Ingen TelePresence-video i inspelade Meeting Center-videokonferenser eller CMR Hybrid-möten

TelePresence video samlas inte in i Cisco Webex video plattform och Cisco Webex video nät möte med hämtade inspelningar

Hämtade inspelningar från Cisco Webex video plattform och Cisco Webex video nät-möten visar inte Video från TelePresence användare

 

lösning:

det finns en känd begränsning med hämtade inspelningar från Cisco Webex video plattform och Cisco Webex video nät möten. Ingen TelePresence-video (TP) spelas in om användaren vid slutpunkten är värd eller presentatör. Webex video från värd/aktiv talare har fortfarande spelats in i den hämtade filen.

den här begränsningen gäller fortfarande Cisco Webex Video konferens möten, men med början med Webex Business Suite (WBS) 32,4 och nyare (Webex Meetings), kan du visa högtalar Video när en MP4-inspelning hämtas och spelas upp, eller spelas upp på en mobil enhet.
Endast MP4-inspelningar som skapats efter det här alternativet har Aktiver ATS för webbplatsen så att de får högtalar video när de hämtas eller spelas upp i mobil.
Kontakta Cisco support för att aktivera den här funktionen.

Obs! CMR Hybrid blir EOS effektivt den 28 februari 2021. Efter 02/28/2021 kommer CMR hybrid service att fortsätta till april 2021 (EOL), och på så sätt kan CMR hybrid kunder automatiskt migreras till den senaste versionen av CMR Cloud.
 

Var den här artikeln användbar?