Opsætning

Setup tab showing toggle buttons for meetings, other recordings, office hours, and classroom collaboration features. also shows classroom collaboration membership sync options, time zone picker, and about information

Brugertilpas funktionspræferencer for dit kursus.

1

Åbn Webex LTI i din LMS, og gå til fanen Opsætning .

2

Vælg de funktioner, du vil aktivere i dit kursus.

 • Møder
 • Andre optagelser
 • Kontortid
 • Samarbejde i undervisningen

   
  For at aktivere samarbejde i klasseværelset i Webex LTI skal du først godkende med dit LMS.

Hver funktion, du aktiverer, vises som sin egen fane. Hvis du ikke ser en af valgmulighederne i fanen Opsætning , har din skolens administrator ikke aktiveret den.

3

Vælg din tidszone, og klik på Gem.

Afsnittet Om fortæller dig oplysninger om din skolens tilmelding, men der er intet at gøre i dette afsnit.

Møder

schedule meeting button highlighted, meeting scheduling options available

Mødefunktionen giver dig mulighed for at planlægge og være vært for et engangsmøde eller et tilbagevendende møde med dit kursus.

1

Gå til Møder , og klik på Planlæg møde.

Hvis du bliver bedt om det, skal du logge ind med Webex.

2

Indtast følgende oplysninger:

 • Mødenavn – Indtast et beskrivende navn for dit møde.

 • Dato og klokkeslæt – Angiv, hvornår mødet finder sted.

 • Varighed – Indstil, hvor længe mødet skal vare.

 • (Valgfri) Gentagelse – Vælg, hvor ofte du ønsker, at dit møde skal gentages, og hvornår dit møde slutter.

 • Deltagelsesregler – Vælg, hvad der sker for personer, der ikke er på invitationen, eller som ikke er logget på:

  • De kan deltage i mødet.
  • De venter i lobbyen, indtil de bliver optaget.
  • De kan ikke deltage i mødet.

    
   Hvis du vil vælge, at de ikke kan deltage i mødet, skal du sørge for, at indstillingen Deltagere i din organisation altid kan deltage i ulåste møder er aktiveret i Control Hub.
 • Automatisk lås – Hvis du vil låse dit møde, efter det er startet, skal du markere dette afkrydsningsfelt og vælge, hvor mange minutter der går, før mødet låses.

 • Ind- og udgangstone – vælg den lyd, som folk hører, når nogen deltager i eller forlader mødet.

 • Slå lyden fra for mødedeltagere – vælg en af følgende valgmuligheder:

  • Tillad, at mødedeltagere kan slå deres egen lyd til i mødet – Hvis du vælger at slå lyden fra for mødedeltagere, når de deltager, skal du vælge denne valgmulighed, så de kan slå deres egen lyd til.

    
   Vælg ikke denne valgmulighed, hvis du kun ønsker, at værten eller medværten skal kunne slå lyden fra for mødedeltagere.
  • Slå lyden fra for mødedeltagere, når de deltager i mødet – slå automatisk lyden fra for mødedeltagere, når de deltager i mødet. Tillad mødedeltagere at række hånden i vejret, så du kan slå dem til .
 • Automatisk optagelse – start automatisk optagelse, når mødet starter.

3

Klik på Planlæg

Når du har oprettet et møde, vises det i din Kommende fanen, hvor alle, der er tilmeldt kurset, kan se det. Fra fanen Kommende kan du starte, redigere eller slette møder


 
Redigering eller sletning af et tilbagevendende møde vil redigere eller slette hele mødeserien. Tilbagevendende møder kan ikke redigeres eller slettes individuelt.

Hvis der er flere instruktører i et kursus, kan du kun starte, redigere og slette de møder, du oprettede.

schedule meeting button highlighted and enlarged, date filter highlighted and enlarged, start button highlighted and enlarged, edit/delete buttons enlarged

Start undervisningsmøder fra din LMS med Webex LTI.

1

Gå til fanen Møder .

2

Under fanen Kommende skal du finde dit møde og klikke på Start.

