מספרי החיוג הנכנס אינם מופיעים בסדר אלפביתי ברשימת מספרי השיחות הכוללת עבור לקוחות CCA-SP

מספרי התקשרות אינם מופיעים בסדר אלפביתי ברשימה מספרי התקשרות גלובליים עבור לקוחות CCA-SP.

מספרי התקשרות גלובליים אינם מופיעים בסדר אלפביתי עבור שמע CCA-SP.

כיצד ניתן לסדר מחדש בסדר אלפביתי תחום טלפוניה (TD)?

כיצד ניתן לסדר מחדש באופן אלפביתי תחום טלפוניה בפורטל CCA-SP?

בעיה

ידועה עבור תחום טלפוניה חדש (TD), מספרי התקשרות מוצגים באותו סדר שבו הם הוגשו בפורטל CCA-SP. אם TD משתנה ומוסיפים ערכים חדשים (גם אם ערכים חדשים מתווספים בסדר אלפביתי), ערכים אלה יופיעו בסוף רשימת השיחות.

כדי לסדר מחדש את תחום הטלפוניה (TD) בסדר אלפביתי, יש לבנות TD חדש.

בצע את השלבים הבאים:

  1. נווט אל פורטל CCA-SP.
  2. ייצא את ה- TD הקיים כקובץ CSV.
  3. מיין את ה- TD בסדר אלפביתי לפי תווית טלפון באמצעות Excel.
  4. בקש TD חדש בתוך הפורטל.
  5. ייבא את קובץ ה- CSV הממוין.
  6. שלח את הבקשה ל- TD חדש עם שם מתוקן.
  7. לאחר הקצאת ה- TD החדש, העבר את כל האתרים מה- TD הקיים לחדש.
  8. בקש מפעולות להסיר את ה- TD המקורי מהפורטל.

האם המאמר הזה הועיל לך?
מאמרים קשורים