Přehled

Prostřednictvím Centra control hub můžete změnit telefonní čísla jednoho nebo více uživatelů. Změny jsou potvrzeny v záznamech uživatelů v úložišti identit Webex.

Zde je rozsah a omezení této funkce:

 • Primární telefonní čísla můžete změnit pouze prostřednictvím Centra control hub.

 • Zadávejte čísla pouze tak, jak mají být vytočena; nenormalizujeme formát čísel.

 • Nelze změnit čísla uživatelů, která byla synchronizována do služby Webex ze služby Active Directory.

  Místo toho upravte čísla ve službě Active Directory. Informace https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory o tom, jak nakonfigurovat a spustit synchronizaci služby AD.

 • Můžete změnit čísla pro uživatele, kteří mají volání Webex, i když to není jediný mechanismus, který můžete použít pro volání Webex, a mohlo by dojít ke konfliktům.

 • Můžete změnit čísla pro uživatele, kteří mají bezplatné volání Cisco Webex.

 • Můžete změnit čísla pro uživatele, kteří mají volání ve Webexu (Unified CM).

 • Nesmíte použít Control Hub ke změně čísel pro Webex pro uživatele BroadWorks.

1

Přihlaste se https://admin.webex.com a v navigační nabídce klikněte na Uživatelé .

2

Najděte a vyberte uživatele. Po otevření podokna podrobností o uživateli otevřete nastavení Volání (různé ovládací prvky v závislosti na typu volání uživatele).

Zobrazí se číslo/čísla uživatele.
3

Změna primárního čísla uživatele:

 • Změna hodnoty v poli Primární číslo práce
 • Nebo pokud má uživatel více řádků: Klikněte na Primární > Upravit řádek a změňte číslo.
4

Klikněte na položku Uložit.

Primární pracovní číslo uživatele se změní v úložišti identit Webex.

Zobrazí se upozornění, pokud se zadané číslo liší od primárního volacího čísla Webex. Pokud chcete změnit telefonní číslo Webex tak, aby odpovídalo, přejděte na Služby > Telefonní čísla>.

1

Přihlaste se k https://admin.webex.com, přejděte na Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatelea pak na Přidat nebo Upravit uživateleve formátu CSV.

2

Exportujte soubor CSV.

 • Pro uživatele, kteří nemají volání Webex: Primární telefonní číslo do zaměstnání z úložiště identit naplní Phone Number sloupec.

 • Pro uživatele volání Webex: Ten Phone Number a Extension čísla jsou vyplněna v souboru CSV.

Podrobný popis postupu exportu / importu CSV naleznete https://help.webex.com/e2okky .

3

Upravte hodnoty v Phone Number pro změnu čísel.

Můžete zadat slovo REMOVE v Phone Number, pokud chcete odebrat číslo uživatele. Klíčové slovo "remove" nerozlišuje velká a malá písmena.

4

Importujte soubor CSV.

Čísla uživatelů se aktualizují v úložišti identit Webex.

Při importu se mohou zobrazit chyby. Například pokud jsou čísla v úložišti identit jen pro čtení (protože pocházejí ze synchronizace služby AD) nebo pokud je číslo, které jste zadali, v konfliktu s existujícím volacím číslem Webex uživatele.