Da biste koristili Q &A tijekom događaja, provjerite je li uključena mogućnost pitanja i odgovora. Također ga možete isključiti u bilo kojem trenutku, ako je potrebno.

1

U prozoru Događaj učinite sljedeće:

 • Prozori: Odaberite Mogućnosti > događaja > komunikacije.
 • Kišna kabanica: Odaberite Preference > web-događaja > alata.
2

Potvrdite ili poništite potvrdni okvir Q &A, a zatim odaberite U redu.

Da biste zaštitili privatnost panelista i sudionika tijekom događaja, možete sakriti ili prikazati sljedeće informacije kada se pitanja i odgovori objave na panelima pitanja i odgovora sudionika:

 • Imena sudionika koji šalju pitanja

 • Imena panelista koji šalju odgovore

 • Vremenske oznake za pitanja i odgovore

  Imena sudionika i panelista te vremenske oznake uvijek su vidljivi na panelima Q &A panela panela.

1

Otvorite dijaloški okvir Mogućnosti sudionika slijedeći jedan od sljedećih koraka:

 • Prozori: Desnom tipkom miša kliknite naslovnu traku ploče pitanja i odgovora, a zatim odaberite Mogućnosti sudionika.

 • Kišna kabanica: Odaberite ctrl , kliknite , azatim odaberite Mogućnosti sudionika.

2

U dijaloškom okviru koji će se pojaviti odaberite neku od mogućnosti koje želite da sudionici vide, a zatim odaberite U redu.

Pitanja možete dodijeliti sebi ili drugom panelistu. Pitanja se pojavljuju na kartici Moj Q &A označenih panelista, a tekst je dodijeljen pored njih.

1

Pristupite mogućnosti izbornika za pitanje koje želite dodijeliti na sljedeći način:

 • Prozori: Desnom tipkom miša kliknite pitanje.

 • Kišna kabanica: Odaberite ctrl, a zatim odaberite pitanje.

2

Odaberite Dodijeli > osobi kojoj je želite dodijeliti.

 • Da biste istovremeno dodijelili više pitanja, držite pritisnutu tipku Ctrl dok odabirete pitanja.

 • Ako je odgovoreno na dodijeljeno pitanje, dodijeljeni tekst i dalje se prikazuje.

 • Dodijeljeni tekst ne prikazuje se na pločama pitanja i odgovora sudionika.

Možete postaviti prioritete – visoke, srednje ili niske – za sva pitanja koja ste primili na ploči pitanja i pitanja. Vaša prioritetna pitanja prikazuju se na kartici Prioriteti.

1

Pristupite mogućnosti izbornika za pitanje koje želite dodijeliti na sljedeći način:

 • Prozori: Desnom tipkom miša kliknite pitanje.

 • Kišna kabanica: Odaberite ctrl, a zatim odaberite pitanje. 

2

Odaberite Prioritet > Visoka , Srednja ili Niska.

Nakon što prvi put postavite prioritet za pitanje, stupac se pojavljuje lijevo od ploče pitanja i odgovora. Odaberite ikonu za pitanje za koje želite postaviti prioritete, a zatim odaberite Visoko , Srednje ili Nisko.

3

Da biste uklonili prioritet iz pitanja, odaberite pravokutnu ikonu za pitanje, a zatim Odaberite Očisti.

Vaš odgovor na pitanje pojavljuje se na svim Q &A panelima sudionika, osim ako ne odlučite poslati svoj odgovor privatno.

1

Na ploči s pitanjima i odgovora odaberite pitanje s bilo koje kartice na kojoj ste primili pitanje.

2

Upišite odgovor u tekstni okvir.

Da biste uredili odgovor prije slanja, označite tekst koji želite urediti, a zatim desnom tipkom miša kliknite (Windows) ili pritisnite ctrl, a zatim kliknite (Mac) istaknuti tekst. Izbornik koji će se pojaviti pruža naredbe za uređivanje.

3

Kada završite s upisivanjem odgovora, odaberite Pošalji.

Odgovor se pojavljuje na svim panelistima i panelima Q &A sudionika. Q pored pitanja mijenja se iz narančaste u plavu tako da možete lako vidjeti na koja su pitanja odgovorena.