Du kan kun starte møder, som du oprettede, selvom der er flere instruktører i dit kursus.

Du kan optage et møde, som du har planlagt i Webex LTI, for at gøre det tilgængeligt for dine studerende.

For at optagelser kan vises i Webex LTI, skal du planlægge mødet i Webex LTI og logge ind på Webex fra Webex LTI, når du starter mødet.

1

Klik på Optag under dit kursusmøde Recordi Webex.


 

Hvis du ikke kan se Optag knappen, se efter den under MereMere valgmuligheder.

2

Vælg Optag i skyen , og klik derefter på Optag.

Du og andre mødedeltagere bør se et rødt ikon øverst til højre i dit vindue, når en optagelse er i gang.

3

Klik om nødvendigt på OptagRecordigen og gør et af følgende:

 • Klik på Pause og Genoptag for at vedligeholde en enkelt optagelse for mødet.
 • Klik på Stop for at afslutte din aktuelle optagelse.

   
  For møder, der varer i mange timer, er det en god ide at lave flere optagelser for at gøre filstørrelsen mere håndterbar og nemmere at se.
Når dit møde er slut, vil optagelsen være tilgængelig i mødeindholdet i Møder > fanen Fuldført . Afhængigt af filstørrelsen og båndbredden kan det tage op til 24 timer at vise optagelsen. Hvis du har brug for den tilgængelige optagelse tidligere, kan du klikke på knappen Synkroniser optagelser .
attendance button highlighted and enlarged, attendance screen enlarged

Når dit møde er afsluttet, kan du se en liste over deltagere, der deltog i mødet.

1

Gå til fanen Møder , og klik på Udført.

2

Find det møde, som du vil se deltagelsen for, og klik på Fremmøde.

3

(Valgfri): Hvis der endnu ikke er fremmøde, skal du klikke på knappen Synkroniser fremmøde .

Næste trin

Klik på Eksportér mødedeltagelse for at eksportere mødedeltagelsesoplysningerne for mødet.

recording button highlighted and enlarged, recording screen enlarged

Se optagelser af dine undervisningsmøder.

1

Gå til fanen Møder , og klik på Udført.

2

Find mødet med den optagelse, du vil se, og klik på Optagelse.

3

Klik på navnet på optagelsen for at åbne den.

4

Kopiér optagelsesadgangskoden, og klik på Vis optagelse.

Indtast adgangskoden på næste skærm for at se mødeoptagelsen.
sync recording button highlighted and enlarged, sync recording modal enlarged

Dine mødeoptagelser vises automatisk i mødeindholdet, når mødet er afsluttet, og optagelsen er blevet behandlet. Hvis du har brug for, at optagelsen er tilgængelig, før den automatiske proces sker, kan du synkronisere optagelsen manuelt.

1

Gå til fanen Møder , og klik på Udført.

2

Klik på knappen Synkroniser optagelser .

3

Vælg et datointerval, hvor det optagede møde fandt sted.


 
Du kan kun vælge et datointerval på op til 7 dage.
4

Find mødet med den optagelse, du vil synkronisere, og klik på Synkroniser nu.


 
Møder vises kun i dette vindue, hvis de allerede er blevet behandlet af Webex.
5

Når optagelsen er blevet synkroniseret, skal du lukke vinduet.

Du kan se optagelsen i mødeindholdet på fanen Fuldført .

Næste trin

Hvis du redigerer en optagelse i User Hub, kan du også bruge knappen Synkroniser optagelser til at synkronisere disse ændringer.

Andre optagelser

import webex recordings button highlighted and enlarged, import recordings modal enlarged

Andre optagelser giver dig mulighed for at importere en af dine Webex-optagelser og udgive dem i dine klasser. Optag dig selv ved at undervise mindre eller forklare et emne uden deltagere – du kan genbruge disse optagelser fra semester til semester.

1

Gå til fanen Andre optagelser .

2

Klik på Importer Webex-optagelser.

3

Vælg et datointerval, der inkluderer den optagelse, du vil importere.

4

Find din optagelse, og klik på Importer optagelse.

