Za uporabo vprašanj in odgovorov med dogodkom zagotovite, da je možnost vprašanja in odgovori vklopljena. Po potrebi ga lahko tudi izklopite kadarkoli.

1

V Dogodek okno, naredite naslednje:

 • Windows: Izberite Dogodek > Opcije > Komunikacije.
 • Mac: Izberite Webex dogodek > Nastavitve > Orodja.
2

Označite ali počistite Vprašanja in odgovoriin nato izberite v redu.

Če želite zaščititi zasebnost panelistov in udeležencev med dogodkom, lahko skrijete ali prikažete naslednje informacije, ko so vprašanja in odgovori objavljeni na strani udeležencev. Vprašanja in odgovori plošče:

 • Imena udeležencev, ki pošiljajo vprašanja

 • Imena panelistov, ki pošiljajo odgovore

 • Časovni žigi za vprašanja oziroma odgovore

  Imena udeležencev in panelistov ter časovni žigi so vedno vidni na panelistov Vprašanja in odgovori plošče.

1

Odprite Možnosti udeležencev pogovorno okno tako, da sledite enemu od teh korakov:

 • Windows: Z desno miškino tipko kliknite naslovno vrstico vašega Vprašanja in odgovori ploščo in nato izberite Možnosti udeležencev.

 • Mac: Izberite ctrl, kliknite in nato izberite Možnosti udeležencev.

2

V pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite katero koli od možnosti, za katere želite, da jih vidijo udeleženci, in nato izberite v redu.

Vprašanja lahko dodelite sebi ali drugemu panelistu. Vprašanja se prikažejo na zavihku Moja vprašanja in odgovori izbranih panelistov, poleg njih pa je dodeljeno besedilo.

1

Dostopite do možnosti menija za vprašanje, ki ga želite dodeliti, kot sledi:

 • Windows: Z desno miškino tipko kliknite vprašanje.

 • Mac: Izberite ctrl in nato izberite vprašanje.

2

Izberite Dodeli > oseba, ki ji jo želite dodeliti.

 • Če želite dodeliti več vprašanj hkrati, pridržite Ctrl med izbiranjem vprašanj.

 • Če je odgovor na dodeljeno vprašanje, besedilo dodeljena še vedno prikazuje.

 • Besedilo dodeljena se ne prikaže na ploščah z vprašanji in odgovori udeležencev.

Nastavite lahko prioritete – visoko, srednjo ali nizko – za vsa vprašanja, ki ste jih prejeli na plošči z vprašanji in odgovori. Vaša prednostna vprašanja so prikazana na zavihku Prednostno.

1

Dostopite do možnosti menija za vprašanje, ki ga želite dodeliti, kot sledi:

 • Windows: Z desno miškino tipko kliknite vprašanje.

 • Mac: Izberite ctrl in nato izberite vprašanje. 

2

Izberite Prioriteta > visoko, Srednje, oz Nizka.

Ko prvič nastavite prednost za vprašanje, se na levi strani plošče z vprašanji in odgovori prikaže stolpec. Izberite ikono za vprašanje, za katerega želite nastaviti prednost, in nato izberite visoko, Srednje, oz Nizka.

3

Če želite vprašanju odstraniti prednost, izberite pravokotno ikono za vprašanje in nato izberite jasno.

Vaš odgovor na vprašanje je prikazan na strani vseh udeležencev Vprašanja in odgovori plošče, razen če se odločite poslati svoj odgovor zasebno.

1

Na vašem Vprašanja in odgovori izberite vprašanje na katerem koli zavihku, na katerem ste prejeli vprašanje.

2

Vnesite odgovor v besedilno polje.

Če želite urediti odgovor, preden ga pošljete, označite besedilo, ki ga želite urediti, in nato kliknite z desno miškino tipko (Windows) ali pritisnite ctrl in nato kliknite (Mac) označeno besedilo. Meni, ki se prikaže, ponuja ukaze za urejanje.

3

Ko končate s tipkanjem odgovora, izberite Pošlji.

Odgovor se prikaže na vseh panelistih in udeležencih Vprašanja in odgovori plošče. Q poleg vprašanja se spremeni iz oranžne v modro, tako da lahko preprosto vidite, na katera vprašanja je bilo odgovoreno.

