Přidat telefonní čísla

Než začnete

  • Čísla musí mít formát E.164 pro všechny země s výjimkou Spojených států, které mohou mít také národní formát.

  • V závislosti na zemi se čísla formátují podle místních požadavků na vytáčení. Pokud je například vyžadován kód země, můžete zadat čísla s kódem nebo bez něj a kód je připraven.

1

Ze zákaznického pohledu v https://admin.webex.compřejděte na Servciesa vyberte Volání > Čísla.

2

Klikněte na tlačítko Přidat čísla.

3

Z rozbalovací nabídky Umístění vyberte umístění.

4

Klikněte na tlačítko Další.

5

Pro pozdější aktivaci čísel přepněte na Aktivovat čísla později.


 
Pokud je tato možnost povolena, telefonní čísla jsou okamžitě k dispozici pro konfiguraci, ale je třeba je aktivovat přímým kontaktováním operátora. Tuto možnost povolte, pokud čísla přenášíte později.
6

Zadejte každé telefonní číslo, které chcete přidat. Každé číslo oddělte čárkou.


 
Můžete přidat až 1000 čísel.

 

Čísla se automaticky validují, když přidáte čárku nebo stisknete klávesu Enter.

7

Klikněte na položku Uložit.

Nová telefonní čísla se zobrazí ve vašem seznamu čísel.


 

K dodatečnému ověření dojde po kliknutí na tlačítko Uložit. Pokud například přidávané číslo již pro dané umístění existuje, zobrazí se chybové hlášení a nelze jej uložit. Odstraňte všechna neplatná čísla a klikněte na tlačítko Uložit znovu.

Aktivovat nebo odebrat telefonní čísla

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Čísla.

2

Chcete-li aktivovat neaktivní telefonní číslo, klikněte na sloupec Akce a vyberte Aktivovat.


 

Pokud je prvku, uživateli nebo pracovnímu prostoru přiděleno neaktivní číslo, zůstane neaktivní, dokud není aktivováno pomocí možnosti Aktivovat v části Akce nebo pomocí metody hromadné aktivace, která je popsána v části Aktivovat čísla hromadně.

3

Chcete-li telefonní číslo odstranit, klikněte na sloupec Akce a vyberte možnost Odstranit.


 
Pokud je již telefonní číslo přiřazeno uživateli, pracovnímu prostoru nebo funkci, možnost smazání není k dispozici.

Aktivovat čísla hromadně

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Čísla.

2

Seznam čísel můžete filtrovat podle konkrétního místa, stavu nebo obojího. Kliknutím na tlačítko Neaktivní zobrazíte pouze čísla, která jsou v neaktivním stavu.

3

Můžete aktivovat 500 čísel najednou výběrem Aktivovat čísla v horní části seznamu.

4

Potvrďte kliknutím na tlačítko Aktivovat.

Vyhledávání a filtrování telefonních čísel a rozšíření

Můžete vyhledávat a filtrovat čísla, abyste rychle našli čísla, která nejsou přiřazena nebo nejsou aktivní.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Čísla.

2

Pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte telefonní číslo nebo příponu.

3

Filtrujte svá telefonní čísla výběrem filtru, který chcete použít, v horní části stránky. Filtrovat pouze podle všech, nepřidělených, přiřazených, neaktivních nebo rozšíření.


 
Můžete také filtrovat podle umístění výběrem umístění z rozbalovací nabídky.

Získat seznam telefonních čísel

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Službya vyberte Volání > Čísla.

2

Kliknutím na ikonu Export stáhnete soubor CSV se seznamem telefonních čísel pro vaši organizaci.