TelePresence-video registreres ikke i mødecentervideokonferencer og CMR hybrid-mødeoptagelser

TelePresence-video registreres ikke i downloadede optagelser af møder via Cisco Webex-videoplatform og Cisco Webex-videomesh

Optagelser downloadet fra Cisco Webex-videoplatform og Cisco Webex-videomesh viser ikke video fra TelePresence-brugere

 

Løsning:
Der er en kendt begrænsning med downloadede optagelser fra møder via Cisco Webex-videoplatform og Cisco Webex-videomesh. TelePresence-videoen (TP) registreres ikke, hvis brugeren ved slutpunktet er værten eller præsentationsværten. Webex-video fra værten/den aktive taler er stadigvæk registreret i den downloadede fil.

Denne begrænsning gælder stadig for møder via Cisco Webex-videomesh, men startende med Webex Business Suite (WBS) 32.4 og nyere (Webex Meetings) er der mulighed for at vise video af taleren, når en MP4-optagelse hentes og afspilles eller afspilles på en mobilenhed.
Det er kun MP4-optagelser, der er oprettet, efter at denne indstilling er blevet aktiveret for stedet, der vil have video af taleren, når de downloades eller afspilles på mobil.
Kontakt kundechefen for at aktivere denne funktion.

Bemærk: CMR Hybrid ændres til EoS med virkning fra den 28. februar 2021. Efter den 28. februar 2021 vil CMR Hybrid-tjenesten fortsætte indtil april 2021 (EOL), og på det tidspunkt, bliver CMR Hybrid-kunder automatisk flyttet til den seneste version af CMR Cloud.

Var denne artikel nyttig?