Luk vinduet Importer optagelser , når din optagelse er importeret.
other recordings tab, manage button highlighted and enlarged, manage course recordings modal enlarged

Når du har importeret en Webex-optagelse i andre optagelser, kan du udgive den til et af dine kurser for at gøre den tilgængelig for studerende.

1

Under fanen Andre optagelser skal du finde optagelsen og klikke på Administrer.

2

Find det kursus, hvor du vil offentliggøre din optagelse, og klik på Udgiv.


 
Hvis et kursus skal vises på denne liste, skal du åbne Webex LTI mindst én gang i det kursus.
3

Klik på Gem.

Når den offentliggøres, kan dine studerende få adgang til optagelsen fra fanen Andre optagelser.

Du kan fjerne en optagelse fra et kursus for at gøre den utilgængelig for studerende.

1

Under fanen Andre optagelser skal du finde optagelsen og klikke på Administrer.

2

Find det kursus, hvor du vil offentliggøre din optagelse, og klik på Fjern.

3

Klik på Gem.

Optagelsen er ikke længere tilgængelig for studerende, men findes stadig under fanen Andre optagelser , så du nemt kan gengive den i fremtiden.

Sletning af en optagelse fjerner den fra ethvert kursus, du har udgivet den i og fra fanen Andre optagelser.

1

Gå til fanen Andre optagelser .

2

Find den optagelse, du vil slette, og klik på Slet.

Optagelsen fjernes fra Webex LTI, men findes stadig på dit Webex-websted, så du kan importere den igen til Andre optagelser i fremtiden.

Kontortid

Du kan planlægge og være vært for kontortimer ved hjælp af Webex LTI. Under Kontortid fanen, indstille din tilgængelighed og angive tidspunkter, hvor dine elever kan mødes med dig. De kontortider, du angiver, gælder for alle kurser, som du er underviser for. Hvis der er flere undervisere til et kursus, skal eleverne vælge dig på listen over undervisere for at planlæg et møde med dig.


 

Kontortidsmøder giver eleverne mulighed for at planlægge møder direkte med dig. For at afholde åbningstider for flere studerende på samme tid anbefaler vi, at du opretter et virtuelt møde og navngiver det "Kontortimer".

availability setup, includes options to set meeting duration, meeting buffer, date range, and time zone

Funktionen Åbningstider giver dig mulighed for at angive din tilgængelighed på forskellige dage og tidspunkter, så dine studerende kan mødes med dig.

1

Gå til fanen Åbningstider .

2

I fanen Tilgængelighed skal du indstille følgende:

 • Mødevarighed – Indstil varigheden for dine møder.

 • Mødebuffer – Indstil buffertiden før og efter møder.

 • Datointerval – Indstil det datointerval, hvor eleverne kan planlægge møder.

 • Indstil tilgængelighed – angiv de dage og tidspunkter, du er tilgængelige hver uge.

 • Tidszone – Indstil tidszone for dine møder i kontortid. Denne tidszone gælder for alle kurser, hvor du aktiverer kontortid.

3

Rul ned, og klik Gem .

Dine elever kan nu vælge et tidspunkt, hvor de vil mødes med dig. Når en studerende har planlagt en aftale, er dette tidsrum ikke tilgængeligt for andre. Du får en e-mail med mødelinket og ser mødet i din Kommende møder liste på dit Webex-websted.

add exceptions, select a date, indicate availability

Indstil undtagelser for at ændre din tilgængelighed på en bestemt dato, så dine kontortimer afspejler nøjagtigt din tidsplan. Du kan blokere tilgængeligheden for en hel dato, fjerne tidsintervaller fra en dato eller tilføje nye tidsintervaller til en dato.

1

Gå til fanen Åbningstider, og klik på Undtagelser.

2

Vælg en dato, og brug følgende valgmuligheder til at ændre din tilgængelighed for den pågældende dato:

 • Skift Tilgængelig på denne dag? slået fra for at blokere al tilgængelighed på den angivne dato.

 • Klik på +Tilføj tilgængelighed for at tilføje et nyt tidsinterval for den angivne dato.

