Als u V&A wilt gebruiken tijdens een gebeurtenis, moet de optie V&A zijn ingeschakeld. U kunt de optie desgewenst ook uitschakelen.

1

Voer de volgende handelingen uit in het venster Gebeurtenis:

 • Windows: Selecteer Gebeurtenisopties > Opties > Communicatie .
 • Mac: Selecteer Webex Gebeurtenis > Voorkeuren > tools .
2

Schakel Vraag en antwoord in of uit en selecteer vervolgens OK.

Als u de privacy van panelleden en deelnemers wilt beschermen tijdens een gebeurtenis, kunt u de volgende gegevens verbergen of weergeven wanneer vragen en antwoorden worden gepubliceerd in het deelvenster Vraag en antwoord van de deelnemers:

 • Namen van deelnemers die vragen verzenden.

 • Namen van panelleden die antwoorden verzenden.

 • Tijdstempels voor vragen en antwoorden.

  De namen van deelnemers en panelleden en de tijdstempels zijn altijd zichtbaar in het deelvenster Vraag en antwoord van panelleden.

1

Open het dialoogvenster Deelnemeropties door een van de volgende stappen uit te voeren:

 • Windows: klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het deelvenster V&A en kies Deelnemersopties.

 • Mac: druk op Ctrl, klik en selecteer Deelnemeropties.

2

Selecteer de opties die u zichtbaar wilt maken voor de deelnemers in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en selecteer OK.

U kunt vragen toewijzen aan uzelf of aan een ander panellid. De vragen worden weergegeven op het tabblad Mijn vraag en antwoord van de opgegeven panelleden met de tekst 'toegewezen' ernaast.

1

Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:

 • Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

 • Mac: selecteer Ctrl en selecteer de vraag.

2

Selecteer Toewijzen aan > de persoon aan wie u de vraag wilt toewijzen.

 • Als u meerdere vragen tegelijk wilt toewijzen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt tijdens het selecteren van de vragen.

 • Ook als een toegewezen vraag is beantwoord, blijft de tekst toegewezen staan.

 • De tekst toegewezen wordt niet weergegeven in de V&A-deelvensters van de deelnemers.

U kunt de prioriteit (hoog, normaal of laag) instellen voor vragen die u hebt ontvangen in het deelvenster Vraag en antwoord. De vragen met prioriteit worden weergegeven op het tabblad Prioriteit.

1

Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:

 • Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

 • Mac: selecteer Ctrl en selecteer de vraag. 

2

Selecteer Prioriteit > Hoog, Normaal of Laag.

Nadat u de eerste keer een prioriteit voor een vraag hebt ingesteld, verschijnt links van het deelvenster Vraag en antwoord een kolom. Selecteer het pictogram voor de vraag waarvoor u een prioriteit wilt instellen en kies Hoog, Normaal of Laag.

3

Als u een prioriteit bij een vraag wilt verwijderen, selecteert u het rechthoekige pictogram voor de vraag en selecteert u Wissen.

Uw antwoord op een vraag is zichtbaar in het deelvenster Vraag en antwoord van alle deelnemers, tenzij u een antwoord naar één persoon verzendt.

1

In het V&A-deelvenster selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen.

2

Typ het antwoord in het tekstvak.

Als u uw antwoord wilt bewerken voordat u het verzendt, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Ctrl en klikt u (Mac) op de gemarkeerde tekst. Er verschijnt een menu met bewerkingsopdrachten.

3

Selecteer Verzenden als u klaar bent met het invoeren van het antwoord.

Het antwoord verschijnt in het deelvenster Vraag en antwoord van alle panelleden en deelnemers. De oranje V naast de vraag wordt blauw zodat u snel kunt zien welke vragen zijn beantwoord.

Als een vraag mondeling is beantwoord, kunt u een standaardantwoord verzenden: Deze vraag is mondeling beantwoord. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of selecteer Ctrl en klik vervolgens (Mac) op de vraag en selecteer Mondeling beantwoord.

De volgende deelnemers kunnen uw privé-antwoord zien:

 • De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

 • Alle panelleden.

1

In het V&A-deelvenster selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen en klikt u op Niet-openbaar verzenden.

2

Typ het antwoord in het tekstvak van het dialoogvenster dat wordt geopend.

3

Als u het getypte antwoord wilt opslaan als standaard niet-openbaar antwoord dat door alle panelleden kan worden gebruikt, selecteert u Opslaan of Opslaan als standaard.

4

Selecteer Verzenden.

In een V&A-sessie kunt u een vraag uitstellen met een aangepast of een standaardantwoord. Het standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Uw vraag is uitgesteld maar blijft wel in de wachtrij. Een panellid zal uw vraag op een later tijdstip beantwoorden.

De volgende deelnemers kunnen het zien als u een vraag uitstelt:

 • De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

 • Alle panelleden.

1

Klik met de rechtermuisknop op de vraag op het tabblad waarop u deze hebt ontvangen en selecteer Uitstellen.

Als u meerdere vragen tegelijk wilt uitstellen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Uitstellen.

Het dialoogvenster Niet-openbaar antwoord verschijnt met het standaardantwoord voor Uitstellen.

2

(Optioneel) Selecteer Aangepast om het standaardantwoord aan te passen en bewerk de tekst in het tekstvak.

3

(Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Uitstellen voor alle panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).

4

Selecteer Verzenden.

In een V&A-sessie kunt u een vraag negeren met een aangepast of een standaardantwoord. Het standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Er is geen panellid dat de door u gevraagde informatie kan verstrekken.

De volgende deelnemers kunnen het zien als u een vraag negeert:

 • De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

 • Alle panelleden.

1

Op een van de tabbladen waarop u de vraag hebt ontvangen, klikt u met de rechtermuisknop op de vraag en selecteert u Negeren.

Als u meerdere vragen tegelijk wilt negeren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Negeren

Het dialoogvenster Niet-openbaar antwoord verschijnt met het standaardantwoord voor Verwerpen.

2

(Optioneel) Selecteer Aangepast om het standaardantwoord aan te passen en bewerk de tekst in het tekstvak.

3

(Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Negeren voor alle panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).

4

Selecteer Verzenden.

5

Selecteer Ja in het vak bevestigingsbericht.

Tijdens een gebeurtenis kunt u uw vragen naar alle of specifieke panelleden verzenden in een V&A-sessie.

1

Open het V&A-deelvenster.

2

Geef in het V&A-deelvenster uw vraag op in het tekstvak.

3

(Optioneel) Als u uw vraag wilt bewerken, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Ctrl en klikt u (Mac) om de bewerkopdrachten in het menu te gebruiken.

4

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Vragen de ontvanger en selecteer Verzenden.