Če ste na vprašanje odgovorili ustno, lahko pošljete standardni odgovor: Na to vprašanje je bil ustno odgovorjen. Desni klik (Windows) ali izberite ctrl in nato kliknite (Mac) vprašanje in nato izberite Odgovorjeno ustno.

Naslednji udeleženci lahko vidijo vaš zasebni odgovor.

 • Udeleženec, ki vam je poslal vprašanje

 • Vsi panelisti

1

Na vašem Vprašanja in odgovori izberite vprašanje na katerem koli zavihku, na katerem ste prejeli vprašanje, in nato izberite Pošlji zasebno.

2

V pogovornem oknu, ki se prikaže, v besedilno polje vnesite svoj odgovor.

3

Če želite odgovor, ki ste ga vnesli, shraniti kot standardni zasebni odgovor, ki ga bodo lahko uporabljali vsi panelisti, izberite Shrani oz Shrani kot privzeto.

4

Izberite Pošlji.

V seji vprašanj in odgovorov lahko vprašanje odložite s standardnim ali prilagojenim odgovorom. Standardni odgovor se glasi: Hvala za vaše vprašanje. Vaše vprašanje je bilo odloženo, vendar bo ostalo v čakalni vrsti. Sodelujoči bo na vaše vprašanje odgovoril pozneje.

Naslednji udeleženci lahko vidijo, ko odložite vprašanje:

 • Udeleženec, ki je poslal vprašanje

 • Vsi panelisti

1

Na katerem koli od zavihkov, kjer ste prejeli vprašanje, z desno miškino tipko kliknite vprašanje in nato izberite Odloži.

Če želite odložiti več vprašanj hkrati, pridržite Ctrl med izbiranjem vprašanj kliknite z desno tipko miške in nato izberite Odloži.

Prikaže se pogovorno okno Odgovori zasebno, ki vsebuje standard Odloži odgovor.

2

(Izbirno) Če želite prilagoditi standardni odgovor, izberite Po meriin nato uredite besedilo v besedilnem polju.

3

(Izbirno) Če želite shraniti svoj prilagojeni odgovor kot standard Odloži odgovor za uporabo vseh panelistov, izberite Shrani (Windows) oz Shrani kot privzeto (Mac).

4

Izberite Pošlji.

V seji vprašanj in odgovorov lahko vprašanje opustite s standardnim ali prilagojenim odgovorom. Standardni odgovor se glasi: Hvala za vaše vprašanje. Informacij, ki ste jih zahtevali, ne more zagotoviti noben udeleženec razprave.

Naslednji udeleženci lahko vidijo, ko opustite vprašanje:

 • Udeleženec, ki je poslal vprašanje

 • Vsi panelisti

1

Na katerem koli od zavihkov, kjer ste prejeli vprašanje, z desno miškino tipko kliknite vprašanje in nato izberite Odpusti.

Če želite opustiti več vprašanj hkrati, pridržite Ctrl med izbiranjem vprašanj kliknite z desno tipko miške in nato izberite Odpusti

Prikaže se pogovorno okno Odgovori zasebno, ki vsebuje standard Odpusti odgovor.

2

(Izbirno) Če želite prilagoditi standardni odgovor, izberite Po meriin nato uredite besedilo v besedilnem polju.

3

(Izbirno) Če želite shraniti svoj prilagojeni odgovor kot standard Odpusti odgovor za uporabo vseh panelistov, izberite Shrani (Windows) oz Shrani kot privzeto (Mac).

4

Izberite Pošlji.

5

Izberite ja v polju za potrditveno sporočilo.

Med dogodkom lahko svoja vprašanja pošljete vsem ali določenim panelistom v seji vprašanj in odgovorov.

1

Odprite Vprašanja in odgovori panel.

2

Na Vprašanja in odgovori panel, vnesite svoje vprašanje v besedilno polje.

3

(Izbirno) Če želite urediti svoje vprašanje, označite besedilo, ki ga želite urediti, in nato z desno miškino tipko kliknite (Windows) ali izberite ctrl in nato kliknite (Mac), da uporabite ukaze za urejanje v meniju.

4

Na spustnem seznamu Vprašaj izberite prejemnika in nato izberite Pošlji.