 • Klik på papirkurven ved siden af et eksisterende tidsinterval for at blokere dette tidspunkt for den angivne dato.

3

Klik på Gem.

Næste trin

Du kan til enhver tid angive op til 50 fremtidige undtagelser. Indstilling af en undtagelse for en dato påvirker ikke møder i kontortid, som en studerende har planlagt, før du indstiller undtagelsen. Hvis det er nødvendigt, kan du omplanlægge disse møder i Webex.

Samarbejde i undervisningen

Før du begynder

For at aktivere samarbejde i klasseværelset i Webex LTI Legacy skal du først godkende med dit LMS og logge ind med Webex.

1

I Opsætning, gå til afsnittet om samarbejde i klasseværelset.

2

Klik Godkend, og følg anvisningerne på skærmen for at godkende Webex LTI Legacy i dit LMS.


 
Hvis du allerede har godkendt med dit LMS, vil du ikke se knappen Godkend og kan springe dette trin over.
3

Klik på Log ind med Webex for at aktivere samarbejde i klasseværelset og indtaste dine Webex-legitimationsoplysninger.


 
Hvis du allerede er logget ind med Webex, vil du ikke se knappen Log ind med Webex for at aktivere klasselokale-samarbejdsknappen og kan springe dette trin over.
4

Slå kontakten til for at aktivere samarbejde i klasseværelset.

Webex LTI Legacy opretter et team til dit kursus i Webex-appen og tilføjer alle i kurset som medlem af det pågældende team. En fane vises i navigationsbjælken i Webex LTI Legacy, der tager tilmeldte brugere med teamet i Webex-appen.

Før du begynder

For at aktivere samarbejde i klasseværelset i Webex LTI skal du først logge ind med Webex.

1

I Opsætning, gå til afsnittet om samarbejde i klasseværelset.

2

Klik på Log ind med Webex for at aktivere samarbejde i klasseværelset og indtaste dine Webex-legitimationsoplysninger.


 
Hvis du allerede er logget ind med Webex, vil du ikke se knappen Log ind med Webex for at aktivere klasselokale-samarbejdsknappen og kan springe dette trin over.
3

Slå kontakten til for at aktivere samarbejde i klasseværelset.

Webex LTI opretter et team til dit kursus i Webex-appen og tilføjer alle i kurset som medlem af det pågældende team. Der vises en fane i navigationsbjælken i Webex LTI, der tager tilmeldte brugere til teamet i Webex-appen.

Aktivering af samarbejde i klasseværelset opretter et team til dit kursus i Webex-appen og tilføjer alle i kurset som medlem af det pågældende team. Som standard synkroniserer Webex LTI automatisk din klasseliste dagligt. Den automatiske synkronisering sikrer, at medlemmerne af Webex-teamet nøjagtigt afspejler listen over medlemmer, der er tilmeldt i dit kursus.

Gå til fanen Opsætning , og find afsnittet om kollabrering i klasseværelset.

 • Hvis du vil deaktivere synkronisering af automatisk klasseliste, skal du fjerne markeringen af Synkroniser automatisk klasseliste.
 • Hvis du vil ændre, hvor ofte synkroniseringen af automatisk klasseliste sker, skal du vælge Daglig eller Ugentlig.
 • Hvis du vil synkronisere din klasseliste med Webex-teamet med det samme, skal du klikke på Synkroniser klasseliste nu.

Du kan deaktivere samarbejde i klasseværelset, hvis du ikke længere ønsker at bruge det i dit kursus.

1

Gå til fanen Opsætning , og find afsnittet om samarbejde i klasseværelset.

2

Klik på Deaktiver samarbejde i klasseværelser.

3

Læs forklaringen på, hvad der sker, når du deaktiverer samarbejde i klasseværelset, og klik på OK.

Deaktivering af samarbejde i klasseværelser fjerner fanen fra navigationsbjælken og stopper med at synkronisere kursuslisten med Webex-teamet.

Næste trin

Arkivér teamet i Webex-appen for at gøre teamet og lokalerne utilgængelige for dine studerende.