Hvis du vil bruke spørsmål og svar i løpet av en hendelse, må du kontrollere at alternativet Spørsmål og svar er slått på. Du kan også slå dette av når som helst ved behov.

1

Gjør følgende i Hendelse-vinduet:

 • Windows: Velg Hendelse > Alternativer > Kommunikasjon.
 • Mac: Velg Webex-hendelse > Innstillinger > Verktøy.
2

Merk av for eller fjern merkingen for Spørsmål og svar, og velg deretter OK.

Hvis du vil sikre personvernet til paneldeltakerne og deltakerne i løpet av en hendelse, kan du skjule eller vise følgende informasjon når spørsmål og svar publiseres i deltakernes Spørsmål og svar-paneler:

 • Navn på deltakere som sender inn spørsmål

 • Navnene til paneldeltakerne som sender inn svar

 • Tidsstempler for henholdsvis spørsmål og svar

  Navnene på deltakere og paneldeltakere samt tidsstempler er alltid synlige i paneldeltakernes Spørsmål og svar-paneler.

1

Åpne Deltakeralternativer-dialogboksen ved å følge ett av disse trinnene:

 • Windows: Høyreklikk på tittellinjen i Spørsmål og svar-panelet, og velg deretter Deltakeralternativer.

 • Mac: Velg Ctrl, klikk, og velg deretter Deltakeralternativer.

2

I dialogboksen som vises, velger du et av alternativene du vil at deltakerne skal se, og deretter velger du OK.

Du kan tilordne spørsmål til deg selv eller en annen paneldeltaker. Spørsmålene vises på «Mine spørsmål og svar»-fanen til de tilordnede deltakerne, med teksten «tilordnet» ved siden av.

1

Åpne menyalternativet for spørsmålet du vil tilordne, på følgende måte:

 • Windows: Høyreklikk på spørsmålet.

 • Mac: Velg Ctrl, og velg deretter spørsmålet.

2

Velg Tilordne til > personen du vil tilordne spørsmålet til.

 • Hvis du vil tilordne flere spørsmål samtidig, holder du nede Ctrl-tasten mens du velger spørsmålene.

 • Hvis et tilordnet spørsmål besvares, vises teksten tilordnet fremdeles.

 • Teksten tilordnet vises ikke i deltakernes Spørsmål og svar-paneler.

Du kan angi prioritet – høy, middels eller lav – for spørsmål du har fått i Spørsmål og svar-panelet. De prioriterte spørsmålene vises i Prioritert-fanen.

1

Åpne menyalternativet for spørsmålet du vil tilordne, på følgende måte:

 • Windows: Høyreklikk på spørsmålet.

 • Mac: Velg Ctrl, og velg deretter spørsmålet. 

2

Velg Prioritet > Høy, Middels eller Lav.

Når du har angitt en prioritet for et spørsmål for første gang, vises det en kolonne til venstre for Spørsmål og svar-panelet. Velg ikonet for spørsmålet du vil angi prioritet for, og velg deretter Høy, Middels eller Lav.

3

Hvis du vil fjerne en prioritet fra et spørsmål, velger du det rektangulære ikonet for spørsmålet, og deretter velger du Fjern.

Svaret ditt på et spørsmål vises i alle deltakernes Spørsmål og svar-paneler, med mindre du velger å sende svaret ditt privat.

1

Fra Spørsmål og svar-panelet velger du et spørsmål fra en av fanene du mottok spørsmålet på.

2

Skriv inn svaret i tekstboksen.

Hvis du vil redigere svaret før du sender det, merker du teksten du vil redigere, og deretter høyreklikker du (Windows) eller trykker på Ctrl og klikker (Mac) på den uthevede teksten. Menyen som vises, har redigeringskommandoer.

3

Når du er ferdig med å skrive inn svaret, velger du Send.

Svaret vises i Spørsmål og svar-panelene til alle paneldeltakere og deltakere. «Q»-bokstaven ved siden av spørsmålet endres fra oransje til blått, slik at du enkelt kan se hvilke spørsmål som er besvart.