Ako je na pitanje odgovoreno usmeno, možete poslati standardni odgovor: Na ovo pitanje odgovoreno je usmeno. Desnom tipkom miša kliknite (Windows) ili odaberite ctrl, a zatim kliknite (Mac) pitanje, a zatim odaberite Odgovori usmeno.

Sljedeći sudionici mogu vidjeti vaš privatni odgovor.

 • Sudionik koji vam je poslao pitanje

 • Svi panelisti

1

Na ploči s pitanjima odaberite pitanje s bilo koje kartice na kojoj ste primili pitanje, a zatim odaberite Pošalji privatno.

2

U dijaloškom okviru koji će se pojaviti upišite odgovor u tekstni okvir.

3

Ako želite spremiti odgovor koji ste upisali kao standardni privatni odgovor za sve paneliste, odaberite Spremi ili Spremi kaozadano.

4

Odaberite Pošalji.

U sesiji pitanja i odgovora možete odgoditi pitanje pomoću standardnog ili prilagođenog odgovora. Standardni odgovor glasi: Hvala na pitanju. Vaše pitanje je odgođeno, ali će ostati u redu. Panelist će kasnije odgovoriti na vaše pitanje.

Sljedeći sudionici mogu vidjeti kada odgodite pitanje:

 • Sudionik koji je poslao pitanje

 • Svi panelisti

1

Na bilo kojoj kartici na koju ste primili pitanje desnom tipkom miša kliknite pitanje, a zatim odaberite Odgodi.

Da biste istovremeno odgodili više pitanja, držite pritisnutu tipku Ctrl dok odabirete pitanja, desnom tipkom miša kliknite miš, a zatim odaberite Odgodi.

Pojavit će se dijaloški okvir Odgovori privatno koji sadrži standardni odgovor odgode.

2

(Neobavezno) Da biste prilagodili standardni odgovor, odaberite Prilagođeno , a zatim uredite tekst u tekstnom okviru.

3

(Neobavezno) Da biste prilagođeni odgovor spremili kao standardni odgovor odgode za sve paneliste, odaberite Spremi (Windows) ili Spremi kao zadano (Mac).

4

Odaberite Pošalji.

U sesiji pitanja i odgovora možete odbaciti pitanje pomoću standardnog ili prilagođenog odgovora. Standardni odgovor glasi: Hvala na pitanju. Informacije koje ste zatražili ne može dati niti jedan od panelista.

Sljedeći sudionici mogu vidjeti kada odbacite pitanje:

 • Sudionik koji je poslao pitanje

 • Svi panelisti

1

Na bilo kojoj kartici na koju ste primili pitanje desnom tipkom miša kliknite pitanje, a zatim odaberite Odbaci.

Da biste istovremeno odbacili više pitanja, držite pritisnutu tipku Ctrl dok odabirete pitanja, desnom tipkom miša kliknite miš, a zatim odaberite Odbaci

Pojavit će se dijaloški okvir Odgovori privatno i sadrži standardni odgovor odbacivanja.

2

(Neobavezno) Da biste prilagodili standardni odgovor, odaberite Prilagođeno , a zatim uredite tekst u tekstnom okviru.

3

(Neobavezno) Da biste prilagođeni odgovor spremili kao standardni odgovor odbacivanja za sve paneliste koje želite koristiti, odaberite Spremi (Windows) ili Spremi kao zadano (Mac).

4

Odaberite Pošalji.

5

U okviru poruke potvrde odaberite Da.

Tijekom događaja možete poslati svoja pitanja svim ili određenim sudionicima panela u sesiji pitanja i odgovora.

1

Otvorite ploču pitanja i odgovora.

2

Na ploči pitanja i odgovora upišite pitanje u tekstni okvir.

3

(Neobavezno) Da biste uredili pitanje, označite tekst koji želite urediti, a zatim desnom tipkom miša kliknite (Windows) ili odaberite ctrl, a zatim kliknite (Mac) da biste koristili naredbe za uređivanje u izborniku.

4

Na padajućem popisu Pitaj odaberite primatelja, a zatim Pošalji.