Bir etkinlik sırasında S ve Y özelliğini kullanmak için S ve Y seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Gerekirse istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

1

Etkinlik penceresinde şunları yapın:

 • Windows: İletişim için > Seçenekler > seçin.
 • Mac: Etkinlik Webex Tercihler > Araçlar öğesini > seçin.
2

S ve Y'yi işaretleyin veya işaretini kaldırın ve ardından Tamam'ı seçin.

Etkinlik sırasında panelistlerin ve katılımcıların gizliliğini korumak için katılımcıların S ve Y panellerinde sorular ve yanıtlar yayınlandığında aşağıdaki bilgileri gizleyebilir veya gösterebilirsiniz:

 • Soruları gönderen katılımcıların adları

 • Yanıtları gönderen panelistlerin adları

 • Sorular ve yanıtları için sırasıyla zaman damgaları

  Katılımcıların ve panelistlerin adları ve zaman damgaları her zaman panelistlerin S ve Y panellerinde görünür.

1

Aşağıdaki adımlardan birini uygulayarak Katılımcı Seçenekleri iletişim kutusunu açın.

 • Windows: S ve Y panelinin başlık çubuğunu sağ tıklayın ve ardından Katılımcı Seçenekleri'ni seçin.

 • Mac: Ctrl'yi seçin ve ardından Katılımcı Seçenekleri'ni belirleyin.

2

Görüntülenen iletişim kutusunda, katılımcıların görmesini istediğiniz seçeneklerden herhangi birini seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

Soruları kendinize veya diğer panelistlere atayabilirsiniz. Soru, ilgili panelistin S ve Y sekmesinde yanında atandı metniyle birlikte görünür.

1

Atamak istediğiniz sorunun menü seçeneklerine erişim için aşağıdakileri yapın:

 • Windows: Soruyu sağ tıklayın.

 • Mac: Ctrl'yi seçin ve ardından soruyu seçin.

2

Şu kişiye ata > atamak istediğiniz kişiyi seçin.

 • Aynı anda birden çok soru atamak için soruları seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun.

 • Atanan bir soru yanıtlansa da, atandı metni görünmeye devam eder.

 • Atandı metni katılımcıların S ve Y panellerinde görünmez.

S ve Y panelinde almış olduğunuz herhangi bir soru için yüksek, orta veya düşük şeklinde öncelikler belirleyebilirsiniz. Öncelik verdiğiniz sorular Öncelikli sekmesinde gösterilir.

1

Atamak istediğiniz sorunun menü seçeneklerine erişim için aşağıdakileri yapın:

 • Windows: Soruyu sağ tıklayın.

 • Mac: Ctrl'yi seçin ve ardından soruyu seçin. 

2

Öncelik > Yüksek, Orta veya Düşük'ü seçin.

Bir soru için ilk defa bir öncelik belirlediğinizde, S ve Y panelinin sol tarafında bir sütun görünür. Öncelik ayarlamak istediğiniz soru için simgeyi seçin ve ardından Yüksek, Orta veya Düşük'ü seçin.

3

Bir sorudan önceliği kaldırmak için soruya ait dikdörtgen simgeyi seçin ve ardından Temizle'yi seçin.

Yanıtınızı özel olarak göndermeyi seçmediğiniz sürece, soruya yanıtınız tüm katılımcıların S ve Y panellerinde görünür.

1

S ve Y panelinizde, soruyu aldığınız sekmelerin herhangi birinde soruyu seçin.

2

Metin kutusuna yanıtınızı girin.

Göndermeden önce yanıtınızı düzenlemek için düzenlemek istediğiniz metni vurgulayın (Windows) veya ctrl tuşuna basın ve vurgulanan metni tıklayın (Mac). Görünen menüde düzenleme komutları bulunur.

3

Yanıtınızı yazmayı bitirdiğinizde, Gönder'i seçin.

Yanıt tüm panelistlerin ve katılımcıların S ve Y panellerinde görünür. Sorunun yanındaki S simgesi turuncudan maviye değişir, böylece hangi sorunun yanıtlandığını anlarsınız.