Hvis et spørsmål er besvart muntlig, kan du sende et standardsvar: Dette spørsmålet er blitt besvart verbalt. Høyreklikk på (Windows) eller velg Ctrl, og klikk deretter på (Mac) spørsmålet. Velg deretter Svarte verbalt.

Følgende deltakere kan se det private svaret ditt.

 • Deltakeren som sendte deg spørsmålet

 • Alle paneldeltakere

1

Fra Spørsmål og svar-panelet velger du et spørsmål fra en av fanene du mottok spørsmålet på, og deretter velger du Send privat.

2

I dialogboksen som vises, skriver du inn svaret i tekstboksen.

3

Hvis du vil lagre svaret du skrev inn som standard privatsvar for alle paneldeltakere, velger du Lagre eller Lagre som standard.

4

Velg Send.

I en økt med spørsmål og svar kan du utsette et spørsmål med et standardsvar eller egendefinert svar. Standardsvaret lyder som følger: Takk for spørsmålet ditt. Spørsmålet ditt ble utsatt, men vil fortsatt finnes i køen. En paneldeltaker vil svare på spørsmålet ditt på et senere tidspunkt.

Følgende deltakere kan se når du utsetter et spørsmål:

 • Deltakeren som sendte deg spørsmålet

 • Alle paneldeltakere

1

Høyreklikk på spørsmålet i en av fanene der du mottok spørsmålet, og velg deretter Utsett.

Hvis du vil utsette flere spørsmål samtidig, holder du nede Ctrl-tasten mens du merker spørsmålene, høyreklikker på musen og velger Utsett.

Dialogboksen «Svar privat» vises, og den inneholder standardsvaret Utsett.

2

(Valgfritt) Hvis du vil redigere standardsvaret, velger du Egendefinert, og deretter redigerer du teksten i tekstboksen.

3

(Valgfritt) Hvis du vil lagre det egendefinerte svaret som det standard Utsett-svaret for alle paneldeltakere, velger du Lagre (Windows) eller Lagre som standard (Mac).

4

Velg Send.

I en økt med spørsmål og svar kan du avvise et spørsmål med et standardsvar eller egendefinert svar. Standardsvaret lyder som følger: Takk for spørsmålet ditt. Informasjonen du ba om, kan ikke gis av noen av paneldeltakerne.

Følgende deltakere kan se når du avviser et spørsmål:

 • Deltakeren som sendte deg spørsmålet

 • Alle paneldeltakere

1

Høyreklikk på spørsmålet i en av fanene der du mottok spørsmålet, og velg deretter Avvis.

Hvis du vil avvise flere spørsmål samtidig, holder du nede Ctrl-tasten mens du merker spørsmålene, høyreklikker på musen og velger Avvis

Dialogboksen «Svar privat» vises, og den inneholder standardsvaret Avvis.

2

(Valgfritt) Hvis du vil redigere standardsvaret, velger du Egendefinert, og deretter redigerer du teksten i tekstboksen.

3

(Valgfritt) Hvis du vil lagre det egendefinerte svaret som det standard Avvis-svaret for alle paneldeltakere, velger du Lagre (Windows) eller Lagre som standard (Mac).

4

Velg Send.

5

Velg Ja i bekreftelsesboksen.

I løpet av en hendelse kan du sende spørsmålene dine til alle eller spesifikke paneldeltakere i en spørsmål og svar-økt.

1

Åpne Spørsmål og svar-panelet.

2

Skriv inn spørsmålet i tekstboksen i Spørsmål og svar-panelet.

3

(Valgfritt) Hvis du vil redigere spørsmålet, merker du teksten du vil redigere, høyreklikker på (Windows) eller velger Ctrl, og deretter klikker du (Mac) for å bruke redigeringskommandoene på menyen.

4

Velg mottakeren i Spør-rullegardinlisten, og velg deretter Send.