Innringingsnumre vises ikke i alfabetisk rekkefølge i listen over globale innringingsnumre for CCA-SP-kunder

Innringingsnumre vises ikke i alfabetisk rekkefølge i listen over globale innringingsnumre for CCA-SP-kunder.

Globale innringingsnumre vises ikke alfabetisk for CCA-SP-lyd.

Hvordan endrer jeg rekkefølgen for et telefonidomene (TD) alfabetisk?

Hvordan endrer jeg rekkefølgen for et telefonidomene i CCA-SP-portalen alfabetisk?

Kjent problem

For et nytt telefonidomene (TD) presenteres innringingsnumre i samme rekkefølge som de ble sendt inn i CCA-SP-portalen. Hvis en TD endres og nye oppføringer legges til (selv om nye oppføringer settes inn i alfabetisk rekkefølge), vises disse oppføringene på slutten av innringingslisten.

For å kunne omorganisere et telefonidomene (TD) alfabetisk må det bygges en ny TD.

Følg trinnene nedenfor:

  1. Gå til CCA-SP-portalen.
  2. Eksporter den eksisterende TD-en som en CSV-fil.
  3. Sorter TD alfabetisk etter telefonetikett ved hjelp av Excel.
  4. Be om en ny TD i portalen.
  5. Importer den sorterte CSV-filen.
  6. Send inn forespørselen om en ny TD med et revidert navn.
  7. Når den nye TD-en er klargjort, flytter du alle nettsteder fra den eksisterende TD-en til den nye.
  8. Be om at driftssenteret fjerner den opprinnelige TD-en fra portalen.

Var denne artikkelen nyttig?