Ha esemény közben szeretné használni a Q &A lehetőséget, győződjön meg arról, hogy a Q &A beállítás be van kapcsolva. Szükség esetén bármikor kikapcsolhatja.

1

Az Esemény ablakban tegye a következőket:

 • Windows: Válassza az Esemény > beállítások > kommunikációlehetőséget.
 • Mac: Válassza a Webex eseménybeállításai > beállítások > eszközöklehetőséget.
2

Ellenőrizze vagy törölje a Q & Ajelölőnégyzetet, majd válassza az OKlehetőséget.

A paneltagok és a résztvevők magánéletének védelme érdekében egy esemény során elrejtheti vagy megmutathatja a következő információkat, amikor kérdéseket és válaszokat tesznek közzé a résztvevők Q & A paneljein:

 • A kérdéseket küldő résztvevők neve

 • A választ küldő vizsgálóbizottsági tagok neve

 • Időbélyegzők kérdésekre és válaszokra

  A résztvevők és a vizsgálóbizottsági tagok nevei és az időbélyegek mindig láthatók a panelisták Q & A paneljein.

1

Nyissa meg a Résztvevők beállításai párbeszédpanelt az alábbi lépések egyikének követésével:

 • Windows: Kattintson a jobb gombbal a Q & A panel címsorára, majd válassza a Résztvevők beállításailehetőséget.

 • Mac: Jelölje ki a ctrl billentyűt , kattintson agombra, majd válassza a Résztvevők beállításai lehetőséget.

2

A megjelenő párbeszédpanelen jelölje ki a résztvevők által látni kívánt beállítások bármelyikét, majd válassza az OKlehetőséget.

Kérdéseket rendelhet saját maga vagy egy másik vizsgálóbizottsági tagja számára. A kérdések megjelennek a kijelölt panelisták My Q &A lapján, mellettük a szöveggel.

1

A hozzárendelni kívánt kérdés menüpontjának elérése az alábbiak szerint:

 • Windows: Kattintson a jobb gombbal a kérdésre.

 • Mac: Jelölje ki a ctrl billentyűt, majd válassza ki a kérdést.

2

Válassza a Hozzárendelés lehetőséget a hozzárendelni kívánt személy >.

 • Ha egyszerre több kérdést szeretne hozzárendelni, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt a kérdések kijelölése közben.

 • Ha egy hozzárendelt kérdés megválaszolásra kerül, a hozzárendelt szöveg továbbra is megjelenik.

 • A hozzárendelt szöveg nem jelenik meg a résztvevők Q & A paneljein.

A Q & A panelen kapott kérdésekhez prioritásokat állíthat be — magas, közepes vagy alacsony értékeket. A rangsorolásos kérdések a Rangsorolás lapon jelennek meg.

1

A hozzárendelni kívánt kérdés menüpontjának elérése az alábbiak szerint:

 • Windows: Kattintson a jobb gombbal a kérdésre.

 • Mac: Jelölje ki a ctrl billentyűt, majd válassza ki a kérdést. 

2

Válassza a Prioritás > Magas , Közepes vagy Alacsonylehetőséget.

Miután először állított be prioritást egy kérdéshez, egy oszlop jelenik meg a Q &A panel bal oldalon. Jelölje ki a prioritásokat beállítani kívánt kérdés ikont, majd válassza a Magas , Közepes vagy Alacsonylehetőséget.

3

Ha prioritást szeretne eltávolítani egy kérdésből, jelölje ki a kérdés téglalap alakú ikonja, majd válassza a Törléslehetőséget.

A kérdésre adott válasza minden résztvevő Q & A paneljén megjelenik, kivéve, ha úgy dönt, hogy a választ privát módon küldi el.

1

A kérdések és kérdések panelen válassza ki a kérdést azokból a lapokból, amelyeken a kérdést megkapta.

2

Írja be a választ a szövegmezőbe.

A válasz elküldése előtt jelölje ki a szerkeszteni kívánt szöveget, majd kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy nyomja le a ctrl billentyűt, majd kattintson a (Mac) gombra a kiemelt szövegre. A megjelenő menü szerkesztési parancsokat biztosít.

3

Amikor befejezte a válasz beírását, válassza a Küldéslehetőséget.

A válasz megjelenik az összes panelisták és a résztvevők "Q & A panelek. A kérdés melletti Q narancssárga színről kékre változik, így könnyen láthatja, hogy mely kérdésekre válaszolt.

