Brojevi poziva se ne pojavljuju po abecednom redosledu na globalnoj listi brojeva poziva za CCA-SP kupce

Brojevi poziva se ne pojavljuju po abecednom redosledu na listi globalnih brojeva poziva za CCA-SP kupce.

Globalni brojevi poziva se ne pojavljuju po abecednom redu za CCA-SP audio.

Kako da poređam domen telefonije po abecednom redu (TD)?

Kako da poređam domen telefonije po abecednom redu na portalu CCA-SP?

Poznati IssueFor

novi telefonski domen (TD), brojevi poziva su predstavljeni istim redosledom kojim su prosleđeni na portalu CCA-SP. Ako je TD izmenjen i dodate nove stavke (čak i ako su nove stavke umetnute abecednim redom), te stavke će se pojaviti na kraju liste poziva.

Da biste poređali po abecednom redu telefonski domen (TD), mora da se napravi novi TD.

Sledite dolenavedene korake:

  1. Krećite se do portala CCA-SP.
  2. Izvezite postojeći TD kao CSV datoteku.
  3. Sortiraj TD po abecednom redu po telefonskoj nalepnici pomoću programa Excel.
  4. Zatražite novi TD u okviru portala.
  5. Uvezi sortiranu CSV datoteku.
  6. Prosledite zahtev za novi TD sa izmenjenim imenom.
  7. Kada se obezbedi novi TD, premestite sve lokacije sa postojećeg TD-a na novi.
  8. Zahtevajte da operacije uklone originalni TD sa portala.

Da li je ovaj članak bio koristan?