Bir soru sözlü olarak yanıtlanmışsa şu gibi standart bir yanıt gönderebilirsiniz: Bu soru sözlü olarak yanıtlandı. Sağ tıklayın (Windows) veya ctrl tuşuna basın ve sonra soruyu tıklayın (Mac) ve ardından Sözlü Olarak Yanıtlandı'yı seçin.

Aşağıdaki katılımcılar özel yanıtınızı görecektir.

 • Size soruyu gönderen katılımcı

 • Tüm panelistler

1

S ve Y panelinizde, soruyu aldığınız sekmelerin herhangi birinde soruyu seçin ve ardından Özel Olarak Gönder'i seçin.

2

Görünen iletişim kutusunda, metin kutusuna yanıtı girin.

3

Girdiğiniz cevabı, tüm panelistlerin kullanacağı standart gizli cevap olarak kaydetmek isterseniz Kaydet veya Varsayılan Olarak Kaydet'i seçin.

4

Gönder'i seçin.

S ve Y oturumunda, standart veya özelleştirilmiş bir yanıt kullanarak bir soruyu geciktirebilirsiniz. Standart yanıt şöyledir: Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz ertelenmiştir ama sırada kalacaktır. Bir panelist, sorunuzu daha sonra yanıtlayacak.

Bir soruyu geciktirdiğinizi şu katılımcı görür:

 • Soruyu gönderen katılımcı

 • Tüm panelistler

1

Soru aldığınız yerdeki sekmelerin herhangi biri için soruyu sağ tıklayın ve ardından Geciktir'i seçin.

Aynı anda çok sayıda soruyu geciktirmek için soruyu seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun, farenizi sağ tıklayın ve ardından Geciktir'i seçin.

Özel Olarak Yanıtla iletişim kutusu görünür ve burada standart Geciktir yanıtı yer alır.

2

(İsteğe Bağlı) Standart yanıtı özelleştirmek için Özel'i seçin ve ardından metin kutusundaki metni düzenleyin.

3

(İsteğe Bağlı) Özelleştirilmiş yanıtınızı tüm panelistler için kullanılacak standart Gecikme yanıtı olarak kaydetmek içinKaydet (Windows) veya Varsayılan Olarak Kaydet (Mac) seçimini yapın.

4

Gönder'i seçin.

S ve Y oturumunda, standart veya özelleştirilmiş bir yanıt kullanarak bir soruya son verebilirsiniz. Standart yanıt şöyledir: Sorunuz için teşekkür ederiz. İstediğiniz bilgiler, panelistlerden herhangi biri tarafından sağlanamıyor.

Bir soruya son verdiğinizi şu katılımcı görür:

 • Soruyu gönderen katılımcı

 • Tüm panelistler

1

Soru aldığınız yerdeki sekmelerin herhangi biri için soruyu sağ tıklayın ve ardından Son Ver'i seçin.

Aynı anda çok sayıda soruya son vermek için soruyu seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun, farenizi sağ tıklayın ve ardından Son Ver'i seçin. 

Özel Olarak Yanıtla iletişim kutusu görünür ve burada standart Son Ver yanıtı yer alır.

2

(İsteğe Bağlı) Standart yanıtı özelleştirmek için Özel'i seçin ve ardından metin kutusundaki metni düzenleyin.

3

(İsteğe Bağlı) Özelleştirilmiş yanıtınızı tüm panelistler için kullanılacak standart Son Verme yanıtı olarak kaydetmek içinKaydet (Windows) veya Varsayılan Olarak Kaydet (Mac) seçimini yapın.

4

Gönder'i seçin.

5

Onay ileti kutusunda Evet'i seçin.

Bir etkinlik sırasında yapılan S ve Y oturumunda sorularınızı belirli bir paneliste veya herkese gönderebilirsiniz.

1

S ve Y panelini açın.

2

S ve Y panelinde, metin kutusuna sorunuzu girin.

3

(İsteğe bağlı) Sorunuzu düzenlemek için ilgili metni vurgulayın ve sonra menüdeki düzenleme komutlarını kullanmak üzere sağ tıklayın (Windows) veya ctrl tuşuna basın ve tıklayın (Mac).

4

Soru Sor açılır listesinde, alıcıyı ve ardından Gönder'i seçin.