Ingen TelePresence-video i inspelade Meeting Center-videokonferenser eller CMR Hybrid-möten

Ingen TelePresence-video i nedladdade inspelningar av Cisco Webex Video Platform- och Cisco Webex Video Mesh-möten

Nedladdade inspelningar av Cisco Webex Video Platform- och Cisco Webex Video Mesh-möten visar ingen video från TelePresence-användare

 

Lösning:
Det finns en känd begränsning för nedladdade inspelningar av Cisco Webex Video Platform- och Cisco Webex Video Mesh-möten. Ingen TelePresence-video (TP) spelas in om användaren vid slutpunkten är värd eller presentatör. Värdens/den aktiva talarens Webex-video finns fortfarande i den nedladdade filen.

Den här begränsningen gäller fortfarande för Cisco Webex Video Mesh-möten, men från och med Webex Business Suite (WBS) 32.4 (Webex Meetings) kan du visa talarens video när du laddar ned och spelar upp MP4-inspelningar på en mobil enhet.
Talarens video är bara tillgänglig på mobila enheter i MP4-inspelningar som skapats efter att det här alternativet aktiverades.
Kontakta din CSM (Customer Success Manager) om du vill aktivera den här funktionen.

Obs! CMR Hybrid blir EoS från den 28 februari 2021. Efter den 28 februari 2021 fortsätter CMR Hybrid-tjänsten att fungera fram till april 2021 (EOL)l. Därefter migreras CMR Hybrid-kunder till den senaste versionen av CMR Cloud automatiskt.

Var den här artikeln användbar?