמות הזמן תמיד גלויים בלוחות שאלות ותשובות של חברי הפאנל.

1

פתח את תיבת הדו-שיח אפשרויות על-ידי ביצוע אחד מהשלבים הבאים:

 • Windows: לחצו לחיצה ימנית על שורת הכותרת בלוח שאלות ותשובות, ולאחר מכן בחר אפשרויות משתתף.

 • Mac: בחר ctrl, לחץ ולאחר מכן בחר אפשרויות משתתפים.

2

בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחר באחת מהאפשרויות שברצונך שהמשתתפים יראו, ולאחר מכן בחר אישור.

באפשרותך להקצות שאלות לעצמך או לחבר פאנל אחר. השאלות מופיעות בלשונית 'השאלות והתשובות שלי' של חברי הפאנל שמונו, כשלצידן מופיע הטקסט 'הוקצה'.

1

עבור לאפשרות התפריט עבור השאלה שברצונך להקצות באופן הבא:

 • Windows: לחץ לחיצה ימנית על השאלה.

 • Mac: בחר ctrl ולאחר מכן בחר את השאלה.

2

בחר הקצה ל > האדם שלו ברצונך להקצות את השאלה.

 • כדי להקצות שאלות מרובות בו-זמנית, החזק את מקש Ctrl לחוץ בזמן בחירת השאלות.

 • אם שאלה שהוקצתה נענתה, הטקסט הוקצה עדיין מוצג.

 • הטקסט הוקצה לא מוצג בלוחות השאלות והתשובות של המשתתפים.

ניתן להגדיר עדיפויות – גבוהה, בינונית או נמוכה – לכל שאלה שקיבלתם בלוח 'שאלות ותשובות'. השאלות המתועדפות מוצגות בלשונית 'תועדף'.

1

עבור לאפשרות התפריט עבור השאלה שברצונך להקצות באופן הבא:

 • Windows: לחץ לחיצה ימנית על השאלה.

 • Mac: בחר ctrl ולאחר מכן בחר את השאלה. 

2

בחר עדיפות > גבוהה, בינוניתאו נמוכה.

לאחר שתגדיר עדיפות לשאלה בפעם הראשונה, תופיע עמודה מימין ללוח 'שאלות ותשובות'. בחר את סמל השאלה שעבורה ברצונך להגדיר עדיפויות, ולאחר מכן בחר גבוהה, בינונית או נמוכה.

3

כדי להסיר עדיפות משאלה, בחר את הסמל המלבני של השאלה ולאחר מכן בחר נקה.

התשובה שלך לשאלה מופיעה בלוחות השאלות והתשובות של כל המשתתפים, אלא אם תבחר לשלוח את התשובה שלך באופן פרטי.

1

בלוח שאלות ותשובות, בחר את השאלה מכל אחת מהלשוניות שבהן קיבלת את השאלה.

2

הקלד את התשובה בתיבת הטקסט.

כדי לערוך את התשובה לפני שליחתה, סמן את הטקסט שברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש ctrl ולאחר מכן לחץ (Mac) על הטקסט המסומן. התפריט שמופיע כולל פקודות עריכה.

3

לאחר שתסיים להקליד את התשובה, בחר שלח.

התשובה מופיעה בלוחות השאלות והתשובות של כל חברי הפאנל והמשתתפים. האות Q ליד השאלה משתנה מכתום לכחול, כך שתוכל לראות בקלות אילו שאלות נענו.

אם שאלה נענתה בעל-פה, תוכל לשלוח תשובה סטנדרטית: השאלה הזו נענתה בעל-פה. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או בחר ctrl ולאחר מכן לחץ (Mac) על השאלה ולאחר מכן בחר נענתה בעל-פה.

המשתתפים הבאים יכולים לראות את התשובה הפרטית שלך.