Ha egy kérdésre szóban válaszoltak, szabványos választ küldhet: Ezt a kérdést szóban már megválaszolták. Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy válassza a ctrl billentyűt, majd kattintson a (Mac) gombra a kérdésre, majd válassza a Válasz szóbanlehetőséget.

A következő résztvevők láthatják a privát választ.

 • A résztvevő, aki elküldte a kérdést

 • Minden segédelőadó

1

A kérdések és kérdések panelen válassza ki a kérdést azokból a lapokból, amelyeken a kérdést megkapta, majd válassza a Privát küldéslehetőséget.

2

A megjelenő párbeszédpanelen írja be a választ a szövegmezőbe.

3

Ha az összes paneltag számára szokásos privát válaszként beírt választ szeretné menteni, válassza a Mentés vagy mentés alapértelmezettkéntlehetőséget.

4

Válassza a Küldés lehetőséget .

A Q &A munkamenetben egy kérdést szabványos vagy testreszabott válasz segítségével halaszthat el. A szokásos válasz így szól: Köszönöm a kérdést. A kérdését elhalasztották, de a sorban marad. A vizsgálóbizottsági tagok egy későbbi időpontban válaszolnak a kérdésére.

A következő résztvevők láthatják, ha elhalaszt egy kérdést:

 • A résztvevő, aki elküldte a kérdést

 • Minden segédelőadó

1

Bármelyik lapról, ahol megkapta a kérdést, kattintson a jobb gombbal a kérdésre, majd válassza a Halasztáslehetőséget.

Ha egyszerre több kérdést szeretne elhalasztani, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt a kérdések kijelölése közben, kattintson a jobb gombbal az egérre, majd válassza a Halasztáslehetőséget.

Megjelenik a Privát válasz párbeszédpanel, amely a szokásos Halasztási választ tartalmazza.

2

(Nem kötelező) A normál válasz testreszabásához válassza az Egyénilehetőséget, majd szerkessze a szövegdoboz szövegét.

3

(Nem kötelező) Ha a testre szabott választ az összes paneltag számára szokásos Halasztási válaszként szeretné menteni, válassza a Mentés (Windows) vagy a Mentés alapértelmezettként (Mac) lehetőséget.

4

Válassza a Küldés lehetőséget .

A Q & A munkamenetben egy kérdést normál vagy testreszabott válasz használatával utasíthat el. A szokásos válasz így szól: Köszönöm a kérdést. Az Ön által kért információkat a vizsgálóbizottság egyik tagja sem tudjamegadni.

A következő résztvevők láthatják, ha elutasít egy kérdést:

 • A résztvevő, aki elküldte a kérdést

 • Minden segédelőadó

1

Bármelyik lapról, ahol megkapta a kérdést, kattintson a jobb gombbal a kérdésre, majd válassza az Elutasításlehetőséget.

Ha egyszerre több kérdést szeretne elutasítani, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt a kérdések kijelölése közben, kattintson a jobb gombbal az egérre, majd válassza az Elutasításlehetőséget. 

Megjelenik a Privát válasz párbeszédpanel, amely a szokásos Elutasítás választ tartalmazza.

2

(Nem kötelező) A normál válasz testreszabásához válassza az Egyénilehetőséget, majd szerkessze a szövegdoboz szövegét.

3

(Nem kötelező) Ha a testre szabott választ az összes paneltag szokásos Elutasító válaszaként szeretné menteni, válassza a Mentés (Windows) vagy a Mentés alapértelmezettként (Mac) lehetőséget.

4

Válassza a Küldés lehetőséget .

5

Válassza az Igen lehetőséget a megerősítő üzenet mezőben.

Egy esemény során kérdéseket küldhet az összes vagy meghatározott vizsgálóbizottsági tagoknak egy Q &A munkamenetben.

1

Nyissa meg a Q & A panelt.

2

A Q & A panelen írja be kérdését a szövegmezőbe.

3

(Nem kötelező) A kérdés szerkesztéséhez jelölje ki a szerkeszteni kívánt szöveget, majd kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy válassza a ctrl billentyűt, majd kattintson a (Mac) gombra a menü szerkesztési parancsainak használatához.

4

A Legördülő lista Ask listájában jelölje ki a címzettet, majd válassza a Küldéslehetőséget.