 • המשתתף ששלח את השאלה

 • כל חברי הפאנל

1

בלוח שאלות ותשובות, בחר את השאלה מכל אחת מהלשוניות שבהן קיבלת את השאלה ולאחר מכן בחר שלח באופן פרטי.

2

בתיבת הדו-שיח שמופיעה, הקלד את התשובה בתיבת הטקסט.

3

אם ברצונך לשמור את התשובה שהקלדת כתשובה הפרטית הסטנדרטית שתשמש את כל חברי הפאנל, בחר שמור או שמור כברירת מחדל'.

4

בחר שלח.

במפגש שאלות ותשובות, באפשרותך לדחות שאלה באמצעות תשובה סטנדרטית או מותאמת אישית. בתשובה הסטנדרטית כתוב: תודה על השאלה. שאלתך נדחתה אך תישאר בתור. חבר פאנל ישיב על שאלתך במועד מאוחר יותר.

המשתתפים הבאים יכולים לראות מתי דחית שאלה:

 • המשתתף ששלח את השאלה

 • כל חברי הפאנל

1

בכל אחת מהלשוניות שבהן קיבלת את השאלה, לחץ לחיצה ימנית על השאלה ולאחר מכן בחר דחה.

כדי לדחות שאלות מרובות בו-זמנית, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת השאלות, לחץ לחיצה ימנית עם העכבר ולאחר מכן בחר דחה.

תיבת הדו-שיח 'הגב באופן פרטי' מופיעה, ומכילה את תשובת הדחייה הסטנדרטית.

2

(אופציונלי) כדי להתאים אישית את התשובה הרגילה, בחר מותאם אישית ולאחר מכן ערוך את הטקסט בתיבת הטקסט.

3

(אופציונלי) כדי לשמור את התשובה המותאמת אישית כתשובת הדחייה הסטנדרטית לשימוש של כל חברי הפאנל, בחר שמור (Windows) או שמור כברירת מחדל (Mac).

4

בחר שלח.

במפגש שאלות ותשובות, באפשרותך לסגור שאלה באמצעות תשובה סטנדרטית או מותאמת אישית. בתשובה הסטנדרטית כתוב: תודה על השאלה. אף אחד מחברי הפאנל לא יכול לספק לך את המידע שביקשת.

המשתתפים הבאים יכולים לראות מתי סגרת שאלה:

 • המשתתף ששלח את השאלה

 • כל חברי הפאנל

1

בכל אחת מהלשוניות שבהן קיבלת את השאלה, לחץ לחיצה ימנית על השאלה ולאחר מכן בחר סגור.

כדי לסגור שאלות מרובות בו-זמנית, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת השאלות, לחץ לחיצה ימנית עם העכבר ולאחר מכן בחר סגור

תיבת הדו-שיח 'הגב באופן פרטי' מופיעה, ומכילה את תשובת הסגירה הסטנדרטית.

2

(אופציונלי) כדי להתאים אישית את התשובה הרגילה, בחר מותאם אישית ולאחר מכן ערוך את הטקסט בתיבת הטקסט.

3

(אופציונלי) כדי לשמור את התשובה המותאמת אישית כתשובת הסגירה הסטנדרטית לשימוש של כל חברי הפאנל, בחר שמור (Windows) או שמור כברירת מחדל (Mac).

4

בחר שלח.

5

בחר כן בתיבת הודעת האישור.

במהלך אירוע, באפשרותך לשלוח את השאלות שלך לכל חברי הפאנל או לחברי פאנל ספציפיים במפגשי שאלות ותשובות.

1

פתח את הלוח שאלות ותשובות.

2

בלוח שאלות ותשובות , הקלד את השאלה בתיבת הטקסט.

3

(אופציונלי) כדי לערוך את השאלה, סמן את הטקסט שברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או בחר ctrl ולאחר מכן לחץ (Mac) כדי להשתמש בפקודות העריכה בתפריט.

4

ברשימה הנפתחת 'שאל', בחר את הנמען ולאחר מכן בחר שלח.